Σελίδες

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Νότης Μαριάς στην Ευρωβουλή: Στη Β. Ήπειρο παραβιάζονται τα δικαιώματα του Ελληνισμού

Ο Νότης Μαριάς στηρίζει στην Ευρωβουλή την Ελληνική Εθνική Μειονότητα της Βορείου Ηπείρου 
Την Ελληνική Εθνική Μειονότητα της Βορείου Ηπείρου στήριξε στην Ευρωβουλή για άλλη μια φορά ο Πρόεδρος του Κόμματος «ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς σε ομιλία του ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στις 12/12/2017.
Ο Νότης Μαριάς απευθυνόμενος στον παρευρισκόμενο Επίτροπο κ. Andriukaitis επισήμανε ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου ισχυριζόμενη ότι θέλει να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, εντούτοις δεν κοιτάζει «τι γίνεται εδώ στη γειτονιά μας, τι γίνεται στην Αλβανία, πώς παραβιάζονται εκεί τα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της Βορείου Ηπείρου. Εκεί όπου οι αλβανικές αρχές, στη Χειμάρρα, γκρεμίζουν τα σπίτια των Ελλήνων. Εκεί όπου, ξανά στη Βόρειο Ήπειρο, στο χωριό Δρυμάδες, οι αλβανικές αρχές γκρεμίζουν Ελληνικές εκκλησίες, γκρεμίζουν την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου».
«Δεν βλέπουμε αυτά τα θέματα;» διερωτήθηκε ο Νότης Μαριάς και συνέχισε: «Πώς θα παρέμβει εν προκειμένω η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμμαζευτούν οι αλβανικές αρχές, να σεβαστούν τα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της Βορείου Ηπείρου, τα περιουσιακά τους δικαιώματα, τα δικαιώματα τους τα θρησκευτικά;».
Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε: «Χρειάζεται λοιπόν να μην κλείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα μάτια σ’ αυτές τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της Βορείου Ηπείρου».
Tο βίντεο με την παρέμβαση του Νότη Μαριά:

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέου

Χριστούγεννα 2017
Ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ
Ἀριθ.  Πρωτ. 744

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   207ῃ

ΘΕΜΑ: «Ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ» - «Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν».

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-
            Ὅταν γεννήθηκε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, «ἐγένετο ... πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων · δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», ἀναφέρει ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (Λουκᾶ β΄ 13-14). Ἕνα πλῆθος στρατιᾶς ἀγγέλων ἀπὸ τὸν Οὐρανό, δοξολογοῦσαν τὸν Θεὸ καὶ ἔλεγαν · ἄς εἶναι δόξα στὸν Θεὸ τὸν ὕψιστο · καὶ σ’ ὁλόκληρη τὴν γῆ, ποὺ εἶναι ταραγμένη ἀπὸ τὰ βίαια πάθη της, ἄς βασιλεύση ἡ θεϊκὴ εἰρήνη · διότι τώρα, ὁ Θεός, μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του, ἐκδήλωσε τὴν εὐαρέσκειά του στοὺς ἀνθρώπους.
            Βέβαια, ἐκείνη τὴν ἐποχή, κυριαρχοῦσε σὲ ὅλο τὸν τότε γνωστὸ κόσμο ἡ λεγομένη PAX  ROMANA, ἡ Ρωμαϊκὴ εἰρήνη, ἀφοῦ παντοῦ ἁπλωνόταν ἡ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία. Αὐτή, ὅμως, ἡ εἰρήνη, κυριαρχοῦσε θεωρητικά. Γιατί, στὴν πράξη, ἐπαναστάσεις καὶ πόλεμοι και σφαγὲς καὶ ποικίλες καταστροφὲς συνέβαιναν, πότε ἐδῶ καὶ πότε ἐκεῖ, ἰδιαίτερα στὴν περιοχὴ τῆς Παλαιστίνης, ὅπου οἱ ἑβραῖοι κάθε τόσο ἐπαναστατοῦσαν ἐναντίον τῶν Ρωμαίων.
            Ἀλλὰ καί, γενικώτερα, ἡ ἀνθρωπότητα ἦταν ὑποδουλωμένη στὰ σαρκικὰ πάθη, στὴν διαφθορὰ καὶ στὴν ἁμαρτία. Καὶ σ’ αὐτὸ συντελοῦσε ἡ λατρεία τῶν ψεύτικων θεῶν, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἡ προσωποποίηση τῶν ποικίλων παθῶν, κάνοντας τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς κοινωνίες νὰ ζοῦν σὲ μιὰ μόνιμη ψυχικὴ ἀναστάτωση καὶ ταραχή.
-Β-
            Ὅλα αὐτά, ὅμως, τὰ ἄλλαξε μὲ τὴν Γέννησή Του ὁ Χριστός. «Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα» (Ἀποκ. κα΄5) διεκήρυξε. Ὅλα τὰ κάνω καινούργια. Καὶ κυρίως τὶς καρδιές, ὅπως θὰ  βεβαιώσῃ ὁ ἀπόστολος Παῦλος : «εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις · τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β΄ Κορ. Ε΄ 17). Δηλαδή, κάθε ἕνας, ποὺ εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι νέο δημιούργημα. Ἡ ἀρχαία κατάσταση, τὴν ὁποία εἶχε δημιουργήσει ἡ ἁμαρτία, πέρασε. Ὅλα ἔχουν γίνει καινούργια.
            Κι’ αὐτὸ φάνηκε πάνω στὰ πράγματα. Ἡ μετάνοια ἄλλαξε τὴν Σαμαρείτιδα, τὸν ληστή, τὴν ἁμαρτωλὴ γυναῖκα, τοὺς δημίους τῶν χριστιανῶν, τοὺς βαρβάρους λαούς, φέρνοντας τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στὶς ταραγμένες καρδιές. Κι’ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο, ξεπήδησε τὸ «νέφος», τὸ σύννεφο τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ἁγίων, μέχρι καὶ τὰ νεώτερα χρόνια ἀπὸ τὰ διάφορα «γκουλάγκ», τὸ «νέφος», ποὺ εἶναι τὸ στολίδι καὶ τὸ καύχημα τῆς Ἐκκλησίας.
-Γ-
            Ὅμως, κάποιος ἄπιστος ἤ δίσπιστος θὰ μποροῦσε νὰ πῇ - ὅπως, ἄλλωστε τὸ ἀκοῦμε συχνά : Καλὰ ὅλα αὐτά. Ἀλλὰ ποῦ εἶναι ἡ εἰρήνη ποὺ ἔφερε ὁ Χριστός ; Τὸ ἐρώτημα μοιάζει εὐλογοφανές, μὰ δὲν εἶναι. Γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἔχει δώσει τὴν ἀπάντηση. Καὶ εἶπε : «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν · οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. Ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς · καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ» (Ματθ. ι΄ 34-36). Δηλαδή, δὲν ἦρθα νὰ φέρω εἰρήνη σὰν κοσμικὸς ἄρχοντας, ὅπως κάποιοι φαντάζονται. Ὄχι · ἀλλὰ ἦλθα νὰ φέρω διαίρεση καὶ διχασμό, γιὰ τὰ ὁποῖα, ὅμως, δὲν εἶναι ὑπεύθυνο τὸ Εὐαγγέλιό μου, ἀλλὰ ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων. Διότι ἦλθα νὰ χωρίσω τὸν πιστὸ καὶ εὐθὺ ἄνθρωπο ἀπὸ τοὺς ἄπιστους συγγενεῖς του. Κι’ ἔτσι ἐχθροὶ τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ σπιτιοῦ του, ποὺ δὲν θὰ δεχθοῦν τὸ εὐαγγέλιό μου, τὸ ὁποῖο φέρνει τὴν ἀληθινὴ καὶ οὐρἀνια εἰρήνη.
            Αὐτὰ διεκήρυξε ὁ Κύριος. Καὶ τὰ βλέπουμε ὄχι μόνο μέσα στὴν οἰκογένεια, ἀλλὰ καὶ στὴν κοινωνία καὶ σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἐφ’ ὅσον οἱ ἄνθρωποι παραμένουν πεισματικὰ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀμετανόητοι, θὰ πολεμοῦν τὴν ἀλήθεια. Ὁπότε εἰρήνη δὲν θὰ ὑπάρχῃ. Μακάρι νὰ τὸ καταλάβουν αὐτὸ οἱ μεγάλοι καὶ ἰσχυροὶ τοῦ κόσμου, ποὺ ἐνῷ διακηρύσσουν ὅτι ἀγωνίζονται γιὰ τὴν εἰρήνη, ἐν τούτοις τὸ πολυπόθητο αὐτὸ ἀγαθὸ εἶναι ἐν πολλοῖς ἄπιαστο ὄνειρο. Ἄν δὲν ὑπάρξῃ μετάνοια, βαθειὰ καὶ εἰλικρινὴς μετάνοια, στὶς ψυχές, οἱ ἄνθρωποι, κυριολεκτικά, θὰ τρωγόμαστε «μὲ τὰ ροῦχα» μας καὶ μεταξύ μας.
            Τὸ μυστικό, λοιπόν, τῆς εἰρήνης εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἡ προσκόλλησή μας στὸν Χριστό, τὸν μοναδικὸ εἰρηνοποιό. Τὰ λεγόμενα «ρεβεγιόν», τὰ ξεφαντώματα, οἱ διασκεδάσεις κι ὅλες οἱ φευγαλέες κοσμικὲς ματαιότητες μόνο ταραχὴ καὶ πίκρα ἀφήνουν στὴν ψυχή. Γι’ αὐτό, ἄς γιορτάσουμε Χριστούγεννα μὲ τὸν Χριστό. Ἔτσι, καὶ μόνον ἔτσι, θὰ ἔχουμε χαρὰ βαθειὰ καὶ ἀληθινὴ εἰρήνη, τὴν ὁποία ὁλόψυχα εὔχομαι σὲ ὅλους. Χρόνια πολλά, ἅγια, εὐλογημένα.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση στο μνημόσυνο του Μητροπολίτη Σεβαστιανού στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ) και η Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α), σας προσκαλούμε στο Μνημόσυνο του Αρχηγού και πνευματικού καθοδηγητή μας Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κυρού Σεβαστιανού, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πευκακίων (οδός Ασκληπιού 38, Αθήνα).
Είκοσι τρία χρόνια από την εκδημία του, τιμούμε τη μνήμη του Ακρίτα Ιεράρχη και προμάχου των δικαίων του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού και ταυτόχρονα υποσχόμαστε συνέχιση του Αγώνα μέχρι την πλήρη κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αδερφών μας και την εξασφάλιση των εθνικών μας δικαίων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια
ΠΑ.ΣΥ.Β.Α - Σ.Φ.Ε.Β.Α

Τρισάγιο στον τάφο του Σεβαστιανού από τη ΣΦΕΒΑ


Τρισάγιο στον τάφο του Σεβαστιανού από τη ΣΦΕΒΑ
Μέλη της ΣΦΕΒΑ συγκεντρώθηκαν την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στην Ι.Μ. Μολυβδοσκεπάστου, όπου τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του αοίδιμου ιδρυτού μας κυρού Σεβαστιανού από τον διάδοχό του, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέα.
Κατόπιν πραγματοποιήθηκε αποστολή ενίσχυσης ομογενών μας Βορειοηπειρωτών στο Λεσκοβίκι της περιοχής της Πρεμετής.
Τρισάγιο στον τάφο του Σεβαστιανού από τη ΣΦΕΒΑ

από  sfeva.gr

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Οι περαστικοί πατάνε πάνω στο σχήμα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κορυτσάς


Στο κέντρο της Κορυτσάς μέχρι το 1967 δέσποζε ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, τον οποίο κατεδάφισε εκείνη τη χρονιά το κομουνιστικό καθεστώς του αλήστου μνήμης Ενβέρ Χότζα.

Στη θέση του ναού υπάρχει μόνο ένα εικονοστάσι ενώ στο υπόλοιπο οικόπεδο που καταλάμβανε η εκκλησία το οποίο σήμερα είναι πεζόδρομος έχει ζωγραφιστεί στις πλάκες του το σχεδιάγραμμα του ναού, η πρόσοψη του.

Όποιος δεν προσέχει τον χώρο πατάει θέλοντας και μη πάνω στο σχήμα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.
Μετά την κατάρρευση του αθεϊστικού καθεστώτος γιατί άραγε δεν ξαναχτίστηκε ο ναός στην ίδια θέση; H Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας γνωρίζει και έχει τοποθετηθεί επί του θέματος;
Αντίθετα στο ίδιο σημείο χτίζεται ένα τριώροφο κτίριο το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα στεγάσει δημόσια υπηρεσία. 

Φίλος του Ελεύθερου Λόγου Αργυροκάστρου που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στην Κορυτσά μας έστειλε τις φωτογραφίες προς δημοσίευση και προς εξαγωγή συμπερασμάτων...
Εκδήλωση στο Αλύκο για την 12η Δεκεμβρίου 1990, μέρα της αντίστασης κατά της κομμουνιστικής δικτατορίας

Εκδήλωση στο Αλύκο για την  12η Δεκεμβρίου 1990,  μέρα της αντίστασης κατά της κομμουνιστικής δικτατορίας
Γεμάτη κι εφέτος η πλατεία «Κύπρος» του Αλύκου, εκεί που υψώνεται το μνημείο αφιερωμένο στους Τέσσερις Μάρτυρες της Δημοκρατίας. Ένα μνημείο που συμβολίζει την αντίσταση όλων των κατοίκων της περιοχής  για ελευθερία και δημοκρατία, ενάντια στην βία, στην εκμετάλλευση, τις φυλακές και τις εξορίες, κατά της δικτατορίας και του κομμουνιστικού μοντέλου.
Ήρθαν απ’  όλα τα γύρω χωριά, από τις γειτονικές επαρχίες.
***
Στις 12 Δεκεμβρίου του 1990, αν  και το δικτατορικό καθεστώς μετρούσε τις τελευταίες του μέρες και βρυχιόνταν σαν το λαβωμένο θεριό, έκανε το παν με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στη ζωή. Η βία και η φοβέρα, η τρομοκρατία και το άγρυπνο μάτι των μυστικών υπηρεσιών, της περίφημης Σιγκουρίμη, στο μεγαλείο τους. Τα μέτρα δρακόντεια μπας και κάποιος θα πρόδιδε τα ιδανικά του κομμουνισμού και θα δραπέτευε στη χώρα του καπιταλισμού, της ελεημοσύνης και της μιζέριας, την Ψωροκώσταινα την Ελλάδα την καπιταλιστική.
Ακριβώς την ημέρα αυτή δολοφόνησαν εν ψυχρώ τέσσερις Βορειοηπειρώτες: τον Αηδόνη Ράφτη, τον Ευθύμιο Μάσσιο, τον Θανάση Κώτση από το Αλύκο και τον Ευάγγελο Μήτρο από τη Γέρμα καθώς προσπαθούσαν να περάσουν τα συρματοπλέγματα προς τον κόσμο της Ευαγγελίας.
Η δολοφονία τους ήταν το έναυσμα για την παλίρροια που θα ακολουθούσε. Μια παλίρροια που ταρακούνησε το κομμουνιστικό δικτατορικό σύστημα, γιατί είχε μέσα της την οργή του λαού, το μίσος, τα πάθη, τις κακουχίες, τις εξορίες, τις φυλακίσεις και τις θανατώσεις δεκάδων και εκατοντάδων συμπολιτών μας. Μέσα δεν αναβοούσαν μόνον οι ψυχές του Ευάγγελου, του Θανάση, του Αηδόνη και του Ευθυμίου, αλλά ενός ολόκληρου λαού. 
***
Ο δήμαρχος της Φοινίκης, σε συνεργασία με την οργάνωση της Ομόνοιας,  ανέλαβαν να διοργανώσουν την 27η  αυτή επέτειο. 
Συμμετείχαν και πολλές προσωπικότητες όπως  ο Πρώτος Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα κ. Γρηγόριος Δελιαβέκουρας, ο Αναπληρωτής Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο κ. Κωνσταντίνος Μιχελής, ο Γ. Πρόεδρος της Ομόνοιας κ. Λεωνίδας Παππάς, ο Πρόεδρος του ΚΕΑΔ και βουλευτής κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο πρόεδρος του κόμματος ΜΕΓΚΑ κ. Χρήστος Κίτσιος, οι δήμαρχοι Φοινίκης και Δρόπολης κκ Λεωνίδας Χρήστος και Αχιλλέας Ντέτσικας, ο βουλευτής του ΣΚ κ. Ανδρέας Μάρτος, η Διευθύντρια Επιτροπής Μειονοτήτων κα Κωνσταντίνα Βεζιάνη, ο αντιδήμαρχος Πρέβεζας κ. Βαγγέλης Ροπόκης, ο αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Μιχάλης Γκίκας, ο αντιπεριφερειάρχης Αυλώνας κ. Βασίλης Χαρμπάτσης, οι πρόεδροι της Ομόνοιας για τα παραρτήματα Αγίων Σαράντα, Δελβίνου και Αργυρόκαστρου,  εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι.
Εκδήλωση στο Αλύκο για την  12η Δεκεμβρίου 1990,  μέρα της αντίστασης κατά της κομμουνιστικής δικτατορίας
Η επέτειος άρχισε με τη Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας και τα μνημόσυνα  στους τάφους των τεσσάρων Μαρτύρων της Δημοκρατίας.

Η υπεύθυνη για την Παιδεία και τον Πολιτισμό στο Δήμο Φοινίκης, Μαριέττα Τσίλη, ήταν η συντονίστρια της εκδήλωσης. Αναφερόμενη στην ιστορική σημασία της ημέρας, συγκίνησε το κοινό με την μεστή και συγκινητική ομιλία της.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Φοινίκης Λεωνίδα Χρήστο, τον Σύμβουλο της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Δελιαβέκουρα, το Γ. Πρόεδρο της Ομόνοιας, τους προέδρους του ΚΕΑΔ και ΜΕΓΚΑ, τον Δήμαρχο Πρέβεζας και αντιδήμαρχο Ηγουμενίτσας.
Η μαθήτρια Παναγιώτα Ματζάρη απήγγειλε ένα ποίημα αφιερωμένο στην δολοφονία των τεσσάρων παλικαριών, από το λαϊκό ποιητή του Αλύκου Βαγγέλη Στούκα.
Στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια από όλους τους προαναφερόμενους, από το Σύλλογο  Φίλων και Αγωνιστών του Καπετάνιου Θύμιου Λιώλη, τον εκπρόσωπο των οικογενειών και τον κοινοτάρχη της κοινότητας του Αλύκου.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το κοκτέιλ που παραχώρησε ο Δήμος Φοινίκης.
(από συνεργάτη της ΣΦΕΒΑ στη Β. Ήπειρο)
sfeva.gr

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

Στρατηγός Επιτήδειος σε αλβανό βουλευτή: Με τεχνάσματα αφαιρείτε τις περιουσίες των Ελλήνων της Χειμάρρας


Παρέμβαση στην συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για  τις προοπτικές της ολοκλήρωσης της ΕΕ και της διαδικασίας προσχώρησης των Δυτικών Βαλκανίων.

Ακολουθεί η ομιλία:
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι χώρες τους να ξεπεράσουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και να γίνουν μέλη της ΕΕ.
Θα ήθελα να απευθύνω δύο ερωτήσεις στον αντιπρόσωπο της Αλβανίας. Είπατε προηγουμένως πως ένα από τα στοιχεία τα οποία έχει βελτιώσει η χώρα σας και έχει σημειώσει επιτυχία είναι οι σχέσεις καλής γειτονίας με τις γειτονικές χώρες. 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, αυτό επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι δεν ισχύει. Η χώρα σας εγείρει εδαφικές αξιώσεις κατά της περιοχής της Ηπείρου, την οποία καλείτε «Τσαμουριά» και επίσης, εδώ και πολλά χρόνια, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ελληνικής μειονότητάς της Β. Ηπείρου, που κατοικεί στο νότιο τμήμα της χώρας σας. Παρεμβαίνει στις εκλογές, κατά τρόπο ο οποίος δεν  είναι αποδεκτός και επίσης δεν αποδέχεται να αποδώσεις τις περιουσίες τους στους ανθρώπους της μειονότητας. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η προσπάθεια που καταβάλλετε με νομότυπα τεχνάσματα να αφαιρεθεί η περιουσία από τους κατοίκους της Χειμάρρας.

Τέλος παραβιάζει και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα των θρησκευτικών ελευθεριών. Γκρέμισε το καλοκαίρι την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στις Δρυμάδες  και τώρα επιβάλλει εισιτήριο στους πιστούς για να μπουν στις εκκλησίες. Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι δείγματα καλής γειτονίας;
Και η δεύτερη ερώτηση: Για ποιο λόγο η χώρα σας θέλει να κάνει συνομοσπονδία με το Κοσσυφοπέδιο; Ευχαριστώ.

www.xryshaygh.com

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Συνέντευξη Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στο Έθνος της Κυριακής

στον δημοσιογράφο Γ. Καπόπουλο (03.12.2017)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η επίσκεψη του πρόεδρου Ερντογάν στην Αθήνα, η πρώτη μετά το 1952 σε επίπεδο αρχηγού κράτους, νομιμοποιεί προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Μια επίσκεψη, όσο σημαντική και αν είναι, δεν λύνει αυτόματα όλα τα προβλήματα, μπορεί όμως να συμβάλει ώστε να ενισχυθεί μια θετική προοπτική στις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας. Συχνά απορώ με εκείνους που μπερδεύουν την ανάλυση με την εξωτερική πολιτική. Η ανάλυση, ακόμα και αν καταλήγει στα πλέον αρνητικά συμπεράσματα, γίνεται για να αναδειχθούν οι δυσκολίες και όχι προκειμένου να παραιτηθεί κανείς από μια ενεργητική εξωτερική πολιτική. Άλλο να μην έχει κανείς αυταπάτες για τις δυσκολίες σε μία σχέση και άλλο να παραιτείται από την προσπάθεια θετικής ανάπτυξης μιας σχέσης. Και εμείς θέλουμε να εργαστούμε σε αυτή την τελευταία κατεύθυνση. Τέλος, η εξωτερική πολιτική οφείλει να εκτιμά νηφάλια και με ακρίβεια τις προθέσεις και τις επιδιώξεις κάθε συνομιλητή μας. Να αναλύει ορθολογικά αυτές τις προθέσεις. Να τις κατανοεί σε βάθος, ώστε στο μέτρο του δυνατού να τις επηρεάζει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μετά τη μακράς διάρκειας συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογο σας στην Κρήτη, είστε αισιόδοξος για μια λύση - πακέτο των διμερών εκκρεμοτήτων;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Μέσα στην κοινή ιστορία των δύο λαών μας, διαμορφώθηκαν πολλαπλές αλληλεξαρτήσεις, γραμμές σύγκρουσης, δυνατότητες φιλίας. Οφείλουμε να λύσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, να δουλέψουμε για το κάλλιστο παρόν και να διασφαλίσουμε μια θετική ατζέντα συνεργασίας για το μέλλον. Ως προς τα προβλήματα και τις δυνατότητες κοινές δράσης, άλλα ενδιαφέρουν περισσότερο την αλβανική πλευρά και άλλα την ελληνική. Η από κοινού αντιμετώπισή τους αποτελεί αυτό που στη θεωρία των διαπραγματεύσεων ονομάζεται «λύση - πακέτο», διότι με αυτή λαμβάνεται υπόψη η υπάρχουσα κάθε φορά ασυμμετρία ενδιαφέροντος σε διαφορετικές θεματικές. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο ώστε να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία που θα είναι θετική και για τις δύο πλευρές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η αντιπολίτευση σας ζήτησε να περιγράψετε τη διαπραγμάτευση σας με τον κ. Μπουσάτι πριν αυτή αρχίσει. Ποιο είναι το σχόλιό σας;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Θεωρώ το λιγότερο ανόητο που ορισμένοι πολιτευτές της αντιπολίτευσης απαιτούν πριν καν ξεκινήσουμε σε μια διαπραγμάτευση να τους πούμε δημόσια, ναι δημόσια (!), τις θέσεις και τις προτάσεις που θα καταθέσουμε στις διαπραγματεύσεις, την τακτική που πρόκειται να ακολουθήσουμε. Το ίδιο έκαναν και ως προς τη FYROM και την Κύπρο. Ίσως να μην έχουν πείρα από πραγματικές διαπραγματεύσεις και ζητούν να παραδώσουμε εκ των προτέρων σε τρίτους τη διαπραγματευτική μας στρατηγική.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν δείγματα αλλαγής στη στάση της κυβέρνησης Ράμα απέναντι στην Αθήνα;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Βλέπω ότι έχει γίνει κατανοητό πως η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας είναι σημαντικότερη από ορισμένα άλλα ζητήματα. Διάβασα και τα τελευταία κείμενά του, στα οποία μιλά για ανάπτυξη μιας στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Αλβανίας. Αυτά είναι θετικά γεγονότα. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκατέρωθεν εμπιστοσύνης. Επιτρέψτε μου, όμως, να σημειώσω ότι η αντιπολίτευση πήρε μια ανύπαρκτη και άρα ψευδή είδηση (fake news) που στηριζόταν σε μια ομιλία του κ. Ράμα πριν από ενάμιση χρόνο, σε άλλες, δηλαδή, συνθήκες. Στη συνέχεια την εμφάνισε ως να είχε γίνει προχθές και μετά κανονιοβολούσε την Αλβανία και εμένα που κάνουμε διαπραγματεύσεις. Αυτές είναι ανόητες τακτικές και δεν βοηθούν σε τίποτα. Εκτός αν κάποιοι θέλουν την εξωτερική πολιτική αδρανή και τα προβλήματα να σέρνονται εσαεί. Προσωπικά αρνούμαι να κάνω εξωτερική πολιτική με το βλέμμα στραμμένο στη μικροπολιτική.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει δυναμική ολοκλήρωσης της εκκρεμότητας με την ονομασία της ΠΓΔΜ;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Νομίζω ότι όλοι οι συνομιλητές μας κατανοούν πως πρέπει όλες οι πλευρές να αποδεχθούν έναν έντιμο συμβιβασμό. Να λειτουργήσουν στη βάση της συναίνεσης και των συμβιβασμών με αρχές. Αυτό αφορά και εκείνους από τους Ευρωπαίους που στο παρελθόν δημιουργούσαν αυταπάτες στην ηγεσία της φίλης χώρας ότι ο δρόμος για την ένταξη στην EE και αλλού μπορεί να ανοίξει χωρίς συμβιβασμούς. Στην περίπτωση της ΠΓΔΜ, οι μεν γείτονές μας πίστεψαν ότι μπορούσαν να προχωρήσουν στην ένταξή τους σε θεσμούς χωρίς συμφωνία μαζί μας -κάτι που είναι αδύνατο-, ενώ κάποιοι δικοί μας πίστεψαν την αυταπάτη ότι η αδράνεια στην εξωτερική πολιτική είναι όπλο. Αποδείχτηκε ότι στη διάρκεια της αδράνειάς μας άλλες δυνάμεις απέκτησαν εξαιρετικές προσβάσεις στους βόρειους γείτονές μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είναι σε θέση η νέα κυβέρνηση στα Σκόπια να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις ακραίων εθνικιστικών κύκλων;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Το επόμενο εξάμηνο είναι που θα δείξει αν οι φίλοι μου από τη βόρεια γείτονα θα βάλουν το χέρι στην καρδιά και θα αποφασίσουν να συμβιβαστούν. Έναν έντιμο και όχι σάπιο συμβιβασμό. Το μπορούν, αρκεί να το πιστέψουν και να τους στηρίξουν οι φίλοι τους. Επίσης, νομίζω ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν συμβάλει σε μια τέτοια προοπτική.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποια είναι η μέχρι τώρα συνολική αποτίμηση των δύο τριμερών σχημάτων περιφερειακής συνεργασίας (Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ και Ελλάδα - Κύπρος - Αίγυπτος) στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Στα σχεδόν τρία χρόνια που είμαι υπουργός, έχουμε αναπτύξει και δημιουργήσει πολλαπλούς διεθνείς θεσμούς: 6 τριμερείς, 3 τετραμερείς, μια οκταμερή, μια επταμερή, δύο διεθνείς οργανισμούς και έναν παγκόσμιο. Συνολικά 14! Μας έχουν ζητήσει πολλές χώρες να συμμετάσχουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες και αρκετές να συνδημιουργήσουν με εμάς καινούργιες. Από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, ιδιαίτερο βάθος έχουν αποκτήσει οι δύο τριμερείς Ελλάδας - Κύπρου με Αίγυπτο και Ισραήλ. Είναι πολυεπίπεδες συνεργασίες. Το ίδιο επιδιώκουμε να κάνουμε με εκείνες στα Βαλκάνια, με την Παλαιστίνη, την Ιορδανία και τον Λίβανο. Σήμερα, πλέον, το κύρος της χώρας έχει αναβαθμιστεί. Οι συνεργασίες αυτές συνέβαλαν στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής. Ετοιμάζουμε, ως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ρόδου να συγκροτήσουμε μια νέα δομή ασφάλειας και σταθερότητας για την Av. Μεσόγειο, με συμμετοχή 8 ευρωπαϊκών κρατών, 12 αραβικών και δύο διεθνών αραβικών οργανώσεων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πέραν του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ, υπάρχει θετική αποτίμηση από πλευράς EE; Τέλος, οι δύο παραπάνω τριγωνικές συνεργασίες συμβαδίζουν με ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα και την Τεχεράνη;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Οι «παίκτες» εκτός της περιοχής χρειάστηκαν χρόνο για να κατανοήσουν τη σημασία όλων αυτών των πρωτοβουλιών μας. Νομίζω ότι πλέον τις κατανοούν και τις εκτιμούν θετικά, όπως και οι δύο χώρες που αναφέρεστε. Να σημειώσω, ακόμα, ότι το Ιράν είναι ένα πολύ ενεργό μέλος της πετυχημένης πρωτοβουλίας που αναλάβαμε μαζί με την Κίνα, μετά από πρότασή μου, για τη συγκρότηση του Παγκόσμιου Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών, με επιρροή και παρουσία στον σύγχρονο κόσμο. Συναντηθήκαμε σε επίπεδο κορυφής στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2017. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη και την άνοιξη του 2018 θα συναντηθούμε στη Βολιβία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και των Δυτικών Βαλκανίων;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Αν κάποιος θα είναι κερδισμένος από την ένταξη αυτών των κρατών στην EE, τον εκδημοκρατισμό και εξευρωπαϊσμό τους, αυτός είναι η Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει οι χώρες αυτές να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχουν τεθεί προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο. Όρους που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και συχνά αποτέλεσαν προϊόν δικών μας προτάσεων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχει σήμερα η EE, εν μέσω της δικής της κρίσης, τη βούληση και τη δυνατότητα να στηρίξει την πλήρη ένταξη νέων χωρών;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Έχει, αλλά πρέπει να γίνει πιο ουσιαστικό, πιο δημοκρατικό και με περισσότερα κοινωνικά δίκαια οράματα, να εμβαθύνει τις διαδικασίες ολοκλήρωσής της. Να πάρει βαθιά μέσα της απόφαση ότι όλα τα κράτη, παλιά και νέα, μικρά και μεγάλα, θα είναι ίσα μεταξύ τους και ότι ο πολίτης όλων αυτών των κρατών, η κοινωνία και οι κοινωνικές ομάδες με τα περισσότερα προβλήματα σήμερα θα είναι η καρδιά μιας δημοκρατικής κοινωνικά ευαίσθητης, δίκαιης EE. Έχει, λοιπόν, η EE τη δυνατότητα, αλλά ο δρόμος αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων είναι μακρύς, δύσκολος και γεμάτος κοινωνικούς αγώνες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το μνημόνιο τελειώνει στα μέσα του 2018. Τι θα σημάνει το τέλος του προγράμματος για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Εμείς όλο αυτό το διάστημα ακολουθήσαμε μια πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική. Συμβάλαμε στην αναβάθμιση της χώρας, την ενίσχυση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της. Με την εισαγωγή του γεωπολιτικού στοιχείου στη συζήτηση για την κρίση διευκολύναμε να κατανοηθεί ο κρίσιμος ρόλος της χώρας και να βρεθεί ο δρόμος εξόδου από αυτήν. Ο ρόλος της χώρας αυξήθηκε, τα καθήκοντα και οι δυνατότητές της αυξήθηκαν στη διεθνή σκηνή. Η παγκοσμιοποίηση αύξησε και τα καθήκοντά μας. Ελπίζω ότι τώρα που βγαίνουμε από την κρίση θα μπορέσουμε να πάρουμε προσωπικό -έχουμε να πάρουμε σε μερικές κατηγορίες εδώ και 15 χρόνια- και να ενισχύσουμε με καλύτερα οικονομικά τη διεθνή παρουσία μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είθισται να λέγεται ότι η εξωτερική πολιτική αποτελεί εξ ορισμού πεδίο συναίνεσης. Παρά ταύτα, από την αρχή της θητείας σας στο υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεστε συχνά στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης.

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Η αντιπολίτευση δεν διαθέτει δική της στρατηγική για την εξωτερική πολιτική. Ένα τμήμα της πράγματι στηρίζει τη σημερινή εξωτερική πολιτική, ένα άλλο απλά συναινεί. Υπάρχουν, όμως, και ρεύματα εντός της αντιπολίτευσης που είχαν συνηθίσει στην πολιτική της υπόκλισης, της αδράνειας και της υποχωρητικότητας. Αυτά ενοχλούνται από κάθε πρωτοβουλία που παίρνουμε. Είναι εκφραστές ενός νέου απομονωτισμού που φοβάται κάθε κουβέντα με τρίτους, καθώς βλέπει με καχυποψία κάθε διαπραγμάτευση. Τέλος, υπάρχει και μια κατηγορία που έχει κατανοήσει ότι η αριστερή πατριωτική εξωτερική πολιτική έχει την ευρεία αποδοχή όλων των αυθεντικών δημοκρατικών πατριωτικών δυνάμεων και μέχρι τις γραμμές της ΝΔ. Αυτό προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με ύβρεις, ψεύτικες κατηγορίες και άθλιες επιθέσεις ενάντια στο πρόσωπο μου.

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

Επικίνδυνη η κατάσταση στην Άνω Δρόπολη από την κακοκαιρία


Ο Δήμος Δρόπολης τις τελευταίες 5 ημέρες λόγω των καταρρακτωδών βροχών είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης .

Οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις έπληξαν πολλές κοινότητες και χωριά δημιουργώντας έτσι τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες του Δήμου.Οι ζημιές επικεντρώνονται κυρίως στα 9 χωριά του Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω Δρόπολης , τα οποία έχουν αποκλειστεί από τον υπόλοιπο Δήμο.

Η γέφυρα του Πλατανιά που ενώνει τα Βρυσερά με όλα τα υπόλοιπα χωριά της Ανω Δρόπολης έχει καταρρεύσει λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού του ποταμού Ξεριά , κάνοντας έτσι αδύνατη την συγκοινωνία με τα χωριά ,Λυκομίλι, Σελλειό, Κλεισιάρι, Ανω και Κάτω Λοβίνα , Κρυονέρι, Σωτήρα , Κοσιοβίτσα και Λόγγος .

Ακόμα η γέφυρα που ενώνει τις Παράγκες του Λόγγου με τα χωριά Λόγγο και Κοσιοβίτσα έχει εξαφανιστεί .Πολλές μικρές γέφυρες έχουν καταρρεύσει στα χωριά Λυκομίλι , Σωτήρα , Σελλειό , Κλεισάρι. Στην είσοδο των χωριών Σελλειό και Κλεισάρι οι γέφυρες έχουν σκεπαστεί από τη μεγάλη μάζα μπαζών που έχουν μεταφερθεί εκεί από τους ποταμούς του Σελλειού και Κλεισαριού .

Το οδικό δίκτυο που συνδέει το χωριό Λυκομίλι με τα χωριά Κλεισάρι και Σελλειό μήκους 2,5 χμ έχει εξαφανιστεί στο μεγαλύτερο μήκος του. Έχει καταστραφεί το δίκτυο ύδρευσης στα παραπάνω χωριά .
Ζημιές μικρής κλίμακας έχουν καταγραφεί και στα χωριά Κρυονέρι, Σωτήρα , Λόγγο , Λοβίνα και Κοσιοβίτσα.
Με έναν πρόχειρο υπολογισμό οι ζημιές ανέρχονται στα 150,000,000 λεκ.

Όπως φαίνεται η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και άκρως επικίνδυνη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες όλο το προσωπικό του Δήμου με επικεφαλή τον Δήμαρχο κ. Αχιλλέα Ντέτσικα έχει κινητοποιηθεί να περισώσει ότι είναι δυνατόν .

Εδώ και 3 μέρες οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι παρόν επί 24ωρης βάσης και κοντά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των αποκλεισμένων χωριών.

Έχουν ενημερωθεί εγγράφως για την επικρατούσα κατάσταση όλα τα αρμόδια όργανα του κράτους , η Περιφέρεια Αργυροκάστρου ,η Νομαρχία Αργυροκάστρου , η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανίας αλλά και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Για κάθε ενδεχόμενο και για κάθε νέο που προκύπτει σχετικά με την κατάσταση ο Δήμος θα σας ενημερώσει σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
Φωτογραφίες

Ζημίες έχει υποστεί η γέφυρα στο δρόμο Βρυσσερά - Λόγγος, που βρίσκεται λίγο πριν την διασταύρωση με τα χωριά Λυκομήλι, Σελλειό, Κλεισάρι.Η γέφυρα του Λόγγου έχει εξαφανιστεί, αποκόπτοντας στην ουσία την πρόσβαση στα χωριά Λόγγος και ΚοσιοβίτσαΕνώ προβλήματα κατολισθήσεων υπάρχουν και στο εσωτερικό του χωριού Λόγγος, θέτοντας εκτός λειτουργίας το δίκτυο ύδρευσης.

Βλάβες έχει υποστεί και η μία από τις δύο γέφυρες στο χωριό ΛυκομήλιΕνώ αποκλεισμένα βρίσκονται τα χωριά Σελλειό και Κλεισάρι με κομμάτι του δρόμου να έχει εντελώς εξαφανιστείapenadi.blogspot.gr

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

3 Δεκεμβρίου: Εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη για το Βορειοηπειρωτικό

3 Δεκεμβρίου: εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη για το Βορειοηπειρωτικό

Την Κυριακή 3/12/2017, ώρα 6μμ η συγγραφέας Σταματία Καραγεωργίου θα πραγματοποιήσει συζήτηση με θέμα "Βόρεια Ήπειρος: ένα ματωμένο κομμάτι ελληνισμού" στο αρχονταρίκι των νέων της Ενωμένης Ρωμηοσύνης, Μοναστηρίου 225 
(3ος όροφος, πάνω από Τρ. Πειραιώς, είσοδος παραπλεύρως)

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Ερώτηση βουλευτών Χ.Α. σχετικά με την πρόκληση Ράμα να καθιερώσει εισιτήριο εισόδου σε ορθόδοξες εκκλησίες

Монастырь свт. Николая в Месопотамо, Албания
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόκληση Ράμα: βάζει εισιτήριο για την είσοδο σε ορθόδοξες εκκλησίες»   

Μετά το οργανωμένο σχέδιο αφανισμού του ορθόδοξου στοιχείου στην Βόρειο Ήπειρο από τις αλβανικές αρχές, που ξεκίνησε στην Χειμάρρα με πρόσχημα την ανάπλαση της περιοχής, συνεχίζονται οι προκλήσεις από την πλευρά της αλβανικής κυβέρνησης, βάζοντας εισιτήριο για είσοδο στην μονή Αγίου Νικολάου στο Μεσοπόταμο, στην μονή Αγίων Σαράντα στους λόφους πάνω από την πόλη και στο κάστρο της Χειμάρρας, όπου και εκεί υπάρχουν εκκλησίες. Εν τούτοις, το κάστρο της Χειμάρρας είναι κατοικημένο και θα πρέπει να το αποδείξει όποιος μένει εκεί, ειδάλλως θα πρέπει να καταβάλλει τα 100 λεκ. 

Η ακίνητη και κινητή περιουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας είχε κατασχεθεί από το κομμουνιστικό καθεστώς του Χότζα και αφορούσε ναούς, μονές, ιερά λείψανα, εικόνες και αλλά αντικείμενα λατρείας. Με νόμο του αλβανικού κράτους του 2009, 125 εκκλησίες και 36 ορθόδοξα μοναστήρια χαρακτηρίστηκαν πολιτιστικά μνημεία. Το μεγαλύτερο μέρος τους είναι υπό την διαχείριση του αλβανικού κράτους ως μουσεία και εκθέσεις βυζαντινής τέχνης και αγιογραφίας, όπως ο ναός της Παναγίας Βλαχέρνας στο Μπεράτι. 


Με το πρόσχημα λοιπόν της οικονομικής αξιοποίησης, ο Ράμα και η κυβέρνησή του προσπαθεί να καταστρέψει την ελληνική μειονότητα, αποκόπτοντάς την από την γη της και την θρησκεία της. 


Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Ποιες ενέργειες θα πράξει η ελληνική κυβέρνηση ώστε να πιέσει για την επιστροφή της περιουσίας της ορθόδοξης εκκλησίας της Αλβανίας όπως προ καθεστώς Χότζα;
Γιατί δεν έχουν ενταχθεί σε λίστα εισπρακτικής εκμετάλλευσης από κρατικό φορέα, ισλαμικά τεμένη ή καθολικοί ναοί;
     
Αθήνα, 21/11/2017
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Ιωάννης Σαχινίδης
Βουλευτής Πέλλας
Χρήστος Παππάς
Βουλευτής Επικρατείας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ


Τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η Εθνική Ελληνική Μειονότητα και εμείς

Τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η Ε.Ε. Μειονότητα και εμείς

Τα δικαιώματα του πολίτη και των μειονοτήτων είναι καθιερωμένα από τις Διεθνείς Συμβάσεις και την Σύμβαση  Πλαίσιο. Σε κάθε χώρα. Και οι χώρες αυτές τα εφαρμόζουν. Και δίνουν στις μειονότητές τους αυτά που τους ανήκουν. Αυτά που τους αρμόζουν. Και κάτι παραπάνω σε πολλές χώρες. Αυτή είναι δημοκρατία. Αυτή είναι ισότητα. Βάσει αυτών των διατάξεων και η Αλβανία είναι υποχρεωμένη να τα σεβαστεί. Να τα εφαρμόσει.
Στο δικτατορικό, αντιδημοκρατικό, κομμουνιστικό σύστημα,  ούτε γινόταν λόγος για την καθιέρωση των δικαιωμάτων αυτών. Συρρικνώνονταν κι όλο συρρικνώνονταν. Άφησαν μόνον τα δημοτικά σχολεία στην ελληνική γλώσσα, κι αυτό για το μάτι του κόσμου. Η ελληνική γλώσσα, ανεξαρτήτως που ομιλούνταν, κινδύνευε να αλλοιωθεί. Η αλβανική είχε μπει καλά στα έγκατά  της. Μπήκαν και πιο βαθιά. Παρουσίασαν  λίστες με ιλλυρικά ονόματα  και υποχρέωναν τους γονείς να γράψουν τα νεογέννητα με ένα από τα ονόματα της λίστας. Πολλές κοινότητες, στους τρεις νομούς, δεν αναγνωρίζονταν ως ελληνικές. Άλλαξαν ακόμα και τα ονόματά τους, βαπτίζοντάς τα με αλβανικά. 
Όλοι μας τα θυμούμαστε τα: Μπουρόνια, Μπρέγκας, Φιτόρε, Κόντρα, Γέτα ε ρε και ούτω καθ’ εξής. Τα ηλεκτροφόρα, θανάσιμα συρματοπλέγματα, που περίφραζαν τη χώρα των αετών, δεν άφηναν χώρο για κολαούζο.
Έφυγε, σαν η νύχτα, αυτή η καταραμένη περίοδος και νομίσαμε πως θ’ αναπνεύσουμε αέρα δημοκρατίας, ελευθερίας και ακέραιων δικαιωμάτων.
«Το γουδί του γουδοχέρι», λέει το ελληνικό ρητό.  Η αναγνώριση στην πρακτική των Διεθνών Συμβάσεων και της Σύμβασης Πλαίσιο βάδιζε με βήματα χελώνας. Ξανά η μειονότητα σε γκέτο. Μόνον τα 99 αναγνωρισμένα χωριά. Όχι παραπέρα, στη Χιμάρα, στην Άρτα, στην Πρεμετή κι αλλού. Δεν αναγνωρίστηκαν νομικά (στα χαρτιά) τα προαναφερόμενα και εμφαίνονται ακόμα ως αλβανικά.  Αν δεν αποδεικνύει την ελληνική του καταγωγή ο μαθητής ή η μαθήτρια, δεν μπορεί να γραφτεί στο ελληνικό σχολείο της περιοχής του, στερούντος του το δικαίωμα της ελευθερίας και της επιλογής του. 
Από τα δέκα αιτήματα που παρουσίασε η Ομόνοια στην Επιτροπή για τις Μειονότητες στα Τίρανα, μόνον ένα σημείο πέρασε: η αναγνώριση της διγλωσσίας σε μέρη που το ποσοστό υπερβαίνει τα 20% του πληθυσμού.
Είναι πολλές οι στερήσεις. Το πρόβλημα τι κάνουμε εμείς για την επίλυση εκείνων των σημείων που είναι στην αρμοδιότητά μας.
Έχοντας υπόψη πως η αλλαγή των ονομάτων των κοινοτήτων, με ελληνικά ονόματα έγινε de facto, έμεινα έκπληκτός όταν είδα  στο Καινούργιο την πινακίδα να γράφει «Vurgu i ri».  Ενημερώθηκα πως στα κιτάπια του κράτους εμφανίζεται με αυτό το όνομα. Όπως και το Βρωμερό σε Buronja,  το Μαυρόπουλο σε Bregasi, τα Καλύβια σε Kodra, το Μαραφέντι σε Φιτόρε κι άλλα.
Η αλλαγή των ονομάτων, τόσο αυτών με αλβανική ονομασία, όσο κι αυτών με αγαλίτικη ονομασία, είναι στην δικαιοδοσία του επαρχιακού, σήμερα δημοτικού συμβουλίου. Είναι καθήκον των αρχόντων της κάθε κοινότητας, σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, να πράξει το αυτονόητο.
Η οργάνωση της Ομόνοιας να σταθεί δίπλα τους και να συμπαρασταθεί σ’ ένα πρόβλημα που κακώς σβαρνίζεται τόσα χρόνια.
φώτο: το χωρίο Καινούργιο και η πινακίδα του
(από συνεργάτη της ΣΦΕΒΑ στη Β. Ήπειρο)

sfeva.gr