Σελίδες

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Την μυστική διπλωματία της κυβέρνησης με την Αλβανία καταγγέλει ο Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ            
    Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 26η Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσηςκ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

«Οἱ εἰδήσεις πού ἔρχονται ἀπό τόν χῶρο τῆς Βορείου Ηπείρου εἶναι ἰδιαίτερα ἀνησυχητικές. Ἀκούγεται μετ’ ἐπιτάσεως, ὅτι γίνονται συζητήσεις ἀνάμεσα στήν Ἑλληνική καί τήν Ἀλβανική Κυβέρνηση, προκειμένου ἡ γειτονική χώρα νά ἐνταχθῇ στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Ἀλλά οἱ συζητήσεις αὐτές:

1) Εἶναι ἐντελῶς μυστικές καί, τό χειρότερο, γίνονται ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἄν, ὅμως, οἱ Βορειοηπειρῶτες δέν γνωρίζουν «τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα», τότε πῶς εἶναι δυνατόν νά διεξάγωνται διαπραγματεύσεις ἐρήμην τῶν γηγενῶν κατοίκων τῆς προαιωνίως Ἑλληνικῆς Βορείου Ἠπείρου; Ρωτᾶμε, γιατί κάποια ἡμερήσια ἐπαρχιακή ἐφημερίδα δημοσίευσε τήν εἴδηση (χωρίς νά ὑπάρξῃ διάψευση) ὅτι Ἑλλάδα καί Ἀλβανία ἔχουν συμφωνήσει ἡ μέν δεύτερη νά δεχθῇ νά μήν κάνη λόγο γιά τούς «Τσάμηδες», ἡ πρώτη δέ νά μήν ἀναφέρῃ ὡς ὑπαρκτό τό θέμα καί τό ὄνομα Βόρειος Ἤπειρος!
Ἀλλ’ ἐάν τά παραπάνω ἀληθεύουν, τότε – τό λέω ξεκάθαρα – ἔχουμε ἐθνική προδοσία, ἀφοῦ ξεπουλιέται ἡ Βόρειος Ἤπειρος, ὅταν οἱ Ἕλληνες κάτοικοί της βρίσκωνται στό σκοτάδι τῆς ἀγνοίας γιά τό τί «μαγειρεύεται» εἰς βάρος τους. Ἀντί τό Βορειοηπειρωτικό νά εἶναι πρῶτο θέμα στίς συζητήσεις μεταξύ Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας, βρίσκεται τελευταῖο (ἄν εἶναι καί τελευταῖο) ἐπειδή ἔτσι θέλουν οἱ Βρυξέλλες καί ἡ Ἀμερική. Τό λιγώτερο πού μπορεῖ κανείς νά πῇ γιά τήν, οὐσιαστικά ἀνύπαρκτη, ἐξωτερική ἑλληνική «πολιτική» εἶναι ἡ λέξη: ΝΤΡΟΠΗ.

2) Ἐξισώνουν τό ὑπαρκτό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, μέ τό ἀνύπαρκτο «Τσάμικο». Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι τμῆμα τῆς ἐλεύθερης Ἠπείρου (ἄρα τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου). Καί τό 1914 κατωχυρώθηκε ἡ Αὐτονομία της μέ τό «Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας» (17.5.1914), ἀφοῦ εἶχε προηγηθῆ, μέ λαμπρή μάλιστα ἐπιτυχία, ὁ ἔνοπλος ἀγῶνας τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Σημειώνουμε, ὅτι τό «Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας» τό ἔχει συνυπογράψει καί ἡ Ἀλβανία. Ἑπομένως, εἴτε τό θέλει εἴτε δέν τό θέλει ἡ Ἀλβανία, τό Βορειοηπειρωτικό εἶναι γιά τήν Ἑλλάδα ζήτημα ἀπολύτως ὑπαρκτό.

Ἀντίθετα, τό «Τσάμικο» δέν ὑπάρχει γιά τήν Ἑλλάδα, ὅπως, ἄλλωστε, ἔχουν διακηρύξει ὅλες οἱ μέχρι τώρα Ἑλληνικές κυβερνήσεις. Διότι, οἱ «Τσάμηδες», ὡς σύμμαχοι πρῶτα τῶν Ἰταλῶν κι’ ὕστερα τῶν Γερμανῶν εἰσβολέων, διέπραξαν ἀνήκουστα ἐγκλήματα εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Θεσπρωτίας. Μετά δέ τό τέλος τοῦ πολέμου, καταδικάστηκαν, ἐρήμην, ἀπό τό στρατοδικεῖο τῶν Ἰωαννίνων. Συνεπῶς, γιά τήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχει – τό ξανατονίζω, δέν υπάρχει – «Τσάμικο ζήτημα».

3) Ἄν, ὅμως, ἡ Ἑλλάδα δέν σταθῇ στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί δέν ἀντιτάξῃ τά ἐθνικά της δίκαια γιά τήν βασανισμένη καί χιλιοπροδομένη Βόρειο Ἤπειρο, ἀπέναντι στίς πανάθλιες μεθοδεύσεις τῶν «μεγάλων» αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλά καί στήν πονηριά τῶν Ἀλβανῶν, πού ὁλόκληρες δεκαετίες μέχρι σήμερα ἔχουν ἀφάνταστα τυραννήσει τούς Βορειοηπειρῶτες, θά εἶναι ἀνάξια τῶν γενναίων παιδιῶν της, πού γιά τήν Γῆ τοῦ Πύρρου πολέμησαν νικηφόρα καί πολλά ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος!

Ἡ Κυβέρνηση, ἀφήνοντας κατά μέρος τήν δῆθεν «μυστική» διπλωματία, ὀφείλει νά ἐνημερώσῃ πάραυτα, πρῶτα τούς Βορειοηπειρῶτες κι’ ὕστερα ὁλόκληρο τόν Ἑλληνικό Λαό γιά τίς ἐξελίξεις, ὥστε ὅλοι ν’ ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας. Κι’ ἄς γνωρίζῃ καλά, ὅτι δέν θά ἀνεχθῇ μιά ἀκόμη «χαμένη» πατρίδα, ὁ ὑπερήφανος ἐθνικά Ἑλληνισμός»
                                                                                                    

    (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Γραμματόσημα: Η δημοκρατία της Μιρντίτα


Η Μιρντίτα είναι περιοχή της βόρειας Αλβανίας. Ορεινή και δασώδης, εκτείνεται βόρεια της κοιλάδας Ορόση που την διασχίζει ο ποταμός Μάτι.
Το όνομα της κοιλάδας προέρχεται από την γειτνιάζουσα περιοχή της Μιρντίτα, το Όρος. Φθάνει κοντά στις ακτές της Αδριατικής όπου παλιά υπήρχαν κτήσεις της Βενετικής δημοκρατίας. Άγιος Ιωάννης Μέδουας (σήμερα Shen Gjin, Αλέσιον (σήμερα Leza) & ΣκόδραΧάρη στην γειτνίαση με τις Βενετικές κτήσεις οι κάτοικοι παρέμειναν χριστιανοί και ακολούθησαν το καθολικό δόγμα. Σαν ορεσίβιοι παρέμεναν ανυπότακτοι. Ακολούθησαν τον πρίγκιπα Γεώργιο Καστριώτη στους πολέμους κατά των Τούρκων εισβολέων όπου έδειξαν τις πολεμικές τους αρετές.

Η λέξη Μιρντίτα στα αλβανικά σημαίνει «καλημέρα» και πιστεύεται πως σε αυτές τις ορεινές περιοχές για πρώτη φορά μιλήθηκε η γκέγκικη διάλεκτος, κάπου στον 12ο ή 13ο αιώνα, από την ανάγκη να συνεννοηθούν διάφοροι αλλόγλωσσοι και αλλόφυλοι που κατοικούσαν σε αυτούς τους ορεινούς όγκους. Λατινόφωνοι, Ελληνόφωνοι, Σλαβόφωνοι κλπ για αιώνες συνυπήρχαν στα βουνά της ΜιρντίταΣτα χρόνια των αγώνων με τον Καστριώτη, κατά
των Τούρκων η χρήση της νέας αυτής γλώσσας γενικεύθηκε και σε άλλες περιοχές οι οποίες έπρεπε επίσης να επικοινωνήσουν.
Χωρίς κάποια κεντρική εξουσία ακολουθούσαν το εθιμικό δίκαιο, τον Κανόνα ή Kanuni. Τα συμβούλια των δημογερόντων των διαφόρων οικισμών φρόντιζαν για την σωστή εφαρμογή του.

Η περιοχή της Μιρντίτα κατά την τουρκοκρατία είχε καθεστώς αυτονομίας και έτσι φτάνουμε στο τέλος του Α’ παγκοσμίου πολέμου. Οι μεγάλες δυνάμεις είχαν αποφασίσει την απόδοση της περιοχής στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος, όμως η ιδέα πως θα ανακατευτούν με τους μουσουλμάνους των άλλων περιοχών δεν άρεσε καθόλου στους Μιρντίτες. Διάχυτη υπάρχει η ιδέα στην Μιρντίτα πως «οι Τούρκοι», έτσι αποκαλούν την αλβανική κυβέρνηση, θα κυνηγήσουν τους καθολικούς.

Το 1919 ο καπεντάν (αρχηγός) της Μιρντίτα Πρενκ Μπιμπ Ντόντα πεθαίνει χωρίς να αφήσει απογόνους και ο εξάδελφός του Μάρκο Γκιόνι τον διαδέχεται.


Ο νέος καπεντάν επισκέπτεται το Πρίζρεν του Κοσσυφοπεδίου που ανήκε στο νεοσύστατο βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων (ΣΚΣ), αυτό που αργότερα ονομάστηκε Γιουγκοσλαβία. Στο Πρίζρεν ή Πριζρένη ο Γκιόνι συναντιέται με αξιωματούχους του βασιλείου, οι οποίοι του υπόσχονται βοήθεια οικονομική και σε οπλισμό. Η ιδέα πως θα έχουν στα νότιά τους ένα κράτος εξαρτώμενο από αυτούς αρέσει ιδιαίτερα στους αξιωματούχους του νέου βασιλείου οι οποίοι δεν κρύβουν την επιθυμία τους για ενσωμάτωση όλης της βόρειας Αλβανίας.

Στις 17 Ιουλίου 1921 στην Πριζρένη ο Μάρκο Γκιόνι ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μιρντίτα στην οποία ο ίδιος ορίζεται ως 1ος πρόεδρος (και μοναδικός). Το βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων αναγνωρίζει αμέσως την νέα δημοκρατία και υπόσχεται στον Γκιόνι πως θα πείσει τις άλλες  ευρωπαϊκές χώρες να πράξουν το ίδιο και ο ίδιος επιστρέφει στην Μιρντίτα με χρήμα και όπλα για να οργανώσει την νέα δημοκρατία.

Πρώτη η Μεγάλη Βρετανία στέλνει έντονη διαμαρτυρία στην κυβέρνηση των ΣΚΣ και ζητάει από την Κοινωνία των Εθνών να επιβάλλει κυρώσεις στο νέο βασίλειο των νότιων Σλάβων. Η ΚτΕ δηλώνει πως αναγνωρίζει μόνο τα σύνορα της Αλβανίας όπως προσδιορίζονται από την σύνοδο της Φλωρεντίας (1913).

Η αλβανική κυβέρνηση στέλνει τον Αχμέτ Ζόγου επικεφαλής δύναμης τακτικού στρατού και ατάκτων οι οποίοι αρχίζουν αποκλεισμό και πολιορκία της νέας δημοκρατίας. Έρχεται σε επαφή με ντόπιους παράγοντες στους οποίους υπόσχεται πως δεν θα υπάρξουν αντεκδικήσεις και πως όσοι συνεχίσουν τον αγώνα θα δικαστούν επί εσχάτη προδοσία. 
Ο πρόεδρος Μάρκο Γκιόνι εγκαταλείπει την θέση του και βρίσκει καταφύγιο στο βασίλειο των νότιων Σλάβων. Η Μιρντίτα καταλαμβάνεται, χάνει τα μειονοτικά της δικαιώματα, περιοχές της ενσωματώνονται σε γειτονικές επαρχίες με μία πολύ μικρότερη επαρχία της Μιρντίτα στην νέα διοικητική διαίρεση.

Στις 20 Νοεμβρίου 1921 η Δημοκρατία της Μιρντίτα έπαψε να υπάρχει, 4 μήνες και 3 ημέρες μετά την ανακήρυξή της.

Για τις ανάγκες της νεοσύστατης ταχυδρομικής υπηρεσίας της είχαν παραγγελθεί γραμματόσημα τα οποία έφτασαν πολύ αργά και δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ για ταχυδρόμηση. Διέρρευσαν στην φιλοτελική αγορά όπου βρίσκονται και σήμερα σχετικά εύκολα. Ιδιώτες επωφελήθηκαν της περίστασης για να τυπώσουν πλαστά. Τα γνήσια είναι τυπωμένα σε γομμαρισμένο χαρτί ενώ οι «ιδιωτικές ανατυπώσεις» σε χαρτί χωρίς γόμμα.
Τα γραμματόσημα της Μιρντίτα δεν βρήκαν ποτέ καμία θέση σε όσους καταλόγους γραμματοσήμων γνωρίζω.


Δημήτρης Περδίκης   

«Γκρίζες ζώνες» και στο Ιόνιο στήνουν Αλβανία - Τουρκία


Η κυβέρνηση Ράμα, με τη βοήθεια συμβούλων από την Αγκυρα, θέλει να δημιουργήσει σκηνικό Ιμίων στη βραχονησίδα Μπακρέτα, για να μην επεκταθούν τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια
Από τον
Νίκο Σταυρουλάκη
Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξανακάνει το λάθος να παραχωρήσει εθνικό έδαφος στην Αλβανία. Το ιστορικό προηγούμενο της νήσου Σάσωνος, που βρίσκεται στη στρατηγική θέση της εισόδου του κόλπου της Αυλώνας στην Αλβανία, η οποία το 1864 παραχωρήθηκε τυπικά στην Ελλάδα ως παράρτημα των Ιονίων νήσων αλλά στο οποίο ουσιαστικά η χώρα μας ουδέποτε άσκησε κυριαρχικά δικαιώματα, δεν θα ξανασυμβεί.

Η προσάρτηση του νησιού από την Ελλάδα έγινε το 1912, κατά τον Α' Βαλκανικό Πόλεμο, από άγημα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, για να εκκενωθεί το 1914, ύστερα από πιέσεις των μονίμως εχθρικών Ιταλίας και Αυστροουγγαρίας, οι οποίες κίνησαν «γη και ουρανό» για να παραχωρηθεί στην Αλβανία. Σε μία νύχτα οι Αλβανοί έσφαξαν τους λιγοστούς Ελληνες που ζούσαν εκεί και το νησί ερήμωσε, για να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως στρατιωτική βάση από Ιταλούς και Ρώσους…

Παραμονές της προωθούμενης συμφωνίας-πακέτο Ελλάδας - Αλβανίας για τον επαναπροσδιορισμό των θαλάσσιων ορίων και ζωνών ανάμεσα στις δύο χώρες, η κυβέρνηση Ράμα και οι φιλοτουρκικοί κύκλοι στα Τίρανα «ξεσαλώνουν», διαδίδοντας ψευδείς πληροφορίες και αναλύσεις, αναφέροντας πως η Ελλάδα υποχρεώθηκε να υποχωρήσει τόσο, ώστε να απολέσει μεγάλο μέρος της κυριαρχίας της στα «διαφιλονικούμενα» θαλάσσια τεμάχια 1 και 2 (τα ακροτελεύτια Οικόπεδα στα bορειοδυτικά της ελληνικής ΑΟΖ στο Ιόνιο), για τα οποία η Αλβανία είχε εγείρει αντιρρήσεις, προσβάλλοντας την ελληνοαλβανική συμφωνία του 2009 Καραμανλή - Μπερίσα στο Αλβανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αγκυρα, με τις στρατιές «συμβούλων» του Ράμα που έχει δημιουργήσει, επιχειρεί να ακυρώσει τη βούληση της Αθήνας να εκτείνει τα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Ιόνιο στα 12 ν. μίλια, καθώς θεωρεί ότι ενδεχόμενη αποδοχή του εύρους από Αλβανία - Ιταλία αποτελεί «κακό προηγούμενο» για την ίδια στο Αιγαίο.

Μάλιστα, οι Τούρκοι σύμβουλοι του Ράμα και οι κάθε λογής Τούρκοι ψευδοαναλυτές που εμφανίζονται στα τηλεοπτικά δίκτυα της Αλβανίας (έχοντας παράλληλα διαβρώσει τον αλβανικό κρατικό μηχανισμό) έχουν επινοήσει περίπτωση ανάλογη των Ιμίων, προκειμένου μέσω της συνεχώς αυξανόμενης επιρροής της Τουρκίας στη γειτονική χώρα να προωθήσουν στο μέλλον «γκρίζες ζώνες» και στο Ιόνιο.

Πρόκειται για την ακατοίκητη βραχονησίδα Μπακρέτα, επικυρωμένη και αυτή στην Ελλάδα με την παραχώρηση των Ιονίων νήσων, η οποία βρίσκεται στη θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στην Κέρκυρα και στα (αλβανικά) νησιά Κσαμίλ, κοντά στις ακτές της Αλβανίας (νοτίως των Αγίων Σαράντα), για την οποία οι Τούρκοι σύμβουλοι του Ράμα ψάχνουν να βρουν «τρύπες» στα διεθνή κείμενα, προκειμένου να εγείρουν και εκεί προσκόμματα κυριαρχίας, εξυπηρετώντας τους γνωστούς αποσταθεροποιητικούς στόχους της Αγκυρας με βάση το γνωστό στο ελληνικό ΥΠΕΞ σχέδιο στρατηγικής περικύκλωσης της Ελλάδας.

Στις αρχές Φεβρουαρίου (10/2) το αλβανικό δίκτυο Top Channel ανέφερε πως η βραχονησίδα Μπακρέτα παύει με τη νέα συμφωνία να αποτελεί σημείο αφετηρίας μέτρησης εύρους χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γεγονός που επηρεάζει την έκταση της ελληνικής κυριαρχίας κυρίως στο θαλάσσιο τεμάχιο «ΙΟΝΙΟ 1» της ελληνικής ΑΟΖ. Το Top Channel, επικαλούμενο πηγές από την πρεσβεία των Τιράνων στην Αθήνα, αναφέρει: «Με τη νέα συμφωνία για τη θάλασσα, η Ελλάδα παραιτείται του δικαιώματος των 12 μιλίων από τη βραχονησίδα Μπακρέτα, ρύθμιση η οποία προσέφερε στην Ελλάδα τα ¾ του θαλάσσιου χώρου της περιοχής».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη νέα συμφωνία η Ελλάδα αποδέχτηκε ότι οι θαλάσσιοι κόλποι θα πρέπει να θεωρηθούν «κλειστοί», και επομένως ισχύει η πρόβλεψη της «Σύμβασης της Θάλασσας» για την έκταση των υδάτων στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το ίδιο δίκτυο ανέφερε πως, αντίθετα με την Μπακρέτα, ως σημείο αφετηρίας μέτρησης 12 μιλίων των ελληνικών χωρικών υδάτων είναι πλέον τα νησιά Οθωνοί, Ερεικούσα και Μαθράκι, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, γεγονός που έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα όχι μόνο ως προς την επέκεινα εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, αλλά και επειδή αποτρέπει «δεύτερες σκέψεις» της Τουρκίας για το Καστελόριζο στο Αιγαίο.

Η πρώην υφυπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μπερίσα Εντίθ Χαρτζί (Εdith Harxhi), με σπουδές στο πανεπιστήμιο Bilkent της Αγκυρας και στα Κατεχόμενα, η οποία σήμερα διευθύνει ένα αλβανικό think tank που ακούει στο όνομα Albanian Policy Center, περνώντας τις τουρκικές απόψεις στην αλβανική κοινή γνώμη, δεν διστάζει να δηλώσει απροκάλυπτα: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί δεν θα το επιτρέψει η Τουρκία»! Να σημειωθεί ότι η Αλβανία έχει έκταση χωρικών υδάτων τα 12 μίλια από το 1991!
Η τακτική των συνεχών προκλήσεων από τα Τίρανα
Ο ίδιος ο Ράμα, μέσα στο μεγαλοϊδεατικό παραλήρημά του, παραδέχτηκε πρόσφατα: «Οξύναμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα για να… συμμορφωθεί»!
Ομολόγησε ευθέως ότι με τους χειρισμούς του απέναντι στην ελληνική μειονότητα, με τις αλυτρωτικές κορόνες σε βάρος της χώρας μας, αλλά και στο λεγόμενο «Τσάμικο» ζήτημα, ύψωνε την ένταση (σ.σ.: με τις οδηγίες της Αγκυρας) για να πάρει όσα μπορεί περισσότερα στο θέμα της ΑΟΖ. Ωστόσο, παραμονές της προωθούμενης συμφωνίας πάλι ο αχυράνθρωπος του Ράμα, ο δήμαρχος Χειμάρρας Γκόρος, του οποίου η ελληνική ιθαγένεια έχει αφαιρεθεί για «αντεθνική» συμπεριφορά απέναντι στους Ελληνες μειονοτικούς, έστειλε τις μπουλντόζες στην παραλία της πόλης.
Η κυβέρνηση Ράμα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ανοιχτά το πολυσυζητημένο σχέδιο «πολεοδομικής ανάπλασης» του θαλάσσιου μετώπου ως «εργαλείο πίεσης» στην Ελλάδα.

δημοκρατία

Μετὰ τό «Αὐστριακό» καὶ τό «Γερμανικό» σειρά ἔχει τῶρα τό «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ»

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2017, ἀπεβίωσε, σὲ ἡλικία 87 ἐτῶν, ὁ μακροβιώτερος Καγκελάριος τῆς Γερμανίας ( 1982-1998 ), Χέλμουτ Κόλ, στὸ σπίτι του, στὴν γενέτειρά του Λουντβιγκσχάφεν. Κορυφαία στιγμὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς πολιτικῆς καριέρας τοῦ Κόλ, ἦταν ἡ 3η Ὀκτωβρίου 1990, ὅταν, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις καὶ τοὺς φόβους τῆς πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀγγλίας Μάργκαρετ Θάτσερ καὶ τοῦ Γάλλου προέδρου Φρανσουὰ Μιτεράν, κατάφερε νὰ ἑνώσῃ τὴν ( Ἀνατολική ) Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Γερμανίας μὲ τὴν Ὁμοσπονδιακὴ ( Δυτική ) Δημοκρατία τῆς Γερμανίας, ὕστερα ἀπὸ συγκατάθεση τοῦ τελευταίου ἡγέτη τῆς ( τότε ) Σοβιετικῆς Ἑνώσεως Μιχαὴλ Γκορμπατσόφ.
Ἀπὸ τὴν ἕνωση τῶν δύο Γερμανιῶν, τὸ 1990, ἔχουν ἤδη περάσει εἴκοσι ἑπτά ( 27 ) χρόνια. Κι᾿ ἐνῷ εἶχε προβλεφθῇ ἡ ἐπίλυση τοῦ « Βορειοηπειρωτικοῦ », μετὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Αὐστριακοῦ καὶ τοῦ Γερμανικοῦ θέματος, ἀτυχῶς δὲν ἔγινε, μέχρι τώρα, τίποτε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ πλευρά, γιὰ τὸ ἐθνικό μας αὐτὸ ζήτημα.
Ἀλλά, ἄν ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος ἐσιώπησε, ἀκούστηκε, ὅμως, τότε, ἡ δυνατὴ καὶ γενναία φωνὴ τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης, στὶς 25 Σεπτεμβρίου 1990, ἀπηύθυνε «ἀνοιχτὴ ἐπιστολή πρὸς τοὺς ἐξοχωτάτους Ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν» Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, Μεγάλης Βρετανίας καὶ Γαλλίας. Μὲ τὴν ἐπιστολή του αὐτὴ ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ὡς «Ἔξαρχος πάσης Βορείου Ἠπείρου καὶ Πρόεδρος τοῦ «Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος » καὶ ἐξ ἀφορμῆς τῆς ὑπογραφείσης εἰς Μόσχαν, τὴν 12.9.1990, συνθήκης εἰρήνης ὑπὸ τῶν νικητριῶν Δυνάμεων τοῦ Β´Παγκοσμίου Πολέμου, διὰ τῆς ὁποίας ἀποκαθίσταται ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς ἑνιαίας Γερμανίας », ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶχε καταθέσει, τὸ 1946, στὸ Συμβούλιο τῶν τεσσάρων ( 4 ) Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν νικητριῶν Δυνάμεων , τὴν ἐδαφικὴ διεκδίκησή της ἐπὶ τῆς Ἑλληνικωτάτης Βορείου Ἠπείρου. Πρόσθεσε ἀκόμη, ὅτι στὸ Συμβούλιο τῶν 4 Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, « κατὰ τὴν Σύνοδον αὐτοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ, ἀπὸ 4 Νοεμβρίου ἕως 12 Δεκεμβρίου 1946, συνεφωνήθη ὅτι ἀπόφασις διὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸν θὰ ἐλαμβάνετο ὑπὸ τῶν 4 Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς Συνθήκης Εἰρήνης μὲ τὴν Αὐστρίαν καὶ τὴν Γερμανίαν ». 
Στὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς του, ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης ἐτόνιζε τὸ αὐτονόητο: Ὅτι ἀφοῦ τὸ Αὐστριακὸ λύθηκε τὸ 1955 καὶ τὸ Γερμανικὸ τὸ 1990, ἦταν πλέον καιρὸς τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν 4 Μεγάλων Δυνάμεων νὰ δώσῃ τὴν δίκαιη λύση στὸ ἐκκρεμὲς Βορειοηπειρωτικὸ θέμα, προτοῦ νὰ λήξῃ ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου (Ὁλόκληρο τὸ κείμενο τῆς βαρυσήμαντης ἐπιστολῆς τοῦ μακαριστοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ βρίσκεται στὸν τόμο: «ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ – Γιὰ τὴν Ἀνάσταση τῆς Βορείου Ἠπείρου», σελ. 388 – 391).
Ἀτυχῶς, ἡ Ἑλλάδα οὐδὲν ἔπραξε καὶ γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό. Ὁ μακαρίτης Χέλμουτ Κόλ, μὲ θάρρος καὶ ἀποφασιστικότητα, ἔγινε ὁ ἀρχιτέκτονας τῆς Γερμανικῆς ἐπανενώσεως. Κι᾿ ἔτσι θὰ μείνῃ γνωστὸς στὴν Ἱστορία. Καιρός, νὰ κινηθοῦν καὶ οἱ ἡμέτεροι κυβερνῶντες. Νὰ τρέξουν, νὰ διαμαρτυρηθοῦν, νὰ ζητήσουν τὴν δικαίωση τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ Ἑλλάδα, ποὺ ἀντιστάθηκε στὸν φασισμὸ καὶ στὸν ναζισμὸ καὶ ἔγινε λαμπρὸ παράδειγμα σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο, δικαιοῦται νὰ τὸ πράξῃ. Τὸ ἀπαιτοῦν οἱ ἀγνες καὶ οἱ θυσίες της.
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Γιούνκερ προς Ράμα: Λύστε τα προβλήματα με την ΕλλάδαΓιούνκερ προς Ράμα: Λύστε τα προβλήματα με την ΕλλάδαΟι ελληνοαλβανικές σχέσεις ήταν ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν την κοινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του αλβανού πρωθυπουργού Εντι Ράμα, αμέσως μετά τη συνάντησή τους το απόγευμα της Κυριακής στα Τίρανα.

Μολονότι ο Γιούνκερ δεν ήταν απόλυτα σαφής στις απαντήσεις του σε ερώτημα δημοσιογράφου, σημείωσε ότι «πρέπει να αξιοποιήσουμε την υπόθεση της έναρξης (σ.σ.: των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας ως υποψήφιας χώρας) για να επιτρέψουμε στις χώρες (της περιοχής) να συμφωνήσουν για την επίλυση των προβλημάτων (σ.σ.: των εδαφικών διεκδικήσεων), τα οποία δεν έχουν μετατραπεί ακόμα σε διένεξη».

Επισήμανε ότι τα προβλήματα πρέπει να λυθούν πριν φθάσει η στιγμή της ένταξης των χωρών στην ΕΕ. Πρόσθεσε επίσης ότι η Κομισιόν ενθαρρύνει την Αλβανία να τερματίσει τις εδαφικές διενέξεις με όλους τους γείτονές της και αυτό θα αποτελέσει ένδειξη της δέσμευσης της Αλβανίας να γίνει μέλος της ΕΕ.

«Σύμφωνη με το Συνταγματικό Δικαστήριο»


Από τη δική του πλευρά, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο αλβανός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ιλίρ Μέτα, θα επικυρώσει την εντολή για να δοθεί πληρεξούσιο στην επιτροπή αλβανών εμπειρογνωμόνων που θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά για τη νέα συμφωνία όσον αφορά την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) στο Ιόνιο.
Οπως είναι γνωστό, την προηγούμενη βδομάδα, ο κ. Μέτα ζήτησε περαιτέρω εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τη χορήγηση της συγκεκριμένης εντολής. Ο Ράμα είπε ακόμα ότι υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για την επίτευξη της συμφωνίας και την επίλυση όλων των προβλημάτων με την Ελλάδα, που προέρχονται, όπως είπε, από βάθος χρόνου 70 ετών.

Επισήμανε ακόμη ότι «η νέα συμφωνία για τα χωρικά ύδατα μεταξύ των δύο κρατών θα στηρίζεται πλήρως στις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αλβανίας». Το αλβανικό ΣΔ είχε κρίνει αντισυνταγματική τη συμφωνία που είχαν συνάψει οι δύο κυβερνήσεις το 2009 για το ζήτημα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη: Βόμβα σε αυτοκίνητο του αλβανικού προξενείουΑυτοκίνητο του αλβανικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη κάηκε με έκρηξη βόμβας στις 2:30 το πρωί της Δευτέρας 26 Φεβρουαριου.


 Σύμφωνα με το αλβανικό πρακτορείο Balkan Web το όχημα με διπλωματικές πινακίδες ήταν σταθμευμένο έξω από το προξενείο της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη, όταν άρχισε να καίγεται από μια βόμβα που ρίχθηκε από άγνωστο.


Η ίδια πηγή, αναφερόμενη στις διπλωματικές και αστυνομικές πηγές στην Ελλάδα, πληροφορεί ότι παρά τη γρήγορη επέμβαση δύο πυροσβεστικών οχημάτων, το όχημα του προξενείου κάηκε ολοσχερώς.

(Στοιχεία από balkanweb.com)

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

Όταν τα αυτονόητα βαπτίζονται «κινήσεις καλής θέλησης»

Όταν τα αυτονόητα βαπτίζονται «κινήσεις καλής θέλησης»
Ως  ΣΦΕΒΑ χαιρετίζουμε   την ευχάριστη είδηση της ενάρξεως της εκταφής των οστών   των πεσόντων  ελλήνων στρατιωτικών του έπους του 1940. Ωστόσο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η αλβανική πλευρά απλά υλοποιεί  τώρα, όσα η ίδια υπέγραψε πριν 7 ολόκληρα χρόνια και για την ώρα αποδέχεται ως νεκροταφεία τα δύο που ήδη υπάρχουν, στην Κλεισούρα και στους Βουλιαράτες Αργυροκάστρου. Δεν υφίσταται βεβαίως υπό τις συνθήκες αυτές κάποιος λόγος ιδιαίτερης ικανοποίησης από ελληνικής πλευράς για το αυτονόητο καθήκον της Αλβανίας να σεβαστεί τους νεκρούς του πολέμου μετά από σχεδόν 80 χρόνια!
Με βάση την πάγια πολιτική της Αλβανίας έναντι της ελληνικής κοινότητας της Βορείου Ηπείρου με τελικό  σκοπό της εξαφάνισή της, δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν μπορεί να υπάρχει εξομάλυνση των σχέσεων Ελλάδος - Αλβανίας χωρίς τον απόλυτο σεβασμό των δικαίων και δικαιωμάτων του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. 
Ευχόμαστε ολόψυχα τα δύο κράτη να προχωρήσουν χωρίς αντιπαραθέσεις στο μέλλον και πιστεύουμε ότι η πατρίδα μας έχει κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για να το αποδείξει. Από την Αλβανία ακόμη περιμένουμε να κατασιγάσει ο ανθελληνισμός που εκπορεύεται όχι μόνο από τα ΜΜΕ και ακραίους κύκλους αλλά και από  την ίδια την κυβέρνηση και το ίδιο το  εκπαιδευτικό σύστημα της γείτονος χώρας εναντίον όχι μόνο των Bορειοηπειρωτών αλλά και εναντίον της ίδιας της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας.
Πολύ άσχημα σχολιάστηκε από τους αδελφούς μας στην  Κορυτσά το γεγονός ότι ο υπουργός εξωτερικών κατά την διάρκεια της τριήμερης παραμονής του στην πόλη, δεν βρήκε ούτε 10 λεπτά να αφιερώσει στον Eλληνισμό της περιοχής. Στα αλήθεια ήταν τόσο δύσκολο να προγραμματισθεί μία ανεπίσημη επίσκεψη στην εκκλησία  ή στο σχολείο ΟΜΗΡΟΣ  που χρηματοδοτείται από το ίδιο το ελληνικό κράτος για να έλθει σε μία σύντομη, ανθρώπινη επαφή ο κ.Κοτζιάς με την ελληνική κοινότητα της πόλης; Ελπίζουμε αυτό να μην έγινε κατ’ απαίτηση των Αλβανών!
Σημαντική εξέλιξη υπήρξε και η παροχή της αλβανικής υπηκοότητας στον Αρχιεπίσκοπο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ. Μία οφειλόμενη ενέργεια της αλβανικής πολιτείας σε έναν άνθρωπο που   ανασυγκρότησε την αλβανική ορθόδοξη εκκλησία και συνέβαλε στην στήριξη με ποικίλους τρόπους  της αλβανικής κοινωνίας σε πολύ δύσκολους καιρούς. 
Ωστόσο η αυτονόητη αυτή υποχρέωση της αλβανικής πολιτείας θεωρούμε ότι κακώς μπήκε στη ζυγαριά των διμερών ελληνοαλβανικών σχέσεων. Δεν είναι νοητό δηλαδή αυτό το θέμα να είναι παγίως στην ατζέντα των διμερών θεμάτων και πιθανώς (επ’ αυτού πιο κατάλληλοι να μας ενημερώσουν είναι οι ιθύνοντες του υπουργείου  εξωτερικών) να έδωσε η Ελλάδα κάτι άλλο ως αντάλλαγμα για την χορήγηση υπηκοότητας στον Αρχιεπίσκοπο. 
Το ζήτημα αυτό αφορούσε αποκλειστικά την αλβανική πολιτεία και μόνο και μέχρι τώρα αναδείκνυε την αγνωμοσύνη του αλβανικού πολιτικού συστήματος (τουλάχιστον της πλειοψηφίας του) έναντι του Αρχιεπισκόπου αποκλειστικά και μόνο λόγω της ελληνικής καταγωγής του.
Συμπερασματικά οι δύο κινήσεις «καλής θέλησης» στις οποίες φαίνεται ότι προέβη η Αλβανία και για τις οποίες βιάστηκαν να πανηγυρίσουν ορισμένοι στη χώρα μας, πιστεύουμε ότι δεν δικαιολογούν ελπίδες  για ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων. Αυτές θα πρέπει απαραιτήτως να περνούν μέσα από τον απόλυτο σεβασμό της ελληνικής  μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο αλλά και την επαγρύπνηση για τυχόν ανακίνηση του υποτιθέμενος θέματος των Τσάμηδων. Διαφορετικά η πιθανή άρση των συνεπειών του εμπολέμου (που η ίδια η Αλβανία μας κήρυξε το 1940) θα έχει δυσάρεστες συνέπειες για την ελληνική πλευρά που στο μέλλον θα βρει μπροστά της περισσότερα θέματα από αυτά που νομίζει ότι κατορθώνει τώρα βιαστικά να κλείσει.

sfeva.gr

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Τώρα ώρα αντίδρασης στην αλαζονεία Ράμα

Οι επόμενοι λίγοι μήνες προσφέρουν στην ελληνική διπλωματία την ευκαιρία άσκησης αποτελεσματικής πίεσης στα Τίρανα
Το σχέδιο του πρωθυπουργού της Αλβανίας Εντι Ράμα για τον -έστω απώτερο- στόχο εκλογής κοινού προέδρου της χώρας του και του Κοσόβου, μαζί με θεσμούς κοινής διπλωματικής εκπροσώπησης και όργανα που θυμίζουν την εγκαθίδρυση ομοσπονδίας, δεν αποτελεί πολιτικό κεραυνό εν αιθρία, αλλά εκπλήσσει ως προς τον χρόνο της δημόσιας διακήρυξής του. 
Αν ο κ. Ράμα είχε στοιχειώδη αυτοσυγκράτηση και αίσθηση μετριοπάθειας, δεν θα αποτολμούσε μια δήλωση που επαναφέρει τις θεωρίες περί Μεγάλης Αλβανίας λίγες μέρες μετά τις ανακοινώσεις της Κομισιόν ως προς τη στρατηγική της για τα Δυτικά Βαλκάνια, λίγους μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση του «Διευρυνσιακού Πακέτου» της Ε.Ε. και λίγο καιρό πριν από την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για το Σύμφωνο Αθήνας - Τιράνων. Προφανώς, κατά το κοινώς λεγόμενο, «βρίσκει και τα κάνει» και αναστατώνει τα Βαλκάνια, επειδή δεν αναμένει την προβολή σοβαρών εμποδίων από την Κομισιόν ή την Αθήνα.

Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά τη σημερινή ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, αλλά τις διαδοχικές ευθύνες της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη που δεν κύρωσε στη Βουλή τη διμερή συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες το 2009, της κυβέρνησης Παπανδρέου που δεν προστάτευσε τα συμφέροντα της ελληνικής εθνικής μειονότητας κατά την αλβανική απογραφή του 2011 και, ως συνήθως, του κ. Ευ. Βενιζέλου που δεν αξιοποίησε την ελληνική προεδρία στην Ε.Ε. για την επιβολή πρόσθετων όρων κατά την απόδοση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας, στην Αλβανία, το 2014.
Οχι μόνον ο κ. Ράμα, αλλά και οι προκάτοχοί του έχουν αποδείξει ότι έχουν την ικανότητα μεγάλης αναμονής για την ικανοποίηση μακροπρόθεσμων στόχων της εξωτερικής πολιτικής τους. Η αντίφαση μάλιστα, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της ΠΓΔΜ, είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί τον πιο ειλικρινή υποστηρικτή της ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε. και έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα. Δηλαδή, όπως και στα Σκόπια, διαψεύδεται ο θεωρητικός κανόνας ότι η μεγάλη οικονομική διείσδυση προσφέρει εύκολα πολιτικά ανταλλάγματα. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν χαμηλό βιοτικό επίπεδο, αλλά υψηλή πολιτική αξιοπρέπεια.

Ασφαλώς, οι σχέσεις Αθήνας - Τιράνων δεν έχουν καμία σχέση με την περίοδο πριν από το 1987 (άρση εμπολέμου από τους Αν. Παπανδρέου και Καρ. Παπούλια) ή με τους διωγμούς κατά της μειονότητας το 1994-1995. Το Σύμφωνο Φιλίας του 1996 επέλυσε αρκετά προβλήματα.
Οσο όμως και αν θέλει κανείς να αισιοδοξεί εν όψει της επικείμενης υπογραφής νέου Συμφώνου, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζονται η ολιγωρία ως προς την προστασία της εθνικής (όχι μόνο θρησκευτικής) μειονότητάς μας και η ανοχή στην έγερση του ανύπαρκτου θέματος των Τσάμηδων. Οι επόμενοι λίγοι μήνες προσφέρουν στην ελληνική διπλωματία την ευκαιρία άσκησης αποτελεσματικής πίεσης στα Τίρανα, καθώς η Ε.Ε. έχει συμπεριλάβει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των μειονοτήτων στα βασικά κριτήρια για την πρόοδο της αλβανικής υποψηφιότητας.

Εν όψει του «Διευρυνσιακού Πακέτου» τον Απρίλιο και της πιθανότατης λήψης αποφάσεων για την Αλβανία και την ΠΓΔΜ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου (σύμφωνα με πληροφορίες έγκυρων πηγών, αυτό το χρονοδιάγραμμα έχει ζητήσει η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκ. Μέρκελ από τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζ.Κ. Γιούνκερ), η Αθήνα οφείλει να απαιτήσει την ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών της μειονότητας, την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας στα όργανα της δημόσιας διοίκησης, την προστασία των περιουσιών των Ελλήνων και, επιτέλους, την κατάργηση της ισχύος της «μειονοτικής ζώνης».

Πρόκειται για το προσβλητικό και αντιευρωπαϊκό κληροδότημα της σταλινικής περιόδου των Χότζα και Αλία που αναγνώριζε -τυπικά- τα δικαιώματα της μειονότητάς μας μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές και όχι οπουδήποτε ζούσαν και ζουν Ελληνες στην Αλβανία. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι, με βάση την απογραφή του 2011, παρόμοιο καθεστώς για τις μειονοτικές ζώνες ισχύει έμμεσα μέχρι και σήμερα, γίνεται σαφές ότι άλλη ευκαιρία, πέραν των θερινών αποφάσεων της Ε.Ε., μάλλον δεν θα υπάρξει σύντομα.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η αλβανική πλευρά υπόσχεται ρύθμιση όλων των σχετικών θεμάτων με τη μελλοντική έκδοση ερμηνευτικών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και εγκυκλίων, θυμίζοντας πολύ το παιχνίδι των ελληνικών κυβερνήσεων όλων των τελευταίων ετών έναντι της τρόικας (νυν «θεσμών»), με το σκεπτικό ότι λίγες εκκρεμότητες δεν πρέπει να θίξουν την επίτευξη συμφωνίας. Ως πρώτοι διδάξαντες, δεν θα πρέπει να το δεχθούμε.

Αλέξανδρος Τάρκας
*Εκδότης του περιοδικού «Αμυνα & Διπλωματία» και σύμβουλος ξένων εταιριών μελέτης επιχειρηματικού ρίσκου για τη ΝΑ Ευρώπη

δημοκρατία

Συγκέντρωση πρόκληση από τους «Τσάμηδες» στα Τίρανα - Απαιτούν συγγνώμη από την Ελλάδα!

Αλβανία: Συγκέντρωση πρόκληση από τους «Τσάμηδες» - Απαιτούν συγγνώμη από την Ελλάδα!
Με κάθε τρόπο επιχειρούν οι Αλβανοί να βάλουν το θέμα της Τσαμουριάς στο τραπέζι του διαλόγου που διεξάγουν τα υπουργεία εξωτερικών των δύο χωρών. Αυτή τη φορά επιχείρησαν να το πράξουν με μια συγκέντρωση που πραγματοποίησαν έξω από την Ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα η οποία έτυχε και της... σχετικής προβολής στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Με τη συγκέντρωση τους αξιωσαν μάλιστα από την Ελλάδα «να ζητήσει συγγνώμη για την εις βάρος τους γενοκτονία και να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στις περιοχές» από όπου «εκδιώχθησαν».
Όπως σημειώνει το Reuters, Ελλάδα και Αλβανία έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων τους (sic) αλλά και τους καθεστώτος εμπόλεμης κατάστασης που δεν έχει ακόμη αρθεί μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι συνομιλίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται να καταλήξουν έως τις 8 Απριλίου, ώστε να διασφαλισθεί ότι η Αλβανία δεν θα έχει εμπόδια στο δρόμο της για τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι «Τσάμηδες», αναφέρει το Reuters, είναι εξοργισμένοι επειδή τα αιτήματά τους συστηματικά παραβλέπονται καθώς και στην ιδέα ότι Αθήνα και Τίρανα μπορεί να απορρίψουν αμοιβαία όρους όπως Τσαμουριά και Βόρειος Ήπειρος.
Μιλώντας στους συγκεντρωμέρνους που βρέθηκαν στο συγκρότημα όπου στεγάζεται η Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα, ο ηγέτης του Κόμματος των Τσάμηδων, Σφετίμ Ιντρίζι, είπε: Πρώτα θέλουμε μία συγγνώμη για τους χιλιάδες Τσάμηδες που σκοτώθηκαν στα σπίτια τους, και όχι στη μάχη».
«Εμείς οι Αλβανοί της Τσαμουριάς δεν θέλουμε εκδίκηση , δεν θέλουμε αλλαγή συνόρων, θέλουμε μία συγγνώμη ώστε να μπορούμε να τους συγχωρήσουμε, και οι δύο λαοί να ζήσουν ειρηνικά και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε.
«Θέλουμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας, να ανακτήσουμε το στάτους που είχαμε προτού βιαίως απομακρυνθούμε. Δεν απαιτούμε τις περιουσίες μας, θέλουμε την πατρίδα μας και η πατρίδα μας είναι η Τσαμουριά», δήλωσε ο Ιντρίζι χειροκροτούμενος από το ειρηνικό, όπως αναφέρει το Reuters, πλήθος.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Τσαμουριά, Γενοκτονία. Δεν ξεχνούμε ποτέ».

από protothema.grΠαρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Σταύρος Μάρκος: SOS για τους Δρυμάδες


Κραυγή αγωνίας από τον Πρόεδρο της Ένωσης Χιμαριωτών Τιράνων Σταύρο Μάρκο για τον εποικισμό και την πληθυσμιακή αλλοίωση που είναι σε εξέλιξη στο χωριό του Δρυμάδες, μέσω του οργασμού της "τουριστικής ανάπτυξης".

Όπως σημειώνει:

"Ο τρόμος και η εθνοκάθαρση συμβαίνουν περισσότερο από ποτέ στους Δρυμάδες Χιμάρας. Το ερώτημα είναι: Ποιος θα σταματήσει τον Ράμα με τους ολιγάρχες και τους ισλαμιστές Αλβανούς, για να σταματήσει η κατασκευή και λεηλασία της γης των Δρυμάδων και της Παλάσας, που είναι το 50% της επικράτειας του Δήμου Χιμάρρας; Ενώ τo ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων απασχολεί την Ελλάδα, από την άλλη εξοντώνεται ο Ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο. Ίσως η εθνοκάθαρση της Χιμάρας σηματοδοτεί το τέλος της εθνικής ελληνικής υπόθεσης στη Βόρειο Ήπειρο".

Επίσης πρόσθεσε:
"Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης των διαπραγματεύσεων Ελλάδας - Αλβανίας, η περιοχή καταστρέφεται από τους Αλβανούς.
Δεν καταλαβαίνουμε, η Ομόνοια και το ΚΕΑΔ, κάνουν δηλώσεις για παραβιάσεις των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των Ελλήνων, μόνο στην πόλη της Χειμάρας.
Δραλέο, Παλάσα, Δρυμάδες, Γιάλλι, Κηπαρό σε ποιους είναι, δεν ζουν και εκεί οι Έλληνες της Χειμάρρας;"


Τέλος επισήμανε ότι η μουσουλμανική κοινότητα της Αλβανίας ζήτησε από τον Δήμαρχο Χιμάρας Γιώργο Γκόρο άδεια για την ανέγερση τζαμιού στουυς Δρυμάδες, αφού ισχυρίζεται ότι στο χωριό κατοικεί μόνιμα μεγάλος αριθμός μωαμεθανών!

Οι φωτογραφίες που έστειλε μαρτυρούν το μέγεθος της αλβανικής παρέμβασης στη παραλία Δρυμάδων - Παλάσσας


Ξανά μπουλντόζα στη Χιμάρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Κατά τις τελευταίες μέρες, στο κέντρο της Χιμάρας (Σπήλαιο), βαριά μηχανήματα της κατασκευαστικής εταιρείας “Gjikuria SH.P.K”, άρχισαν να παρεμβαίνουν ξανά στις ιδιοκτησίες των κατοίκων και να τις καταστρέφουν αυτές, ισχυριζόμενοι ότι όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια του σχεδίου «Πολεοδομικής Ανάπλασης στο Σπήλαιο Χιμάρας».

Το προαναφερόμενο σχέδιο έχει κηρυχθεί απολύτως άκυρο δια της αποφάσεως αρ. 1594, ημερομηνίας 06.12.2017 του πρωτοβάθμιου Διοικητικού Δικαστηρίου της Αυλώνας, καθώς και όλες οι πράξεις που απορρέουν απ’ αυτό.

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Αυλώνας δια της αποφάσεως αρ. 2898/1, ημερομηνίας 23.09.2017 έχει εφαρμόσει επίσης μέτρα ασφαλείας για το κατηγορητήριο και την αναστολή της διοικητικής πράξης «Πολεοδομική Ανάπλαση Σπηλαίου».

Οι αυταρχικές πράξεις του Δήμου Χιμάρας και της κυβερνήσεως αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη συμπεριφορά ως συμμορίας ληστών της δημοτικής αρχής και της κυβερνήσεως που την υποστηρίζει, μη σεβόμενη κανένα κρατικό θεσμό, ούτε τα Δικαστήρια ούτε το Συνήγορο του Πολίτη, άλλο τόσο τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα κοκ.

Συγχρόνως, καταγγέλλουμε και τη συνεργασία των οργάνων της δημόσιας τάξης σ’ αυτές τις παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες εις βάρος των κατοίκων της Εθνικής Ελληνικής κοινότητας της Χιμάρας.

Οι κάτοικοι της Χιμάρας θα συνεχίσουν αποφασισμένοι τον δικαστικό αγώνα κατά των καταχραστών και παραβατών του νόμου και του Συντάγματος μέχρι την τιμωρία τους.

Χιμάρα, στις 22 Φεβρουαρίου 2018


ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ – Παράρτημα Χιμάρας
ΚΕΑΔ – Παράρτημα Χιμάρας

ΗΠΑ προς Ράμα: Η απρόσεκτη ρητορική είναι επιζήμια

Να αποφύγει τις «απρόσεκτες δηλώσεις» κάλεσαν οι ΗΠΑ την Αλβανία. Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα πρότεινε Αλβανία και Κόσοβο να έχουν κοινό πρόεδρο και ενιαία πολιτική ασφαλείας, προκαλώντας την οργή της Σερβίας.

Η αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τα σχόλια του κ. Ράμα, σημειώνοντας σε σχετική δήλωση: «Η απρόσεκτη ρητορική για την ενοποίηση δεν είναι χρήσιμη και θεωρείται επιζήμια για τις σχέσεις της Αλβανίας με τους γείτονές της. Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους ηγέτες να διατηρούν καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και να εγκαταλείψουν τη διχαστική ρητορική του παρελθόντος».

Στις επίμαχες δηλώσεις που προκάλεσαν την ενόχληση των ΗΠΑ ο Έντι Ράμα, απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο του Κοσόβου, με αφορμή την 10η επέτειο ανεξαρτησίας της χώρας από το Βελιγράδι, δήλωσε: «Το Κόσοβο και η Αλβανία θα έχουν μια ενιαία εξωτερική πολιτική και όχι μόνο τις ίδιες πρεσβείες και διπλωματικές αντιπροσωπείες. Γιατί να μην υπάρχει κοινός πρόεδρος, ένα σύμβολο της εθνικής ενότητας και μια ενιαία πολιτική εθνικής ασφάλειας;».

Η ΕΕ από την πλευρά της τόνισε ότι τα εν λόγω σχόλια του Αλβανού πρωθυπουργού «δεν βοηθούν την κατάσταση», ενώ η Σερβία εξαπέλυσε δριμεία κριτική προς τον κ. Ράμα, με την κατηγορία ότι επιδιώκει να οικοδομήσει μια «Μεγάλη Αλβανία» στην περιοχή.


Η Εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, Catherine Ray, δήλωσε ότι Τίρανα ότι θα επικεντρωθούν στις μεταρρυθμίσεις για την ένταξη στην Ένωση, λέγοντας ότι τα σχόλια που θεωρούνται ως παρεμβάσεις σε άλλες χώρες δεν «βοηθούν».

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι η ΕΕ υποστηρίζει τη «συμφιλίωση και την περιφερειακή συνεργασία» στα Δυτικά Βαλκάνια.

«Η ΕΕ αναμένει από όλες τις περιφέρειες να δημιουργήσουν εποικοδομητικές και συνεργατικές σχέσεις, εστιάζοντας στις μεταρρυθμίσεις τους, για να προχωρήσουν προς την πορεία ένταξης στην ΕΕ», κατέληξε η κυρία 
Ray.