Σελίδες

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας

Το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει από τις αλβανικές αρχές να ασφαλίσουν βιώσιμο διάλογο με την αντιπολίτευση, προειδοποιώντας ότι αυτή είναι μια κρίσιμη προϋπόθεση για τη χώρα να κινηθεί προς την ένταξή της στην ΕΕ.
Το ψήφισμα που εγκρίθηκε στις Βρυξέλλες, μαζί με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν δημόσια για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και του πολέμου κατά του οργανωμένου εγκλήματος, έχει επίσης διάφορα άλλα σημεία, τα οποία θεωρούνται από την ΕΕ ως σαφείς προϋποθέσεις για την πρόοδο της Αλβανίας προς την φιλοδοξία της για ένταξη στην ΕΕ.

Το Συμβούλιο επέβαλε επίσης διάλογο για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος ως προϋπόθεση, η οποία απαιτείται, για να μπορεί να παραδοθεί μέσω της συναίνεσης μεταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο σημείο της έκθεσης ομιλεί για τις σχέσεις ανάμεσα στην Αλβανία και τις γειτονικές χώρες :
«Το Συμβούλιο επιδοκιμάζει την συνεχή εποικοδομητική δέσμευση της Αλβανίας, η οποία παραμένει στοιχειώδης. Ενέργειες και δηλώσεις, οι οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο, θα πρέπει να αποφεύγονται». 

Φαίνεται ότι το παραπάνω σημείο είναι το μήνυμα της ΕΕ σχετικά με τη συνεχή επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της Αλβανίας και Ελλάδας.Το άλλο σημείο του ψηφίσματος μιλά επίσης για τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, που αναζητούν μια φόρμουλα σχετική με τα πρότυπα των μειονοτήτων. Ως εκ τούτου, το ψήφισμα περιλαμβάνει επίσης τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Το ψήφισμα σταματά στα πρόσφατα επεισόδια στη Χειμάρρα, όπου οι ιδιοκτήτες αρκετών σπιτιών και επιχειρήσεων, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για την κατεδάφισή των, αντιτάχθηκαν στο σχέδιο της κυβέρνησης για ένα έργο στην κοινότητα, το οποίο, σύμφωνα με αυτούς, τους ζημιώνει.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες στις 13/12 και ενέκριναν το ψήφισμα για την Αλβανία. Η ΕΕ πιστεύει ότι η έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών θα εξαρτηθεί από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των πέντε βασικών προτεραιοτήτων .Η έναρξη των συνομιλιών δεν θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία, καθώς η Επιτροπή μπορεί να κινήσει τη διαδικασία αυτή, μόλις αντιληφθεί την πρόοδο όσον αφορά τα κριτήρια που έχει επιβάλλει.

Ο Miroslav Lajcak, υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας δήλωσε ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην Αλβανία :
«Η πρώτη προτεραιότητα αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και, η δεύτερη αφορά τον σεβασμό των αξιών, τα πρότυπα και τις αρχές, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ελευθέρων και τιμίων εκλογών. Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε την πρόοδο της Αλβανίας ανά πάσα στιγμή, όταν βλέπουμε επαρκή δεδομένα και απόδειξη προόδου ".
Το ψήφισμα των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβει την τελική έγκριση από τη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών των κυβερνήσεων της ΕΕ, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Το Συμβούλιο υποδέχεται ως σημαντικό βήμα το ότι η Αλβανία έχει αναλάβει να κάνει τις βασικές συνταγματικές τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν ομόφωνα τον Ιούλιο του 2016, με τη δρομολόγηση μιας διαδικασίας για την εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.
Το Συμβούλιο σημειώνει θετικά την σταθερή πρόοδο προς την εκπλήρωση των πέντε βασικών προτεραιοτήτων για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και ενθαρρύνει την Αλβανία να συνεχίσει τις εργασίες και να εδραιώσει τα επιτεύγματα.
Το Συμβούλιο σημειώνει θετικά τη σύσταση της Επιτροπής για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία, που υπόκεινται σε αξιόπιστη και απτή πρόοδο στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, ιδίως στην επαναξιολόγηση των δικαστών και των εισαγγελέων.

Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματά των προηγουμένου Συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Δεκεμβρίου 2015, το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι μια βιώσιμη, ολοκληρωμένη και περιεκτική εφαρμογή όλων των πέντε βασικών προτεραιοτήτων πρέπει να εξασφαλίζεται, πριν από την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την Αλβανία, εκτός από το πακέτο Διεύρυνσης, και θα επανέλθει στην Αλβανία, από την στιγμή που έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος.

Το Συμβούλιο ενθαρρύνει την Αλβανία να συνεχίσει την ολοκληρωμένη και σε βάθος μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, με στόχο την αύξηση του επαγγελματισμού, την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων στο δικαστικό σύστημα, μεταξύ άλλων, και μέσων διενέργειας επαναξιολόγησης όλων των μελών του δικαστικού σώματος.
Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης παραμένει το κλειδί για το κράτος δικαίου και θα μπορούσε να είναι μετασχηματιστικό και για άλλους τομείς.

Το Συμβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι μία θετική τάση μπορεί να σημειωθεί για την καθιέρωση ενός συμπαγούς ιστορικού προληπτικών ερευνών, διώξεων και τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων που θα αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και τονίζει τη σημασία που έχει για την Αλβανία να επιτύχει απτά και βιώσιμα αποτελέσματα.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η Αλβανία πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της στους τομείς αυτούς και να εξασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της διαφθοράς επιτεύχθηκαν επίσης σε υψηλό επίπεδο, καθώς και ότι χρειάζεται επίσης να εξασφαλιστούν σταδιακά πιο δραστικά αποτελέσματα στην εξάρθρωση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων και στην αντιμετώπιση της παραγωγής και της εμπορίας ναρκωτικών.
Το πολύ χαμηλό επίπεδο των καταδικαστικών αποφάσεων για αδικήματα του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων του ξεπλύματος χρήματος και υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων, παραμένει ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με επικεντρωμένα μέτρα, που θα περιλαμβάνουν ενισχυμένη συνεργασία αστυνομικών και εισαγγελέα και κατάλληλες οικονομικές έρευνες.

Το Συμβούλιο σημειώνει πρόοδο στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας και ενθαρρύνει να συνεχιστούν περαιτέρω οι προσπάθειες. Για να στηρίξει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, η Επιτροπή καλείται να εντείνει τις τεχνικές συμμετοχής της με την Αλβανία στον τομέα του κράτους δικαίου.

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ανάγκη για αποτελεσματικά νομοθετικά και πολιτικά μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών κατά των διακρίσεων. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ίση μεταχείριση όλων των μειονοτήτων και την πρόσβαση στα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε αυτές, σε όλη την αλβανική επικράτεια, καθώς και την αποτελεσματική εφαρμογή της στα περιουσιακά δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο καλεί την Αλβανία για την αντιμετώπιση των σχετικών νομικών κενών.

Το Συμβούλιο χαιρετίζει την ομόφωνη υιοθέτηση του νόμου για την «Διασφάλιση της Νομιμότητας των Εκλεγέντων Ατόμων , Προταθέντων ή Ασκούντων Δημόσια Λειτουργήματα», και λοιπές σχετικές συνταγματικές τροπολογίες. Εφαρμογή του παρόντος πλαισίου, το οποίο προβλέπει τον αποκλεισμό των δραστών από τα δημόσια γραφεία, είναι το κλειδί που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς εκπροσώπους και τους δημόσιους οργανισμούς.

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η Αλβανία πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση της παραοικονομίας και ενθαρρύνει την Αλβανία να βελτιώσει περαιτέρω το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον και να συνεχίσει σθεναρά τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι ο συνεπής και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ, παραμένει ζωτικής σημασίας, για να προωθηθεί το χρονοδιάγραμμα των μεταρρυθμίσεων προς όφελος των πολιτών, και να προχωρήσει η χώρα πιο κοντά στην ΕΕ.
Αυτό θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον επίσης να ολοκληρώσει την εκλογική μεταρρύθμιση, την αντιμετώπιση των εκκρεμών συστάσεων του Γραφείου του ΟΑΣΕ για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θα πρέπει να γίνει αρκετά πριν από τον επόμενο γύρο των βουλευτικών εκλογών, για να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή τους σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική δέσμευση της Αλβανίας στην περιφερειακή συνεργασία και υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης των σχέσεων καλής γειτονίας, οι οποίες παραμένουν ουσιαστικής σημασίας. Θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες και δηλώσεις που επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας.
Το Συμβούλιο επιδοκιμάζει την συνεχή εποικοδομητική δέσμευση της Αλβανίας, η οποία παραμένει στοιχειώδης. Ενέργειες και δηλώσεις, οι οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο, θα πρέπει να αποφεύγονται.
Το Συμβούλιο επίσης επαινεί στην συνεχή και πλήρη ευθυγράμμιση με την Κοινή Εξωτερική και Ασφαλείας Πολιτική της ΕΕ.

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Στην Αλβανία, οι πολιτικές πλευρές συμμετείχαν τις τελευταίες ημέρες σε μια έντονη συζήτηση, σε σχέση με τις συνθήκες που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλλει στην Αλβανία, για να ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες με τη χώρα αυτή.
Το ψήφισμα της ΕΕ, όπως επιβεβαιώθηκε από τις πολιτικές δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων της ΕΕ, τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, μαζί με πολλά άλλα σημαντικά θέματα, αποτελούν προϋπόθεση για την έναρξη των συνομιλιών.
Όμως, η ανάλυση και οι δηλώσεις της ΕΕ ερμηνεύονται διαφορετικά από τις πολιτικές πλευρές στην Αλβανία. Ο σοσιαλιστής ηγέτης, Έντι Ράμα επιμένει ότι υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση από την ΕΕ και ότι αυτή είναι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης στον τομέα της δικαιοσύνης.
Σε αντίθεση με τον Ράμα, ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος, Λουλζίμ Μπάσα λέει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει την πραγματικότητα των όρων που η ΕΕ έχει επιβάλει κατά της Αλβανίας για την έναρξη των συνομιλιών.
«Για μήνες, ο επικεφαλής της κυβέρνησης προσπαθεί να αποκρύψει το γεγονός ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς, του εγκλήματος και των ναρκωτικών και οι ελεύθερες εκλογές είναι οι βασικές προϋποθέσεις που η ΕΕ έχει επιβάλει στην Αλβανία για την έναρξη των συνομιλιών», λέει ο κ Μπάσα αναφερόμενος σε μερικούς όρους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΕ έχει επιβάλει στη χώρα.
Ο ίδιος προειδοποιεί ότι «με αυτή την κυβέρνηση, οι πόρτες της ΕΕ θα παραμείνουν κλειστές για την Αλβανία".
Ενώ ο Ράμα και ο Μπάσα δίνουν μια διαφορετική ερμηνεία για τους όρους της ΕΕ, η πρέσβης της ΕΕ στην Αλβανία, Romana Vlahutin παρενέβη πρόσφατα, σε μία ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη και είπε ότι τη λεπτομερή εξέταση, στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεταρρύθμισης στον τομέα της δικαιοσύνης, είναι το πρώτο βήμα και προσθέτει: «Οι πέντε προτεραιότητες θα συνεχίσουν να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος και αυτό που είναι σημαντικό είναι η πρόοδος. Αυτή είναι μια εγγύηση ότι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω πρόοδος και ότι δεν θα υπάρξει καμία οπισθοδρόμηση ή αδιέξοδο.


από Θωμαΐς Παριανού

Η πρόταση της Ομόνοιας και των πολιτικών εκπροσώπων της ΕΕΜ στο προσχέδιο Νόμου για την «Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων στην Αλβανία»

Μετά την έγκριση από το Γενικό Προεδρείο (18-12-2016) της πρότασης για τον υπό κατάρτιση «Νόμο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων στην Αλβανία», η ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ» κάλεσε όλους τους αιρετούς και εκπροσώπους της ΕΕΜ, για να στηρίξουν από κοινού την πρόταση της προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας, το οποία αναμένει να φέρει προς ψήφιση στην Βουλή της Αλβανίας μέχρι τον Μάρτιο του 2017.

Στη σημερινή διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Δήμου Δρόπολης, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ομόνοιας κ. Λεωνίδας Παππάς, ο Πρόεδρος του ΚΕΑΔ κ. Ευάγγελος Ντούλες, ο Πρόεδρος του ΕΕΜΜ-MEGA κ. Χρήστος Κίτσος, ο βουλευτής του LSI κ. Βαγγέλης Τάβος, ο Δήμαρχος Φοινικαίων Λεωνίδας Χρήστος, ο αντιδήμαρχος Δρόπολης κ. Μιχάλης Μάνος, ο Πρόεδρος της Ομόνοιας Χειμάρρας κ. Φρέντης Μπελέρης κ.α.

Παρά τα στενά χρονικά όρια, αφού το προσχέδιο του ΥΠΕΞ Αλβανίας δόθηκε στην Ομόνοια την 5η Δεκεμβρίου του 2016 και η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων και προτάσεων είναι η 28η Δεκεμβρίου, η ομάδα εργασίας της ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ», κατάφερε σε λίγες μέρες να συντάξει μία ολοκληρωμένη πρόταση, βασιζόμενη στις διεθνείς συμβάσεις αλλά και την πρακτική άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ο υπεύθυνος της Ομάδας Εργασίας κ. Άλκης Πούλης, παρουσίασε άρθρο προς άρθρο το προσχέδιο και τις αλλαγές που προτείνουμε. Χωρίς να λείπουν οι διαφωνίες, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συνυπογράψουν την πρόταση της Ομόνοιας, κάνοντας κάποιες τελευταίες διορθώσεις.

Αργυρόκαστρο 23 Δεκεμβρίου 2016
Δ.Ε.Ε.Ε.Μ. «ΟΜΟΝΟΙΑ»
Γραφείο Τύπου και ΕπικοινωνίαςΗ πρόταση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως εκπρόσωποι της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Αλβανικής Κυβέρνησης για την κατάρτιση νόμου για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων.

Παρόλο που το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι η έλλειψη νομοθετικών διατάξεων αλλά η εφαρμογή τους, ο νόμος για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων ήταν  μία μεγάλη υποχρέωση, όχι μόνο προς τις επικυρωμένες στο κοινοβούλιο διεθνείς συμβάσεις αλλά κυρίως προς τους πολίτες της χώρας με διαφορετική εθνικότητα από την πλειοψηφία.

Οι εθνικές μειονότητες, από την δημιουργία του αλβανικού κράτους, όχι μόνο δεν αποτέλεσαν πρόβλημα για τη χώρα αλλά ήταν παράγοντες σταθερότητας και ανάπτυξης. Παρά τις άριστες κοινωνικές σχέσεις με τον αλβανικό λαό, δεν έτυχαν ποτέ του ανάλογου σεβασμού από το κράτος που επιθυμεί διαχρονικά την αφομοίωση τους και όχι την ένταξη με σεβασμό στην εθνική τους ταυτότητα.

Το προσχέδιο νόμου το οποίο λάβαμε στις 5 Δεκεμβρίου 2016, με την παράκληση όπως στείλουμε τις προστάσεις μας μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2016, μας εξέπληξε αρνητικά για τους ακόλουθους λόγους:
Αρκετά άρθρα είναι ασαφή. Τα προηγούμενα προσχέδια, που συζητήθηκαν σε διαβουλεύσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, στα οποία συμμετείχαμε και εμείς, είχαν ελλείψεις αλλά ήταν πιο συγκεκριμένα. Θεωρούμε πως όλες οι τροποποιήσεις στοχεύουν στην ασάφεια.
Η εξάρτηση που έχει η εφαρμογή του νόμου από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Οι πολιτικές για την συμμετοχή στην δημόσια, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή (άρθρο 10) όπως και η προστασία της εθνικής ταυτότητας (άρθρο 11) θα υπόκεινται στις πολιτικές του Υπουργικού Συμβουλίου και δεν θα αποτελούν κατοχυρωμένα δικαιώματα.
Η παιδεία και η χρήση της γλώσσας που είναι από τα πιο σημαντικά άρθρα, σε αυτόν το νόμο δεν αποτυπώνονται ως αναφαίρετο δικαίωμα όπως θα έπρεπε αλλά ως ανάγκη που θα κρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο (παρ.4/άρθρο 12 και παρ.6/αρθρο14)
Η έλλειψη άρθρων, ζωτικής συμμαχίας για την προστασία και ανάδειξη των εθνικών μειονοτήτων όπως είναι η θετική διάκριση, η συμμετοχή στο δικαστικό σύστημα, προστασία από την υφαρπαγή περιουσιών κ.α.

Η Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ», καταθέτει τις δικές της προτάσεις, βασιζόμενη στο προσχέδιο νόμου που μας στείλατε, προσθέτοντας ακόμα κάποια άρθρα που θεωρούμε απαραίτητα.

Η πρόταση μας εστιάζει σε τρία βασικά σημεία που είναι τα ακόλουθα:
Ταυτοποίηση. Τα δεδομένα για τις μειονότητες δεν μπορούν να προκύπτουν μόνο από την απογραφή (census) που γίνεται κάθε δέκα χρόνια. Είναι απαραίτητο να δίδεται η δυνατότητα στον πολίτη να δηλώνει την εθνικότητα του οποιαδήποτε στιγμή, με νομοθετικό – διοικητικό πλαίσιο που θα ορίσει η πολιτεία. Εκτός των στατικών στοιχείων της απογραφής, πρέπει να καταρτιστεί το Μητρώο Μειονοτήτων.  (άρθρα 5 και άρθρο 6)
Μειονοτική εκπαίδευση. Η εθνικές μειονότητες δικαιούνται δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια (άρθρο 12)
Χρήση της μειονοτικής γλώσσας.  Όταν τα μέλη μιας εθνικής μειονότητας αποτελούν συστατικό στοιχείο (πάνω από το 1/3) μιας διοικητικής μονάδας (κοινότητα, δήμος, περιφέρεια) θα πρέπει η κρατική και η μειονοτική γλώσσα να είναι ισότιμες. Όταν μία διοικητική μονάδα έχει σημαντικό ποσοστό (πάνω από 10%) μελλών μιας εθνικότητας, παράλληλα με την επίσημη κρατική γλώσσα θα χρησιμοποιείται και η μειονοτική

Ελπίζοντας στην θετική έκβαση των αιτημάτων μας σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Είμαστε στη διάθεση σας, για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία

Λεωνίδας Παππάς     – Γενικός Πρόεδρος ΔΕΕΕΜ – «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Ευάγγελος Ντούλες   – Βουλευτής, Πρόεδρος ΚΕΑΔ

Χρήστος Κίτσος         –  Πρόεδρος ΕΕΜΜ – MEGA

Βαγγέλης Τάβος        – Βουλευτής LSI

Ανδρέας Μάρτος       – Βουλευτης PS

Θανάσης Πότσης       –  Πρόεδρος Ελληνόβλαχης Κοινότητας Αλβανίας

Λεωνίδας Χρήστος    –  Δήμαρχος Φοινικαίων

Αχιλλέας Ντέτσικας   –  Δήμαρχος ΔροπολιτώνΣχόλιο ΕΛΑ: Μόνο θετικά μπορεί να σχολιάσουμε εκ πρώτης όψεως το γεγονός ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας έκατσαν στο ίδιο τραπέζι και συζήτησαν για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός από το αλβανικό κράτος.
Η κίνηση είχε γίνει στο παρελθόν από το κόμμα ΕΕΜΜ αλλά προσέκρουσε στην αλαζονική αδιαλλαξία της κλίκας του Ντούλε.
Τώρα όμως που Ομόνοια και ΚΕΑΔ λένε να καταλάβουν ότι δεν έχουν πια λαϊκή στήριξη, είπαν να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού πέραν από τα εκλεκτά πρόσωπα.

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας Λεωνίδας Παππάς έδειξε από την αρχή ότι έχει καλές προθέσεις για ενότητα στο χώρο σε επίπεδο διεκδικήσεων και στόχων και αυτό του το αναγνωρίζουμε.
Η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι προσωπικότητες όπως ο Βαγγέλης Ντούλες και ο Φρέντης Μπελέρης δέχτηκαν να συνομιλήσουν με "προδότες" και "διασπαστές" όπως ο Χρήστος Κίτσιος και ο Βαγγέλης Τάβος!
Για τον Ανδρέα Μάρτο που από πρόεδρος της Ομόνοιας Τιράνων έγινε βουλευτής του Σοσιαλιστικό Κόμματος, είναι απορίας άξιον που οι "αποκλειστικοί" δεν εξαπέλυσαν τους κλασικούς μύδρους...

Ξήλωμα πινακίδων και διαρρήξεις στη Δερόπολη


Έξαρση αλβανικής επιθετικότητας και παραβατικότητας σημειώθηκε τον μήνα Δεκέμβριο κατά του Ελληνισμού στην περιοχή της Δερόπολης.

Στα μέσα του μήνα ομάδα αλβανών εθνικιστών ξήλωσε από την εθνική οδό Κακαβιάς - Αργυροκάστρου πινακίδες γραμμένες στα ελληνικά και στα αλβανικά που σηματοδοτούσαν την κατεύθυνση στα χωριά Γλύνα και Γράψη.
Την κίνηση του αυτή μάλιστα την μαγνητοσκόπησαν σε βίντεο (παρατίθεται παραπάνω).

Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο της ιστοσελίδας "Jeta Osh Qef":

Αργυρόκαστρο
Αλβανός από την " τσαμουριά" καταστρέφει τις πινακίδες στην Ελληνική Γλώσσα.
Ένας αλβανός της " τσαμουριάς" εξαγριώθηκε ενώ περνούσε για το Αργυρόκαστρο όταν αντίκρισε μια πινακίδα η οποία έδειχνε την κατεύθυνση για τη Γλύνα και τη Γράψη στην αλβανική γλώσσα αλλά και στην Ελληνική. 
Εκνευρισμένος για το γεγονός που του φάνηκε άδικο, ο αλβανος της " τσαμουριάς" βγήκε από το αυτοκίνητο κατευθύνθηκε προς την πινακίδα και την ξερίζωσε. 
"Τι ζητάει αυτή η πινακίδα εδώ βρε αδερφέ;" γράφει το άτομο που έστειλε το βίντεο στην ιστοσελίδα "Jeta Osh Qef", ενώ υπενθυμίζει και την γενοκτονία που έπραξαν για χρόνια οι Έλληνες στους αλβανούς.

Εντωμεταξύ, τις δύο τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει διαρρήξεις σε τουλάχιστον σαράντα οικίες στην Δερβιτσάνη, ενώ παρόμοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν και σε άλλα χωριά της Δρόπολης, όπως στην Γράψη και στα Σωφράτικα.

Κοινό χαρακτηριστικό των διαρρήξεων είναι ότι σε όλα σχεδόν τα σπίτια που παραβιάστηκαν δεν σημειώθηκαν κλοπές, παρόλο που στο εσωτερικό τους υπήρχαν αντικείμενα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν λεία για τους κακοποιούς.

Το συμπέρασμα που μπορεί να βγει είναι ότι η τακτική εκφοβισμού κατά των Ελλήνων κορυφώνεται. 

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Ομιλία κ. Ιωάννη Γιαννάκενα με θέμα: ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ

Ἀγαπητοί Φίλοι, πρόσφατα (Δεκέμβριος 2016) κλήθηκα νά μιλήσω σέ ἐκδήλωση τοῦ τομέως Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ ΛΑ.Ο.Σ.. (ὅποιος ἔχει θέμα γιά τό πού ἔγινε... ἡ ὁμιλία, παρακαλῶ ἄς μήν συνεχίσει τήν ἀνάγνωση... ἔχει χάσει τό νόημα ἤδη)

Σᾶς παραθέτω τήν ὀμιλία μου, μέ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ


Ἀγαπητά Ἀδέλφια, κυρίες καί κύριοι,
Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση στέκομαι σήμερα μπροστά σας, γιά νά μιλήσω γιά ἕνα ἐθνικό θέμα πού μέ συγκλονίζει ἀπό τά νεανικά μου χρόνια… γιά τήν ἀγαπημένη σκλάβα Ἤπειρο, τήν Βόρειο Ἤπειρο. Εὐχαριστῶ ἀπό καρδιᾶς τόν Λαϊκό Ὀρθόδοξο Συναγερμό πού μοῦ δίνει αὐτήν τήν εὐκαιρία, μέ τήν σημερινή ἐκδήλωση.


Ἀγαπητοί Φίλοι
Τό 1821 ὅταν ὁ Ἑλληνισμός πραγματοποίησε πιό ὀργανωμένα τήν Ἐθνεγερσία του καί ἀγωνίστηκε νά ἀπελευθερώσει τό γένος ἀπό τήν Ὀθωμανική σκλαβιά, οἱ Μεγάλες καί Κυρίαρχες δυνάμεις προβληματίστηκαν. Ἄλλες θετικά καί ἄλλες ἀρνητικά. Στούς λαούς τους, ὑπῆρξε κίνημα φιλελληνισμοῦ μεγάλο, πού ἔφθασε ὥστε ἀρκετοί νά ἔρθουν καί νά δώσουν ἀκόμα καί τήν ζωή τους.
Οἱ ἐξουσίες ὅμως δέν διακατέχονται πάντα ἀπό τόν Ρομαντισμό, καί τόν Φιλελληνισμό τῶν λαῶν τους, καί ὅταν οἱ ἐπαναστάτες πρόγονοί μας κατάφεραν νά προχωρήσουν τήν Ἐθνεγερσία νά σχηματίσει ἐλεύθερο κράτος, αὐτοί οἱ κυρίαρχοι, μέ τήν συμβολή καί συμφωνία Τραπεζιτῶν, ἔβαλαν τήν ὑπογραφή τους γιά νά γίνει ἡ ΕΛΛΑΣ, ἕνα νέο κράτος, στήν οὐσία, ὅμως ΚΡΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ. Δέσμιο μονίμως οἰκονομικῶν δεσμῶν.


Στήν οὐσία δέν ἐλευθερωθήκαμε ἐντελῶς ποτέ. Οἱ ἀγῶνες, ἐπικοί καί μοναδικοί, ἔγιναν τότε καί πρέπει νά γίνονται πάντα, ὥστε ἡ ἐθνική ὁλοκλήρωση τῶν Ἑλλήνων νά γίνει γεγονός. Διότι ὅπως εἶπε τό ἄξιο τέκνο τῆς Πατρίδος, ὁ ἐθνεγέρτης τοῦ Μωριᾶ, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, «ὁ Θεός ὑπέγραψε τήν Ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων καί τήν ὑπογραφή του, δέν τήν παίρνει πίσω».
Ἀλλά ἀγαπητοί φίλοι, ὅπως ἔλεγαν οἱ πάνσοφοι ἀρχαῖοι μας πρόγονοι, ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ καί ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ.


Πρέπει καί ἐμεῖς νά βάλουμε τό χεράκι μας, δέν μποροῦμε νά περιμένουμε πάντα ἀπό τόν Θεό νά μᾶς ξελασπώνει.
Ὁ Ἀγῶνας γιά τήν Ἐθνική Ἐλευθερία ἐπεκτάθηκε πέραν τοῦ Μωριᾶ, σταδιακά μέσα στά ἑπόμενα 100 χρόνια στήν Κρήτη, στήν Θεσσαλία, στήν Μακεδονία, στήν Ἤπειρο, στήν Μικρά Ἀσία, στήν Κύπρο καί στόν Πόντο.
Ὑπῆρξαν νίκες, ἀλλά καί Ἧττες, Ὑπῆρξαν ἐποποιίες, ἀλλά καί Προδοσίες. Ὁπως πάντα, στήν Ἑλληνική Ἱστορία, συνυπάρχουν ὁ Λεωνίδας μέ τούς 300 καί ὁ ΕΦΙΑΛΤΗΣ.
Συνυπάρχουν ὁ Σπυρομήλιος, ὁ Θύμιος Λώλης καί τόσοι ἄλλοι τήν ἴδια στιγμή πού ὑπάρχει ὁ Πήλιος Γούσης. Αὐτό πρέπει πάντα νά τό ἔχουμε στό μυαλό μας καί νά μήν ἀφήνουμε τήν ἡττοπάθεια νά μᾶς κυριεύει. Θά χάσουμε, μόνο ἐάν χάσουμε τήν ψυχή μας... καί αὐτό, ἀδέλφια, δέν τό δικαιούμαστε, διότι ἡ ψυχή μας ἀνῆκει στόν Θεό καί τήν Πατρίδα. Στόν Θεό πού μᾶς ἔδωσε ΖΩΗ καί στήν Πατρίδα πού ΕΝΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ, πού εἶναι ἡ ΤΙΜΗ μας καί ὁ ΣΚΟΠΟΣ μας.
Ἔλεγε πολύ σωστά, πρίν ἀπό ἕναν αἰώνα, ὁ διαχρονικός ΙΩΝΑΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ : Μισῶ τό κράτος γιατί ἀγαπῶ τό ΕΘΝΟΣ ΜΟΥ καί τό ἔλεγε ἀκριβῶς διότι ἡ κακοδιοίκηση καί ἡ ἀθλιότητα κρατικῶν ἐξουσιῶν δέν ἀκυρώνουν τήν πρωταρχική ἀξία τοῦ ΕΘΝΟΥΣ. Ἀντιθέτως τό ἔθνος ἀκυρώνει ἐκείνους πού σᾶς ταλαιπωροῦν μέ τήν βίζα, μέ τήν κάρτα ὁμογενῶν, μέ τήν πενιχρή σύνταξη τοῦ ΟΓΑ πού καταργοῦν.
Δέν φταίει ἡ Πατρίδα πού ἄθλιοι διαχειριστές τῆς κρατικῆς ἐξουσίας ἀπαξιώνουν τήν ἴδια τήν οὐσία τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ.


Ἀγαπητά Ἀδέλφια,
Ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ δέν ὁλοκληρώθηκε, ἔτσι βρέθηκαν ἐκτός τοῦ ἐθνικοῦ κορμοῦ ὁλόκληρη ἡ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, καί ὁ ΠΟΝΤΟΣ, καί τά μεγαλύτερα κομμάτια τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης καί τῆς ΓΗΣ τοῦ ΠΥΡΡΟΥ! Ἡ Λεβεντογέννα ΗΠΕΙΡΟΣ, ἡ ὁποία παρά τίς πολλές ἀπελευθερωτικές ἐπαναστατικές της προσπάθειες, βρέθηκε κομμένη στή μέση, καί τό ἐκλεκτό κομμάτι, ἡ γενέτειρα ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ καί ΛΟΓΙΩΝ, τά χώματα πού περπάτησε ὁ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ νά εἶναι ἐκτός τοῦ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ.
Πάμπολλες ὑπῆρξαν οἱ ἐξεγέρσεις ἀπό τό 1821 ἕως τό 1912-13 ὅπου ἐλευθερώθηκαν κομμάτια τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης καί τῆς Ἠπείρου.


Δυστυχῶς ὅμως, οἱ Κυρίαρχες μεγάλες δυνάμεις, δέν ἄφησαν νά ἐλευθερωθεῖ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ἡ ΗΠΕΙΡΟΣ, μέ ἀποτέλεσμα νά μείνει σκλάβα ἡ μισή. Τό Ἠπειρώτικο ὅμως φιλότιμο καί ἡ Φιλοπατρία δέν τό ἔβαλε κάτω καί ἀντιστάθηκε, ἔτσι στίς 17 Φεβρουαρίου 1914 ἀνακηρύχθηκε ἡ Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ σκοπό τήν ΕΝΩΣΗ μέ τήν ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ.
Ἕνας ἀγῶνας πού κράτησε σχεδόν δύο χρόνια, μέ πρωτεργάτες τούς Μητροπολίτες Δρυϊνουπόλεως Bασίλειο, Κορυτσᾶς Γερμανό, Βελᾶς και Κονίτσης Σπυρίδωνα, Πρόεδρο τόν Γεώργιο Χρηστάκη-Ζωγράφο καί μέλη τῆς προσωρινῆς κυβερνήσεως τόν Ἀλέξανδρο Καραπάνο, τόν Συνταγματάρχη Δημήτριο Δούλη καί τόν Ιωάννη Παρμενίδη.


Καί πάλι ὅμως, οἱ ΔΥΝΑΤΟΙ δέν σεβάστηκαν τό ΔΙΚΑΙΟ τό ΙΣΤΟΡΙΚΟ, καί οἱ κρατοῦντες στήν Μάνα, φάνηκαν ΑΔΥΝΑΤΟΙ καί διχασμένοι.

Ἡ ἀπόφαση τῶν ἰσχυρῶν νά δημιουργήσουν, ἕνα κράτος τοῦ χεριοῦ τους, φάνηκε καί στήν συνέχεια ὅταν ἡ νεο-αὐτοκρατορική Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι χρησιμοποίησε τήν Ἀλβανία γιά νά κτυπήσει τήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἡ Ἑλληνική ψυχή εἶχε ἀπό τόν Θεό, ἄλλα σχέδια καί δημιουργήθηκε τό Βορειοηπειρωτικό ΕΠΟΣ τοῦ 1940, μετά ἀπό τό ΞΕΚΑΘΑΡΟ «ΟΧΙ» τοῦ ἐθνικοῦ κυβερνήτου ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ.
Ἐκεῖνα τά Χριστούγεννα ὁ Χριστός γιορτάστηκε μέ Ἑλληνικές σημαῖες στίς ἀπελευθερωμένες πόλεις τῆς Ἠπείρου: Κορυτσά, Ἀργυρόκαστρο, Ἁγίους Σαράντα, Χειμάρρα, Πρεμετή...
Γιορτάστηκε μέ Σημαῖες καλοφυλαγμένες στίς ψυχές σας, ἀλλά καί στά μπαούλα σας ἀδέλφια. Σημαῖες πού ξεπροβάλλανε δίπλα στήν ἐπέλαση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ μέ τό ἄκουσμα τοῦ ΑΕΡΑ νά τίς κυμματίζει περήφανα.
Ὁ Ἀγῶνας συνεχίστηκε ἀκόμα καί ὅταν ἡ ἴδια ἡ Γερμανία παρενέβει γιά νά στήσει τήν ΝΤΡΟΠΗ τοῦ ΑΞΟΝΟΣ καί εἰσέβαλλε κατακτῶντας τήν Ἑλλάδα παρά τήν ΣΘΕΝΑΡΗ καί ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΕ ΗΡΩΙΣΜΟ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΑ, ΤΑ ΘΡΥΛΙΚΑ ΟΧΥΡΑ... ΡΟΥΠΕΛ, ΙΣΤΙΜΠΕΪ, ΛΙΤΣΕ...


Ἀκόμα καί τότε ὁ Ἑλληνισμός τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἐσεῖς δηλαδή οἱ ἴδιοι, οἱ Πατεράδες σας, τά ἀδέλφια σας, οἱ Γυναῖκες τῆς οἰκογένειάς σας, ΔΩΣΑΤΕ τό ΠΑΡΟΝ σας.
Δημιουργήθηκε τό Μέτωπο Ἀπελευθερώσεως τῆς Βορείου Ἠπείρου τό θρυλικό ΜΑΒΗ, ἀπό τούς Βασίλειο Σαχίνη, Γιώργη Μπολάνο, Ηλία Κώνστα, Γιώργο Τάσο, Σπύρο Ντάσιο και τόν Χειμαριώτη εισαγγελέα Αναστάσιο Κοκκαβέση. Τό ἀρχηγεῖο τοῦ Μ.Α.Β.Η. ἦταν ὁ Ἅγιος Δημήτριος, ἡ κεντρική ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ Γλύνα Βορείου Ηπειρου. Σκοπός ἕνας, νά προστατευθεῖ ὁ Ἑλληνισμός καί νά ἑνωθεῖ, μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα ὅταν ὁ ἐφιάλτης τοῦ πολέμου τελειώσει.


Ἀλλά καί πάλι ἡ συνεργασία τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ μέ τούς ἠλιθίους καί προδότες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μέ ἄλλα λόγια τῶν Ἀλβανῶν καί τῶν Ἑλλήνων κομμουνιστῶν, ἐξόντωσε τούς πατριῶτες, τοῦ ΜΑΒΗ, ἀκόμα καί τήν προσπάθεια τοῦ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ μέ τόν ΕΔΕΣ, πού ἔστειλε τμήματα ὑπό τόν Συνταγματάρχη Θεοδ. Σαράντη νά βοηθήσει τούς ἀδελφούς Βορειοηπειρῶτες, ἀλλά ἡ προσπάθεια ἀποκρούστηκε καί ἀπετράπει ἡ εἴσοδος στήν σκλα-βωμένη Ἤπειρο ἀπό τό ἐλεεινό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, πού ἔμελε τά ἑπόμενα χρόνια νά αἱματοκυλήσει ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα ἕως καί τά τέλη τοῦ 1949, στήν προσπάθειά του νά μᾶς κάνει, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ καί νά περάσουμε καί οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες τά βάσανα πού ἐσεῖς, ἀγαπητά ἀδέλφια, περάστε μέχρι τό 1990, καί πού σέ πολλά πράγματα περνᾶτε, ἀκόμα καί σήμερα καί τά ὁποῖα μάλιστα παίρνουν τελευταῖα πολύ χειρότερη στροφή χάρις στήν Ἀλβανική Μισαλλόδοξη Ρατσιστική συμπεριφορά, ἀλλά καί τήν ἐθνικά ἄνευρη πρακτική τῆς ἐθνομηδενιστικῆς ἑλλαδικῆς πολιτείας.


Στά χρόνια τοῦ Χότζα στήθηκε στήν Ἀλβανία μία ΤΥΡΑΝΝΙΑ ἄνευ προηγουμένου γιά τά Βαλκάνια, ὅπου ὁ Θεός, λεγόταν ΕΜΒΕΡ, καί ὁ λόγος του ΝΟΜΟΣ. Ἐσεῖς ἀδέλφια μου ξέρετε πολύ περισσότερο ἀπό ἐμᾶς τούς ἀδελφούς σας πού εἴχαμε τήν τύχη, τόν Αὔγουστο τοῦ 1949, στό Γράμμο καί στό Βίτσι νά ἀποκρούσουμε τήν κομμουνιστική ἀνταρσία καί νά μήν γίνουμε καί ἑμεῖς «σοσιαλιστικός παράδεισος», δηλαδή μιά χώρα ΓΚΟΥΛΑΓΚ, ἕνα στρατόπεδο ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
Θέλω νά τονίσω, ὅτι ὅλα αὐτά τά χρόνια, πού ἐσεῖς εἴσασταν φυλακισμένοι στήν φυλακή τοῦ Χόντζα, στήν Ἀλβανική Τυραννία, σέ αὐτή τήν μεριά τῶν συρματοπλεγμάτων (σύνορα δέν ὁρίζουν οἱ τύραννοι ἀλλά οἱ ψυχές καί ἡ ἱστορία τῶν ἀνθρώπων), πολλά ἀδέλφια σας ἀγωνίστηκαν γιά νά σωθεῖτε, κάθε φορά ὅμως οἱ παγκόσμιοι ἀφέντες τῆς Συμφωνίας τῆς Γιάλτας καί τῆς μοιρασιᾶς τοῦ κόσμου, ἐμπόδιζαν τό δίκαιο νά πραγματοποιηθεῖ.


Στίς ἀρχές τοῦ 1980 τήν σκυτάλη τοῦ Ἀγώνα, ἀπό τόν φλογερό Μητροπολίτη Φλωρίνης καί Πρεσπῶν μακαριστό κυρό Αὐγουστίνο Καντιώτη, παρέλαβε ὁ φλογερός καί Ἀκούραστος Μητροπολίτης Πωγωνιανῆς, Δρυϊνοπόλεως καί Κονίτσης μακαριστός πλέον κυρός Σεβαστιανός.
Ὁ ἀνεπανάληπτος καί μοναδικός αὐτός Ἱερωμένος δημιούργησε τήν Συντονιστική Φοιτητική Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα τήν γνωστή ΣΦΕΒΑ καί ξεκίνησε μιά ἐκστρατεία ἐνημέρωσης ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί τῶν ξένων ἡγετῶν καί πολιτῶν γιά τό ἄδικο πού συντελεῖτε σέ βάρος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ὅλοι ὅσοι εἶχαν ἀνοικτά τά αὐτιά, τά μάτια ἀλλά καί τήν καρδιά, ἔμαθαν γιά τά βάσανά σας... Τίς φυλακές, τίς ἐξορίες, τίς ἐκτελέσεις, τήν ἀνελευθερία καί τήν καταπάτηση ὅλων τῶν στοιχειωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.


Ὑπῆρχαν βεβαίως καί ἐκεῖνοι πού ἡ τυφλωμένη καί κουφή ἀπό τήν μαρξιστική καί ψευδοσοσιαλιστική ψώρα, δέν μπόρεσαν νά καταλάβουν τό δράμα σας, καί μᾶς πολέμησαν στά Πανεπιστήμια, στούς δρόμους ἀκόμα καί στήν Βουλή, τίς λίγες φορές πού κάτι ἀκούστηκε.
Ὁ Γενναῖος ὅμως Ἱεράρχης Σεβαστιανός ἔτρεξε σέ κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί στό ἐξωτερικό, μιλῶντας γιά τό δράμα σας, ξεσήκωνε τό λαό μέ τό φῶς τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ἔτσι δημιουργήθηκε μιά ἀλληλεγγύη ψυχῆς πού ἔγινε πράξη ὅταν βρεθήκατε νά ἔρχεστε στήν Μάνα -μιᾶς καί αὐτή δέν ξαναῆρθε σέ σᾶς-, μέ τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων. Ὁ λαός εἶδε μπροστά του τόν ταλαιπωρημένο ἀδελφό... καί πολλοί στάθηκαν πλάι σας ὡς ἀδέλφια.
Δυστυχῶς ὅμως, ὅλα αὐτά τά χρόνια τό κράτος δέν ἔπραξε τό ΠΡΕΠΟΝ, δέν τόλμησε νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες του ἀπέναντι σέ ἐσᾶς... τά παιδιά του.
Καί φθάσαμε σήμερα νά σᾶς κάνουν τούς φίλους (καί νά μπαίνεται στά κόμματά τους, δίνοντάς τους ἀξία, καί δικαίωμα νά μιλάνε, ὅλοι αὐτοί πού μᾶς πολέμησαν λέγοντας ὅτι «δέν ὑπάρχουν Βορειοηπειρῶτες» καί ὅτι «ὅσοι ἦσαν φυγάδες ἦσαν ποινικοί φυγόδικοι, δηλαδή ἐγκληματίες» καί ὅτι ἐμεῖς πού ἀγωνιζόμασταν γιά ἐσᾶς, εἴμασταν «φασίστες» καί πράκτορες τοῦ ἀμερικανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ.


Τόν δέ μακαριστό Σεβαστιανό, τόν κατηγοροῦσαν γιά σκοταδιστή καί μᾶς φώναζαν συνθήματα ὅπως: Τά σύνορα τῆς Ἀλβανίας, νά φθάσουν στήν Λαμία!
Ἀγαπητά ἀδέλφια,
Ὅλοι ἐκεῖνοι, ἦσαν αὐτοί πού πίστευαν ὅτι ἡ Ἀλβανία ἦταν «ἕνας σοσιαλιστικός παράδεισος» ὅπως ἔλεγε ὁ τότε Πρωθυπουργός καί ἱδρυτής τοῦ ΠΑΣΟΚ, Ἀνδρές Παπανδρέου.
Γιά τό ΚΚΕ δέ καί ὅλα τά ἄλλα ὀρφανά τοῦ ΣΤΑΛΙΝ, νά ξερετε ὅτι ἔλεγαν ὅτι ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΦΑΣΙΣΤΕΣ καί πράκτορες τῶν μοναρχοφασιστικῶν κυβερνήσεων τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ.


Αὐτή εἶναι ἀδέλφια μου ἡ ἀλήθεια... καί ὅποιος ἀπό αὐτούς ἀπό ΠΑΣΟΚ καί πέρα ἕως τόν Λένιν, σᾶς πεῖ σήμερα καλή κουβέντα, ΝΑ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ: Τί ἔκανες ΕΣΥ γιά ἐμένα ὅταν ἤμουν φυλακή, ὅταν ἡ οἰκογένειά μου ἦταν ἐξορία, ὅταν ἐγώ δέν μποροῦσα νά κάνω τόν σταυρό μου, ὅταν ἐγώ δέν μποροῦσα νά μάθω ἑλληνικά, ὅταν δέν εἶχα τήν εὐκαιρία νά εἶμαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ, δηλαδή ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ;;;;
ΕΣΥ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ;;

Γι᾽ αὐτό ΣΥΝΤΡΟΦΕ, πήγαινε στό ΚΑΛΟ νά βρεῖς ἀλλοῦ πρόβατα γιά τό μαντρί σου... ἐμᾶς μᾶς ἔχεις ἤδη πουλήσει στόν χασάπη.


Ἀγαπητά Ἀδέλφια,
Τά ψέματα πού ξέρουν πάντα νά λένε οἱ κομμουνιστές, ὅπως ἄλλωστε καί τά ἀδέλφια τους, οἱ καπιταλιστές. Καί οἱ δυό εἶναι ἀπό τήν ἴδια μήτρα, αὐτή τοῦ χρυσοῦ. Ἐνῶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴμαστε τοῦ Χριστοῦ, τῆς ἀλήθειας δηλαδή, πού τό Φῶς της ΛΥΤΡΩΝΕΙ τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.
Γι’αὐτό καί εἶναι ἀρκετοί ἐκεῖνοι πού μᾶς φθονοῦν, τούς στεναχωρεῖ πού δέν εἶναι σέ θέση νά προσφέρουν στούς ἀνθρώπους τίς ἀξίες πού δίνει ὁ Ἑλληνισμός, τήν Ἐλευθερία πού δίνει τό ἀθάνατο Ἑλληνικό Πνεῦμα.


Ἀγαπητά Ἀδέλφια,
Σήμερα πού οἱ παγκόσμιες ἐξουσίες ἐκεῖνες πού θρέφονται μονάχα ἀπό τήν ἀπληστία τοῦ πλούτου καί ἐκμηδενίζουν τήν κάθε ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καί ζωῆς,
Σήμερα πού ὁ ἀλβανικός σωβινισμός φέρεται ΞΑΝΑ τόσο ἐχθρικά ἀπέναντι σέ ἐσᾶς καί τήν καταγωγή σας ἀδικῶντας σας τόσο ὀφθαλμοφανῶς, πού θέλει νά σᾶς πάρει καί τίς περιουσίες σας, πρέπει νά ἀντισταθεῖτε! Πρέπει νά ἑνωθεῖτε σέ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ἐνάντια στά σχέδια τοῦ κάθε ΡΑΜΑ.Τό ἀπαιτεῖ ἡ ΙΣΤΟΡΙΑ σας,
Τό ἀπαιτεῖ τό ΜΕΛΛΟΝ τῶν ΠΑΙΔΙΩΝ σας,
Τό ἀπαιτοῦν οἱ ΤΑΦΟΙ τῶν προγόνων σας πού θά καταλήξουν οἰκόπεδα γιά ξενοδοχεῖα ἤ τζαμιά ἰσλαμιστῶν.
Τό ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ στόν ὁποῖον ἔχετε ἀνοίξει τήν ψυχή σας!
Ἐάν δέν τό κάνετε τώρα, πότε θά τό κάνετε, ὅταν θά εἶναι πλέον πολύ ἀργά;
Ξέρετε πολύ καλά ὅτι τήν ἀρρώστια τήν πολεμᾶς καλύτερα ὅταν εἶναι στήν ἀρχή της... μήν τήν ἀφήσετε νά σᾶς πεθάνει...


Ἡ Βόρειος Ἤπειρος
ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!
ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ

Συνέντευξη του ΥΠΕΞ, Ν. Κοτζιά, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στη δημοσιογράφο Σοφία Αραβοπούλου

Συνέντευξη του ΥΠΕΞ, Ν. Κοτζιά, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στη δημοσιογράφο Σ. ΑραβοπούλουΩς κείμενο «κέντημα» χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Κοτζιάς, το κείμενο των συμπερασμάτων της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, που έλαβε χώρα πριν από ένα δεκαήμερο περίπου στις Βρυξέλλες και είχε ως κύρια θέματα συζήτησης τις ενταξιακές πορείες της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ και της Τουρκίας. Ο κ. Κοτζιάς, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την υιοθέτηση των ελληνικών θέσεων αναφορικά με την Αλβανία και ιδίως επί ζητημάτων που άπτονται της ελληνικής μειονότητας και των περιουσιών της, αλλά και των σχέσεων καλής γειτονίας.

«Πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο κείμενο, το οποίο θίγει όλα τα ζητήματα - σαν ένα είδος «κεντήματος», θα έλεγα - που αφορούν στην προοπτική της Αλβανίας στην ΕΕ και τις σχέσεις της Αλβανίας με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει ζήτημα ενδιαφέροντός μας που να μην εντάχθηκε στο σχέδιο των συμπερασμάτων», είπε ο κ. Κοτζιάς.

Στα συμπεράσματα της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όπως εξήγησε ο Υπουργός, σε αντίθεση με παλαιότερο συναφές κείμενο που είχε συνταχθεί από την Επιτροπή και εστίαζε αποκλειστικά στη δικαστική μεταρρύθμιση στην Αλβανία, «καταγράφονται και οι πέντε, καίριας σημασίας, προτεραιότητες, που έχουν τεθεί ως βασικές προϋποθέσεις για την εξέταση ενδεχόμενης έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων ΕΕ-Αλβανίας. Οι προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνουν την προώθηση της δικαστικής μεταρρύθμισης, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως στο πεδίο της παραγωγής και της διακίνησης και ασφαλώς, το σεβασμό των μειονοτήτων».

«Στο κείμενο των συμπερασμάτων», πρόσθεσε ο κ. Κοτζιάς, «επισημάνθηκε στην Αλβανία η ανάγκη προστασίας των μειονοτικών δικαιωμάτων σε όλη την επικράτειά της και όχι μόνο σε αυτές τις ζώνες. Επίσης, η προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων συνδέθηκε για πρώτη φορά απευθείας και με τα δικαιώματα στην περιουσία. Πλέον καταγράφεται, δηλαδή, η σημασία του ουσιαστικού συνυπολογισμού, σε όλες τις δράσεις του αλβανικού κράτους, της ανάγκης σεβασμού των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αυτών των μειονοτήτων, καθώς και η λήψη των απαραίτητων προς τούτο μέτρων».

«Πρόκειται, λοιπόν, για δύο σημαντικά ζητήματα. Ειδικά το ζήτημα της προστασίας των μειονοτικών δικαιωμάτων σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας, το έχουμε προσθέσει από πέρυσι και φέτος επαναδιατυπώθηκε και επεκτάθηκε και στα θέματα της ιδιοκτησίας. Είναι ένα ζήτημα που έχει θέσει η ελληνική εξωτερική πολιτική με νέο τρόπο και το οποίο έχει πλέον ενσωματωθεί στα κείμενα της ΕΕ».

Ερωτηθείς σχετικά με τις σχέσεις καλής γειτονίας της Αλβανίας, ένα ζήτημα το οποίο περιλαμβάνεται στο κείμενο των συμπερασμάτων, θίγοντας και την εθνικιστική ρητορική που αναπτύχθηκε εκεί, κατά το τελευταίο διάστημα, εις βάρος της Ελλάδας, ο Υπουργός Εξωτερικών έδωσε έμφαση στη «μεγάλη σαφήνεια» με την οποία τέθηκε. «Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, η Αλβανία γειτνιάζει με την ΠΓΔΜ, της οποίας η δυτική πλευρά κατοικείται από αλβανικό στοιχείο και έτσι, το ζήτημα της καλής γειτονίας δεν μπορεί να αναφέρεται στις σχέσεις της με αυτή τη χώρα. Άρα είναι ολοφάνερο ότι γίνεται αναφορά στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον εθνικισμό που συχνά επιδεικνύουν ορισμένοι στη δημόσια ζωή της Αλβανίας έναντι της Ελλάδας».

Ο Υπουργός Εξωτερικών θέλησε, πάντως, να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα επιθυμεί τον εξευρωπαϊσμό της Αλβανίας και την ένταξή της στην ΕΕ, αλλά όχι χατιρικά. «Δηλαδή πρέπει να τηρηθούν τα κριτήρια που ίσχυσαν για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, μέχρι σήμερα και τα οποία πρέπει να ισχύσουν και για την Αλβανία». Η Ελλάδα, τόνισε, «έχει κάθε καλή διάθεση και όποτε της ζητηθεί θα ανταποκριθεί, προκειμένου να βοηθήσει την Αλβανία στην προσπάθεια εκπλήρωσης αυτών των απαιτήσεων».

Ερωτηθείς αν με τα παραπάνω δεδομένα ανοίγει ξανά ο διάλογος για την επίλυση των θεμάτων που εκκρεμούν με τη γειτονική χώρα, ο κ. Κοτζιάς δήλωσε ότι «ο διάλογος συνεχίζεται και μάλιστα, μόλις πριν μερικές μέρες, ο Υφυπουργός της Αλβανίας επισκέφθηκε την Αθήνα και συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΞ, Πρέσβη Δημήτρη Παρασκευόπουλο».

ΠΓΔΜ: «Πρέπει να βρεθεί μία λύση σε αυτό που αποκαλούμε ονοματολογικό. Η Ελλάδα απαιτεί να γίνεται σεβαστή η Ιστορία και να μην υπάρχουν αλυτρωτισμοί».

Απαντώντας σε ερώτηση για την καταγραφή του θετικού ρόλου των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, στο πλαίσιο των συμπερασμάτων της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο κ. Κοτζιάς επανέλαβε αυτό που συνηθίζει να λέει στους διεθνείς συνομιλητές του αναφορικά με τις ελληνοσκοπιανές σχέσεις, δηλαδή ότι «η ιστορία δεν είναι φυλακή, είναι σχολείο και αυτό το σχολείο πρέπει να διδάσκει τη σωστή ιστορία».

Πρόσθεσε δε ότι «η ελληνική πλευρά φρόντισε εξαρχής να αναπτύξει καλές σχέσεις με όλους. Έχω υπογραμμίσει ότι η γειτονική χώρα καλώς υπάρχει. Επιθυμούμε την σταθερότητά της και είμαστε το μόνο κράτος που δεν εξέφρασε καμία γνώμη για τις εσωτερικές εξελίξεις στην ΠΓΔΜ, σεβόμενοι την αυτονομία, την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της. Νομίζω, λοιπόν, ότι ορθά τονίζεται και αναγνωρίζεται ο θετικός ρόλος των ΜΟΕ στα κείμενα της ΕΕ».

Ειδικότερα όσον αφορά τα ΜΟΕ -στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο αγωγός φυσικού αερίου, η σιδηροδρομική γραμμή Μοναστηρίου-Φλώρινας και οι συνεργασίες μεταξύ της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, αλλά και μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων των δύο κρατών- ο κ. Κοτζιάς τόνισε την προστιθέμενη αξία τους, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μία πολύπλευρη και εντατική συνεργασία που αποδομεί προκαταλήψεις σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα δήθεν επιθυμεί να αποσταθεροποιήσει την ΠΓΔΜ.

Αντίθετα, αυτό που η Ελλάδα απαιτεί είναι να γίνεται σεβαστή η Ιστορία και να μην υπάρχουν αλυτρωτισμοί». Επί του ίδιου ζητήματος, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «όπως πάντα λέω, νοιώθω πολύ υπερήφανος που η Αίγυπτος έχει μία πόλη που λέγεται Αλεξάνδρεια- η οποία θα συνδεθεί μάλιστα με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης- αλλά ουδείς θεωρεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ότι επειδή από εκεί πέρασε ο Μ. Αλέξανδρος, αυτό σημαίνει ότι τους ανήκει η Αλεξανδρούπολη ή ότι τους ανήκει η ελληνική ιστορία».

«Κατά συνέπεια, πρέπει να εξουδετερωθεί ο αλυτρωτισμός, όπως γενικά και ο εθνικισμός, ο οποίος είναι σε έξαρση σε ορισμένες πλευρές των Βαλκανίων. Σε αυτό λοιπόν, βοηθούν πάρα πολύ τα ΜΟΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα αρχικά αυτή την πρόταση δέχθηκα επίθεση από όλους, τόσο διεθνώς, όσο και από τη γειτονική χώρα. Σήμερα οι πάντες θέλουν να ξεχάσουν ότι επρόκειτο για ελληνική πρόταση, καθώς εμφανίζεται ως μία πρόταση όλων των παραγόντων μαζί. Αυτό είναι όμως τελικά ένα δείγμα επιτυχίας».

«Το ζήτημα που έχουμε λοιπόν, το οποίο ασφαλώς και συνδέεται με τον αλυτρωτισμό, είναι ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση σε αυτό που αποκαλούμε ονοματολογικό. Και επειδή πολλοί θεωρούν ότι το ονοματολογικό είναι δευτερεύον ζήτημα, οφείλω να υπενθυμίσω ότι αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη της γείτονος χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, η Ενδιάμεση Συμφωνία που επικαλούνται πολλές πλευρές, έγινε προκειμένου να δοθεί χρόνος για προτάσεις στο ονοματολογικό. Εμείς έχουμε διατυπώσει σκέψεις για το θέμα και περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά».

ΤΟΥΡΚΙΑ: «Η Ελλάδα θέλει να βοηθήσει στον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρκίας.

Αν η Τουρκία θα έχει ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική ή όχι δεν εξαρτάται από εμάς και την ΕΕ, αλλά εξαρτάται από τις δικές της επιλογές».

«Η Ελλάδα είναι υπέρ μίας ευρωπαϊκής και πιο δημοκρατικής Τουρκίας» ανέφερε ο κ. Κοτζιάς, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ και την αυστριακή πρόταση περί «παγώματος» των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.

«Στηρίξαμε τις δυνάμεις που αντιτάχθηκαν στα πραξικοπήματα που αποπειράθηκε μερίδα του στρατού. Είμαστε αντίθετοι στα πραξικοπήματα αυτά, αλλά από τη σκοπιά της Δημοκρατίας και της ορθής, αποτελεσματικής και δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών. Όχι από κάποια άλλη σκοπιά. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να κλείσει ο δρόμος της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ», δήλωσε ο Υπουργός. Εντούτοις, πρόσθεσε ότι «το αν η Τουρκία θα έχει ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική ή όχι δεν εξαρτάται από εμάς και την ΕΕ, αλλά εξαρτάται από τις δικές της επιλογές και τη δική της θέληση. Με σεβασμό στο ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, αν δηλαδή αφομοιώσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τότε θα είναι πάντα καλοδεχούμενη», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι «επισημαίνω πάντα ότι η Ελλάδα θέλει να βοηθήσει στον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρκίας. Θα είναι όμως δική της η επιλογή».Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Ανέκδοτα από την αλβανίδα υπουργό άμυνας: Οι Αλβανοί είμαστε μοναδικοί στον σεβασμό των μειονοτήτων


Η Αλβανία συμμετέχει σήμερα στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για την προστασία των ελληνικών συνόρων, λέει σε συνέντευξή της στο «Εθνος της Κυριακής» η Αλβανίδα υπουργός Αμυνας, Μιμί Κοντέλι. 

Η τελευταία υποστηρίζει ότι ο τρόπος που θέτει το τελευταίο διάστημα η αλβανική πλευρά μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών δεν είναι μια «επιθετική τακτική», αλλά «μια καινούργια προσέγγιση, για να μπορέσουν τα πράγματα να γίνουν... και να τα ωθήσουμε να γίνουν, όχι μεταξύ πρώτης και δεύτερης τάξης γειτόνων, αλλά μεταξύ καλών γειτόνων».

Μια απάντηση που αφήνει πολλά ερωτηματικά, όπως και η αντιμετώπιση θεμάτων που είναι και δικής της αρμοδιότητας π.χ. των νεκροταφείων των Ελλήνων στρατιωτών του αλβανικού μετώπου, το οποίο μάλλον το παραπέμπει στα θέματα μιας... μελλοντικής συνολικής ατζέντας.
Η 52χρονη υπουργός είναι στενή συνεργάτις του Εντι Ράμα από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας ως αναπληρώτρια δήμαρχος Τιράνων και από το 2013 την τοποθέτησε στο υπουργείο Αμυνας, ενώ πολιτικοί κύκλοι στη γειτονική χώρα τη φέρουν ως υποψήφια του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τη θέση της Προέδρου της Δημοκρατίας, που θα αναδειχθεί από τη Βουλή τον ερχόμενο Ιούνιο.

Πρόσφατα είχατε μια ανάρτηση στο Facebook, που θεωρήθηκε αιχμή για τον Ελληνα υπουργό Αμυνας Πάνο Κάμμενο, ο οποίος τις ημέρες εκείνες είχε επισκεφθεί περιοχές κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Θεωρείται ότι η σημερινή κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα «προσπαθεί να ξυπνήσει φαντάσματα του παρελθόντος», όπως αναφέρατε στην ανάρτησή σας;

Θα ξεκινήσω με την τελευταία πρόταση στην ανάρτησή μου στο Facebook: «Δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη (Give peace a chance)». Μια τέτοιου είδους ευκαιρία είχαν η Αλβανία και η Ελλάδα την ημέρα που έγιναν μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ομως το να είναι μια χώρα στο ΝΑΤΟ δεν αρκεί. Μια χώρα θα πρέπει να συμπεριφέρεται ως μέλος του ΝΑΤΟ, μέσα και έξω από τα σύνορά της. Kαι πιστεύω πως και στις δύο χώρες αντίστοιχα, που απολαμβάνουν το δημοκρατικό σύστημα το οποίο βασίζεται στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο κρατικός έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων είναι προφανής. Ετσι όποια πολιτική και να θέλουμε να ασκήσουμε για εγχώρια κατανάλωση, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως η δημοκρατία και ο εσωτερικός έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να αποδεικνύονται με κάθε κίνηση, λέξη, συμπεριφορά ή ενδυματολογικό κώδικα. Οσον αφορά το τι πιστεύω, η απάντησή μου είναι πολύ απλή: πιστεύω στις αξίες τις οποίες υπερασπίζομαι κάθε μέρα και πιστεύω όλο και περισσότερο στο μότο της Συμμαχίας: 28 για έναν και ένας για 28!

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο τελευταία για αυξανόμενη εθνικιστική ρητορική αλλά και για πρόσφατες ενέργειες της αλβανικής πλευράς, δηλώσεις που εγείρουν αλυτρωτικά ζητήματα (Τσάμικο κ.λπ.), αλλά και κινήσεις που θίγουν τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας, που υπονομεύουν την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες και που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την πρόοδο των διμερών σχέσεων.

Οσο η ανθρώπινη ύπαρξη ωριμάζει, μαθαίνει, ταξιδεύει, γνωρίζει και όσο ξεκινάει από το απόλυτο, καταλήγει όλο και πιο κοντά στο σχετικό. Ομως υπάρχει κάτι απόλυτο, αναφορικά με την Αλβανία, τη χώρα στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ και πάνω από μισό αιώνα: τα δικαιώματα των μειονοτήτων.
Πιστέψτε με, υπάρχουν λίγες δημοκρατικές χώρες στον κόσμο με υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως η Αλβανία, ξεκινώντας από αυτό που γράφει η νομοθεσία και συνεχίζοντας με ό,τι νιώθουμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό συμβαίνει με τον σεβασμό των θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων. Και μπορώ να σας πω χωρίς υπερβολή ότι σε αυτό το θέμα εμείς οι Αλβανοί είμαστε μοναδικοί. Οτιδήποτε άλλο είναι ρητορική.

Το θέμα των νεκροταφείων των Ελλήνων στρατιωτών του 1940 είναι και δική σας αρμοδιότητα. Στην Ελλάδα υπάρχουν νεκροταφεία Βουλγάρων, Σέρβων κ.λπ. σε αρκετές περιοχές από τον Α’ Παγκόσμιο εδώ και δεκαετίες παρά το γεγονός ότι ήταν αντίπαλοι μεταξύ τους. Γιατί αυτό να μη γίνει και στην Αλβανία ανεξάρτητα από άλλα θέματα;

Η αλβανική επιτροπή, η οποία εποπτεύεται από κοινού από το υπουργείο Αμυνας και από το υπουργείο Εξωτερικών, λειτουργεί άψογα. Πριν από λίγες εβδομάδες η επιτροπή ήταν στην Αθήνα και από όσα πληροφορήθηκαν, κάποια θέματα βρίσκονται τώρα σε θετική πορεία. Φυσικά το θέμα με τα νεκροταφεία των Ελλήνων στρατιωτών και κάποια άλλα εκκρεμή ζητήματα θα πρέπει να μπουν και να εξεταστούν ως ζητήματα σε μια μελλοντική ατζέντα. Η λύση αυτών των εκκρεμοτήτων θα πρέπει να αποτελέσει τους πυλώνες μιας ισχυρότερης συνεργασίας, την οποία θα πρέπει να χτίσουμε από κοινού. Και θα το πετύχουμε γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση για την οποία δουλεύουμε.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα έδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης σε ένα ελληνικό κανάλι και ερμηνεύτηκε ότι ουσιαστικά έθεσε θέμα συνολικής διαπραγμάτευσης επί ενός πακέτου ζητημάτων που αφορούν το σύνολο των διμερών προβλημάτων ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι αυτός ο κατάλληλος τρόπος στις σημερινές συνθήκες της ΕΕ ώστε να λύνονται τα προβλήματα, αφού θεωρείται μάλλον ως μια επιθετική τακτική;

Θα προσπαθήσω να αναπαραγάγω από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Ράμα κάτι που έχει τυπωθεί στο μυαλό μου: «Ο κόσμος τείνει να πιστεύει πως οι προσπάθειές μας και η προσωπική μου προσπάθεια να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μας με τη Σερβία είναι κατά μία έννοια γενναιόδωρες. Δεν είναι. Είναι και για το δικό μας συμφέρον. Ετσι δεν αποτελεί γενναιοδωρία από την πλευρά της Ελλάδας να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της Αλβανίας στην ΕΕ. Είναι και για το δικό της συμφέρον». Στα αλήθεια δεν πιστεύω πως αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί «επιθετική τακτική». Είναι μια καινούργια προσέγγιση, για να μπορέσουν τα πράγματα να γίνουν... και να τα ωθήσουμε να γίνουν, όχι μεταξύ πρώτης και δεύτερης τάξης γειτόνων, αλλά μεταξύ καλών γειτόνων, που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον κατά τη διαδικασία της ένταξης.

Προσφυγικό


Συμμετέχουμε στην προστασία των ελληνικών συνόρων
Η Ελλάδα φιλοξενεί σήμερα περίπου 700.000 Αλβανούς. Το κλίμα «αλβανοφοβίας» που υπήρχε παλαιότερα και είχε να κάνει κυρίως με την εγκληματικότητα ανήκει μάλλον στο παρελθόν. Και παρά την οικονομική κρίση, τη μεγάλη ανεργία κ.λπ. και τη μεγάλη πίεση του Μεταναστευτικού, η πλειονότητα του ελληνικού λαού σήμερα -αντίθετα απ’ ό,τι κάνουν άλλοι λαοί μέσα στην ΕΕ στους μετανάστες- δεν στράφηκε σε ένα κυνήγι μαγισσών κατά των Αλβανών μεταναστών.

Οι ιστορίες των προσφύγων κατέχουν έναν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία και δεν πιστεύω πως υπάρχει έστω και μία χώρα στον κόσμο που να μην έχει επηρεαστεί από τέτοιου είδους φαινόμενα. Η μετανάστευση συμβαίνει για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί είναι επώδυνοι, καθότι κανείς δεν προτιμάει να αφήσει την πατρίδα του. Σήμερα ο προβληματισμός για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες που αποτελούν πέρασμα προς την Ευρώπη δεν είναι οι Αλβανοί, αλλά αντιθέτως είναι οι πρόσφυγες που προέκυψαν από τη βιβλική σύγκρουση στη Συρία ή σε άλλες χώρες, με στοιχειώδη ή καθόλου δημοκρατία.
Αυτός είναι και ο λόγος που η Αλβανία σε αυτήν τη συγκυρία είναι μέρος μίας από τις πιο σημαντικές αποστολές του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο Πέλαγος, υποστηρίζοντας την αποστολή της Frontex της ΕΕ, στα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη από τις παλαιότερες αφίξεις των Αλβανών στην Ελλάδα και επιπλέον η Αλβανία συμμετέχει σήμερα στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για την προστασία των ελληνικών συνόρων.

Στο παρελθόν είχατε μια καλή συνεργασία με τον Ελληνα ομόλογό σας και σημερινό επίτροπο της ΕΕ, Δημήτρη Αβραμόπουλο, και το 2014 μάλιστα οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. Πού κολλάει σήμερα -γιατί έτσι φαίνεται- αυτή η συνεργασία;

Προσωπικά πιστεύω πως έπρεπε να είχατε κρατήσει τον κ. Αβραμόπουλο στην Ελλάδα, γιατί αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα Ελληνα πολίτη και πολιτικού. Ομως είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένη που ο κ. Αβραμόπουλος υπηρετεί με μεγάλο επαγγελματισμό και πάθος τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας μεταξύ των δύο χωρών αυτή συνεχίζεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Το σημερινό Διαδίκτυο κουβαλάει και πολλή ανευθυνότητα, ενώ δυστυχώς βρίσκονται πολλοί να την αναπαράγουν πολύ γρήγορα με εκρηκτικούς ρυθμούς. Κι εσείς βρεθήκατε πρόσφατα εν μέσω αυτού του κυκλώνα.

Απαξίωσα να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο σε αυτή την άκομψη και χωρίς ουσία δυσφήμηση από κάποιον που δεν αξίζει να αποκαλείται Ελληνας πολίτης.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ

ΕΘΝΟΣ

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικη 'Εγκύκλιος Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέου


Νύκτα  Γεννήσεως
Ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ
Ἀριθ.  Πρωτ. 77

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   198ῃ

ΘΕΜΑ: «Χριστούγεννα - "Καὶ ἐπὶ γῆς ...",  τί ;

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-
            "Χριστούγεννα", διαλαλοῦν μὲ τὸν χαρμόσυνο ἦχο τους οἰ καμπάνες. "Χριστούγεννα", ἡ "μητέρα" ὅλων τῶν Ἑορτῶν, ποὺ μᾶς θυμίζει κυρίως τὸν ὕμνο τῶν ἁγίων ἀγγέλων : "... καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία". Ἄς δοξάζουν τὸν Θεὸ οἱ ἄγγελοι στὸν Οὐρανό · καὶ στὴν γῆ ὁλόκληρη, ποὺ εἶναι ταραγμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὰ βίαια πάθη της, ἄς βασιλεύσῃ ἡ θεϊκὴ εἰρήνη · διότι ὁ Θεὸς ἐκδήλωσε τώρα τὴν εὔνοια καὶ τὴν εὐαρέσκειά Του στοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του.
            Ὄντως, γεγονὸς μοναδικὸ ἡ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Μυστήριο, ποὺ δὲν τὸ χωράει ὁ περιωρισμένος ἀνθρώπινος νοῦς. Πῶς, δηλαδή, "ὁ ἀχώρητος παντί", Αὐτὸς ποὺ δὲν τὸν χωρᾶνε τὰ σύμπαντα, νὰ χωρέσῃ μέσα σὲ ἕνα ἀνθρώπινο σῶμα, ψάλλει ἡ Ἐκκλησία στὸν Ὄρθρο τῆς Ἑορτῆς. Καὶ ἦλθε στὴν γῆ μας γιὰ νὰ φέρῃ τὴν εἰρήνη στὶς καρδιές, αὐτὸ τὸ μεγάλο ἀγαθό, ποὺ ἐπιθυμεῖ τόσο πολὺ ὁ κόσμος.
-Β-
            Ὅμως, ἄν καὶ πέρασαν περισσότερα ἀπὸ δυὸ χιλιάδες χρόνια, ἀπὸ τὴν μοναδικὴ ἐκείνη νύχτα, ποὺ ἀκούστηκε στὴν Βηθλεὲμ ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος, δὲν φαίνεται νὰ ἐπικρατῇ ἡ εἰρήνη στὸν κόσμο. Τὸν 20ὸ αἰῶνα, δυὸ παγκόσμιοι πόλεμοι σκόρπισαν τὸν θάνατο καὶ τὴν καταστροφή. Καὶ στὸν 21ο αἰῶνα, πόλεμοι καὶ "ἀκοαὶ πολέμων" συγκλονίζουν πολλὲς περιοχὲς τοῦ πλανήτη μας, ἰδιαίτερα τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή της. Γι' αὐτό, καὶ ὡρισμένοι διερωτῶνται μὲ ἀπογοήτευση : Ποῦ εἶναι, λοιπόν, ἡ εἰρήνη, ποὺ ἦρθε νὰ φέρῃ ὁ Χριστός ; Γιατὶ τόσους αἰῶνες, παραμένει ἕνα ἄπιαστο καὶ ἀπραγματοποίητο ὄνειρο ; Γιατί, παληότερα, ἡ "Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν" καί, ἀργότερα, ὁ "Ο.Η.Ε." δὲν πέτυχαν νὰ εἰρηνεύσουν μεταξύ τους τὰ κράτη καὶ τοὺς λαούς ;
-Γ-
            Τὴν ἀπάντηση στὰ ἀγωνιώδη αὐτὰ ἐρωτήματα τὴν ἔχει δώσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός, πολλοὺς αἰῶνες πρὸ Χριστοῦ : "ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε · ἐὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται" (Ἠσ. α΄ 19-20). Ἄν, δηλαδή, ὑπακούετε στὸ θέλημά μου, ποὺ εἶναι εἰρήνη, δικαιοσύνη καὶ ἀγάπη, θὰ ἀπολαμβάνετε τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς. Ἄν, ὅμως, πορεύεσθε ἀντίθετα μὲ τὸν θεϊκὸ νόμο, θὰ παίρνετε τὰ ἐπίχειρα τῆς κακίας σας, ποὺ εἶναι ὁ θάνατος καὶ ἡ καταστροφή. Αὐτὸ ἀκριβῶς, ποὺ ἔζησε καὶ συνεχίζει νὰ ζῇ ἡ ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία ἔχει ἀποστατήσει ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ.
-Δ-
            Κι' αὐτὰ μὲν γιὰ τὰ συμβαίνοντα ἀνάμεσα στὰ κράτη καὶ στοὺς λαούς. Ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μίλησε καὶ γιὰ τὴν προσωπικὴ θέση τοῦ καθενός μας μὲ τὸν Θεό. Ὅταν κατέβαινε ἀπὸ τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καὶ πήγαινε πρὸς τὴν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου τοῦ ἔγινε ἡ θριαμβευτικὴ ἐκείνη ὑποδοχὴ τοῦ λαοῦ, βλέποντας τὴν προφητοκτόνο πόλη ἀπὸ ψηλά, "ἔκλαυσεν ἐπ' αὐτῇ, λέγων ὅτι εἰ ἔγνως καὶ σύ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτη, τὰ πρὸς εἰρήνην σου !  νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου" (Λουκᾶ ιθ΄ 41-42). Τὸν κατέλαβαν λυγμοὶ καὶ ἔχυσε ἄφθονα δάκρυα γιὰ τὴν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων, λέγοντας ὅτι ἄν ἤξερες ὅτι ἡ πίστη καὶ ἡ ὑπακοὴ σ' ἐμένα θὰ σοῦ ἐξασφάλιζε τὴν εἰρήνη μὲ τὸν Θεό, καὶ συγχρόνως θὰ ἀπέτρεπε τὴν καταστροφή σου καὶ δὲν θὰ χανόσουν. Τώρα, ὅμως, εἶναι τυφλωμένα τὰ μάτια σου καὶ δὲν μπορεῖς νὰ δῇς τὰ δεινὰ ποὺ σὲ περιμένουν.
-Ε-
            Ὅλα αὐτά, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, σημαίνουν ἁπλᾶ, ὅτι ἡ συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ ἡ εἰλικρινὴς καὶ βαθειὰ μετάνοια φέρνει τὴν ἀληθινὴ εἰρήνη στὶς καρδιὲς καὶ στὸν κόσμο. Διότι, ὅπως θὰ διακηρύξῃ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Χριστὸς "ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν" (Ἐφεσ. β΄14). Ὁ Χριστός, καὶ μόνον ὁ Χριστός, εἶναι ἡ πραγματική μας εἰρήνη. Ἄν ὅλοι τὸ καταλάβουμε, τότε καὶ στὶς καρδιὲς καὶ στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν κοινωνία καὶ στὸν κόσμο ὁλόκληρο, θὰ ἔλθῃ σίγουρα ἡ πολυπόθητη εἰρήνη, τὴν ὁποία τὴν γεύονται ἤδη οἱ συνειδητοὶ χριστιανοί, ποὺ ἀγωνίζονται τὸν καλὸν ἀγῶνα, "ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός" μέσα τους (Γαλ. δ΄ 19), μέχρις ὅτου, δηλαδή, γίνῃ ὁ καθένας τους ἕνας μικρὸς Χριστός, ποὺ θὰ σκορπίζῃ γύρω του, μὲ τὴν ἐνάρετη ζωή του, τὴν χαρὰ καὶ "τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν" (Φιλιπ. δ΄ 7). Δηλαδή, τὴν εἰρήνη ποὺ μεταδίδει ὁ Θεὸς στοὺς δικούς Του, καὶ τὴν ὁποία κανένας ἄνθρωπος, ποὺ ζῇ μακριὰ ἀπὸ τὸ θεϊκὸ θέλημα, δὲν μπορεῖ νὰ τὴν νοιώσῃ.
            Χρόνια ἅγια, εἰρηνικὰ καὶ εὐλογημένα γιὰ ὅλους.

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Γεννηθέντι
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Καλά Χριστούγεννα με μία χριστουγεννιάτικη ιστορία από την Χειμάρρα


      Λίγο πριν από την Άγια ημέρα των Χριστουγέννων η σκέψη μας γυρίζει γύρω από αυτή την Άγια νύχτα που η Παναγία γέννησε τον Θεάνθρωπο.
Πιστεύω πως η αγιογραφία που προσελκύει περισσότερο τα βλέμματα των
πιστών είναι αυτή της Παναγίας βρεφοκρατούσας. Η μητέρα του Θεού με το Θείο βρέφος στην αγκαλιά του, συγκινεί βαθύτατα. Μανάδες βλέπουν στην Παναγία κάτι το οικείο, που το ζουν και οι ίδιες. Το Θείο βρέφος δείχνει την ελπίδα για το καινούριο, το καλλίτερο, το ευτυχές. Η Παναγία είναι η παρηγορήτρα, η προστρέχουσα, η οδηγήτρια. Κατέχει ιδιαίτερη θέση στις προσευχές, στις παρακλήσεις των πιστών. Εκατοντάδες είναι τα προσωνύμια της Παναγιάς, της Θεοτόκου. Στην χριστιανική τέχνη, στην αγιογραφία η Παναγία έχει και εδώ την ιδιαίτερη θέση της. Βυζαντινή τέχνη, επτανησιακή σχολή, κρητική, δυτικότροπη. Τόσες πολλές εκφράσεις της τέχνης για να αποτυπωθεί. Στην Αφρική την ζωγραφίζουν μαύρη με αφρικανικά χαρακτηριστικά, στην Ασία με σχιστά μάτια. Σε όλο τον κόσμο γίνεται δική τους, οικεία.


        Όταν τον 14ο αιώνα περιοχές του Βυζαντίου κυριεύονταν από τους Τούρκους, μια εικόνα της Παναγίας φυγαδεύτηκε, έφτασε στην Πολωνία, εκεί στην πόλη Τσεστοχόβα λατρεύτηκε από τους πιστούς. Έσωσε την πόλη όταν απειλήθηκε κάποτε από τον σουηδικό στρατό. Είναι θαυματουργή, όπως στην Τήνο, στην Λούρδη και αλλού. Κάθε δεκαπενταύγουστο χιλιάδες οι πιστοί που φτάνουν από όλη την χώρα, πεζοπόροι και γονυπετείς να προσκυνήσουν και να ικετεύσουν για το θαύμα της.
         
       Ας έρθουμε όμως και στην ιστορία μας, από την ηρωική και πάντα ελληνική Χειμάρρα, στην αλύτρωτη Βόρειο Ήπειρο. Μου την διηγήθηκαν πολλές φορές οι Χειμαρριώτες κατά τις επισκέψεις μου εκεί.
         Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα του 1940 και ο Ελληνικός Στρατός στην παράλια ζώνη του μετώπου, στον ελληνοιταλικό πόλεμο, φαινόταν πως είχε καθηλωθεί στο μουσουλμανικό χωριό Μπόρσι, λίγα χιλιόμετρα πριν από την Χειμάρρα. Οι Ιταλοί είχαν οχυρώσει και είχαν καταστήσει σχεδόν απόρθητο το βουνό που είναι πάνω από το χωριό Κηπαρό. Ο ορεινός αυτός όγκος έστεκε σαν τείχος μπροστά στις ελληνικές δυνάμεις και εμπόδιζε την προέλασή τους. Οι ελληνικές επιθέσεις είχαν αποβεί άκαρπες. Τα Ιταλικά πολυβόλα χάρη στην ευνοϊκή θέση που κατείχαν, θέριζαν τα πάντα μπροστά τους. Τότε παρουσίασαν στον διοικητή μια λεβέντισσα Κηπαριώτισσα που είχε έλθει κρυφά από το Κηπαρό και ζητούσε να τον δει. «Μπορώ να σας περάσω από ένα μονοπάτι πίσω από τις γραμμές των Ιταλών» του λέει. Ο διοικητής την κοίταξε στην αρχή με καχυποψία, μπορεί να είναι παγίδα, σκέφτηκε. Όμως κάτι μέσα του, του έλεγε πως μπορούσε να εμπιστευθεί την γυναίκα αυτή.
          Διέταξε τότε μια διμοιρία να ετοιμαστεί και όταν πέσει το σκοτάδι να ακολουθήσει την γυναίκα. Στην αρχή οι στρατιώτες με την γυναίκα μπροστά, κατευθύνθηκαν μέσα από τον πυκνό ελαιώνα προς την παραλία όπου η απόκρημνη ακτογραμμή εμπόδιζε την ορατότητα των Ιταλών. Έτσι βαδίζοντας ακροβολιζόμενοι συνέχεια παραλιακά από το Πρωτοπάπι του Κηπαρού, φθάσανε σε ένα σημείο από όπου αρχίσανε να ανεβαίνουν μέσα από ένα δύσβατο μονοπάτι. Κάποια στιγμή φτάσανε ακριβώς πίσω από τις γραμμές των Ιταλών. Μέσα στην σιωπή της νύχτας, ξαφνικά οι Ιταλοί ακούνε μεταλλικούς κρότους  πίσω από την πλάτη τους. Ήσαν οι ελληνικές ξιφολόγχες που έμπαιναν στα όπλα. Αμέσως, πριν προλάβουν να αντιδράσουν ακούνε την ιαχή «αέρα» και τους πρώτους πυροβολισμούς. Έντρομοι σήκωσαν τα χέρια, κάποιοι έπεσαν στα γόνατα και ικέτευαν για την ζωή τους. Έτσι έπεσε η γραμμή άμυνας των Ιταλών και άνοιξε ο δρόμος για την Χειμάρρα. Η ατρόμητη Κηπαριώτισσα ονομαζόταν Αναστασία Σάββα. Τα εγγόνια της ζουν και τώρα στο Κηπαρό, κάποιες φορές διηγούνται την ηρωική πράξη της γιαγιάς τους.  

         
Ο Ελληνικός Στρατός μπήκε στις 22 Δεκεμβρίου στην Χειμάρρα και γνώρισε αποθεωτική υποδοχή. Οι γαλανόλευκες βγήκαν στα παράθυρα και στα μπαλκόνια, ο κόσμος ξεχύθηκε για να αγκαλιάσει τους στρατιώτες και για τα τους προσφέρει ότι μπορούσε. Τα Χριστούγεννα του 1940 έμειναν αξέχαστα στους Χειμαρριώτες.
          Στα βόρεια της Χειμάρρας βρίσκεται το ύψωμα Σκουταράς. Στην κορφή υπάρχει (ερειπωμένο σήμερα) το μοναστήρι της Παναγιάς της Σκουταριώτισσας. Εκεί έσπευσε ο Ελληνικός Στρατός να λάβει θέσεις υπεράσπισης της Χειμάρρας. Ο επικεφαλής αξιωματικός είδε πως το μοναστήρι είχε δυο εισόδους. Μία βορεινή που φαινόταν από τα ιταλικά παρατηρητήρια και μία νότια η οποία δεν φαινόταν. Επειδή είχε ολιγάριθμες δυνάμεις και δεν ήθελε φυσικά να δείξει την αδυναμία αυτή στους Ιταλούς, μία πονηρή ιδέα πέρασε από το μυαλό του και άμεσα την εφάρμοσε. Διέταξε την μονάδα του να πορευθεί και να εισέλθει στο προαύλιο της μονής από την βόρεια είσοδο, να βγούνε από την  νότια είσοδο και να επανέλθουν και πάλι εισερχόμενοι από την βόρεια είσοδο. Αυτό έγινε πολλές φορές. Οι Ιταλοί από τα παρατηρητήρια τους κατέγραφαν πολλές μονάδες να εισέρχονται στο μοναστήρι, χωρίς να μπορούν να φανταστούν πως είναι οι ίδιοι στρατιώτες που γύριζαν και ξανάμπαιναν από την βόρεια είσοδο. Οι Ιταλοί αργότερα επιτέθηκαν στον Σκουταρά με μεγάλες δυνάμεις. Έγιναν πολύνεκρες μάχες όμως ο Σκουταράς άντεξε και δεν καταλήφθηκε από τους Ιταλούς.
         Η γραμμή του μετώπου είχε αναπτυχθεί από τον Σκουταρά, στα βόρεια της Χειμάρρας μέχρι την κορυφή Αυγό των Ακροκεραυνίων. Εκεί ψηλά στα Ακροκεραύνια, στα χιόνια, ο στρατός μας πέρασε όλον τον χειμώνα του 1940-41 και επιβίωσε μέσα σε σκαμμένα λαγούμια στην πλαγιά του βουνού. Εκεί μέσα στα λαγούμια δημιουργήθηκαν τα πάντα. Κοιτώνες, μαγειρείο, ιατρείο, διοικητήριο, αποθήκες και ότι άλλο χρειαζόταν. Σε ελάχιστη απόσταση στην απέναντι πλαγιά, στο «Μεσημέρι» ήσαν οι Ιταλοί. Μέσα στην νύχτα ακούγονταν και κάποιοι να φωνάζουν προς τους Ιταλούς διάφορα, όπως «Ρε φρατέλι, πάλι μακαρόνια τρώτε». Το μέτωπο αυτό άντεξε την εαρινή επίθεση των Ιταλών και άρχισε να οπισθοχωρεί μόνο μετά την γερμανική επίθεση.

Καλά Χριστούγεννα, ευτυχία, υγεία και προκοπή στον κάθε ένα χωριστά και σε όλους συλλογικά. Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί μας. 

Δημήτρης Περδίκης