Σελίδες

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Γι' αυτό ξεπουλήθηκε το Βορειοηπειρωτικό: Η Ελλάδα μακράν πρώτος ξένος επενδυτής στην Αλβανία!

SHMAIES ALBANIKH ELLHNIKH
• Μπορεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντός συνόρων να περνούν πολύ δύσκολες μέρες, εξαιτίας του δυσμενούς οικονομικού, αλλά και της βαριάς φορολογίας, ωστόσο οι ελληνικές επενδύσεις στην γειτονική Αλβανία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 
«Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 2007 - 2014, η Ελλάδα αποτελεί μακράν τον πρώτο ξένο επενδυτή στην Αλβανία», όπως αναφέρει ο «Οδηγός Επιχειρείν στην Αλβανία» του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα.
Ο οδηγός αναρτήθηκε χθες στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών που αφορά στις εξαγωγές και όπως σημειώνεται: «η χώρα μας μόνο για το έτος 2011 και ενδεχομένως λόγω των επενδύσεων του Καναδά στον τομέα εξόρυξης υδρογονανθράκων περνάει στη δεύτερη θέση, με σχετικά μικρή διαφορά. Ωστόσο, ανακτά και πάλι την πρώτη θέση το επόμενο έτος, την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία».
Το 2014, οι τρεις πρώτοι ξένοι επενδυτές στην Αλβανία είναι η Ελλάδα (25,68%), ο Καναδάς (16,57%) και η Ιταλία (11,56%), ως προς το συνολικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία.
Σε ότι αφορά στην κατανομή των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία, ανά δραστηριότητα, το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) αφορά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (26%), στον τραπεζικό τομέα (17%) και στον τομέα των ορυχείων και λατομείων (15%). Οι τομείς αυτοί μαζί με τους τομείς της βιομηχανίας (9%) και της ακίνητης περιουσίας (9%) συγκεντρώνουν το 75% των ξένων άμεσων επενδύσεων.
Με στοιχεία 2015
Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, το 2015, ο συνολικός αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων ξένων και μικτών συμφερόντων ήταν 5.010, εκ των οποίων το 68% αφορούσε επιχειρήσεις ιταλικών και ελληνικών συμφερόντων. Συγκεκριμένα, 2.753 (55%) ήταν ιταλικές, 675 ελληνικές (14%), τουρκικές 461 (9%), 411 από το Κόσοβο (8%) και 710 (14%) από άλλες χώρες.


Οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία συγκροτούν ένα αξιοσημείωτο τμήμα της επιχειρηματικής κοινότητας (675, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής Επιχειρήσεων -QKR και την Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία -INSTAT), συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας, τα φορολογικά έσοδα, την απασχόληση, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση και την ευημερία των Αλβανών πολιτών.

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ελληνικών και ομογενειακών συμφερόντων επιχειρήσεις είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι κατασκευές, η βιομηχανία γενικότερα, οι υπηρεσίες υγείας, οι τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο, η εκπαίδευση καθώς και άλλες υπηρεσίες.
Η ελληνική επενδυτική παρουσία
Η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, όχι μόνο διατήρησε και το 2013 την πρώτη θέση ως προς το συνολικό απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων (stock) στην Αλβανία, την οποία διαχρονικά κατέχει από το 2007, με εξαίρεση το έτος 2011, αλλά αύξησε το μερίδιό της, υπερβαίνοντας το 25% και συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο 1.088 εκατ. ευρώ.
Μολονότι η ελληνική οικονομία ήταν σε ύφεση τα τελευταία έξι χρόνια και οι πόροι των εταιρειών ήταν περιορισμένοι, οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία διπλασιάσθηκαν από το 2011 μέχρι σήμερα (2011: 507,45 εκατ. ευρώ). Επίσης, οι Έλληνες επιχειρηματίες, παρά τις δυσκολίες και την αστάθεια στο αλβανικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τη δυσμενή οικονομική συγκυρία για την ελληνική οικονομία, παραμένουν στην αλβανική αγορά με δυναμική και αυξανόμενη επενδυτική παρουσία.
Ταχυδρομεία – τηλεπικοινωνίες
Οι βασικοί οικονομικοί τομείς στους οποίους κατευθύνονται οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία είναι των «ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών» και «ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών». Το 75% του συνολικού αποθέματος ελληνικών επενδύσεων στην Αλβανία, το 2013, αφορά στον τομέα «ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών» και το 11% τον τομέα «ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών».
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (Μάιος 2015) του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής επιχειρήσεων (QKR), συνολικά 197 νέες επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, εκ των οποίων οι 114 αμιγώς ελληνικές, έχουν συσταθεί από το 2013 μέχρι σήμερα στην Αλβανία, καταγράφοντας αυξητική τάση.
Ακόμη, στην Αλβανία δραστηριοποιούνται τρεις ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και Tirana Bank, του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς), οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, το 2014 κατείχαν το 16,84% της αξίας του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της αλβανικής τραπεζικής αγοράς.
Πέρα από τον τραπεζικό τομέα και τις επιχειρήσεις ελληνικών και ομογενειακών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Αλβανία, σημαντικός αριθμός αλβανικών Εταιρειών αντιπροσωπεύουν ελληνικές εταιρείες, εισάγουν ελληνικά προϊόντα, διαθέτουν Έλληνες επικεφαλής και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη και γενικότερα διατηρούν συνεργασίες με τη χώρα μας.
Διμερές εμπόριο
Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Αλβανικής στατιστικής υπηρεσία (INSTAT), το διμερές εμπόριο το 2015 μειώθηκε κατά -14,25% σε σχέση με πέρυσι. Λόγω όμως της αντίστοιχης αύξησης κατά 13,90% το 2014, η συνολική μείωση κατά την περίοδο 2013-2015 είναι μόλις -2,33%. Η Ελλάδα, όσον αφορά στον όγκο εμπορίου, παραμένει, διαχρονικά, ο 2ος στρατηγικός εμπορικός εταίρος της Αλβανίας. Η μείωση του διμερούς όγκου εμπορίου, το 2015, προήλθε κυρίως, από τη σημαντική μείωση των εισαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία κατά -17,94%, η οποία εξουδετέρωσε τις επιδόσεις του 2014, όπου είχε καταγραφεί αντιστοίχως, αύξηση κατά 13,91% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από την άλλη πλευρά, οι αλβανικές εξαγωγές στην Ελλάδα φαίνεται να κερδίζουν σταδιακά έδαφος, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,49% το 2015 σε σχέση με το 2014.
Τι εξάγουμε– τι εισάγουμε
Το 2015, τα κυριότερα ελληνικά προϊόντα, που εισήχθησαν στην Αλβανία, σύμφωνα με την Αλβανική στατιστική υπηρεσία, ήταν: ορυκτά καύσιμα (12,66%), σίδηρος -χάλυβας (6,87%), πλαστικές ύλες (6,13%), καπνά (4,79%), ζώντα ζώα (4,43%) καρποί και φρούτα βρώσιμα (4,13%), χαρτί και χαρτόνια (4,08%), λέβητες, μηχανές, συσκευές (3,90%), παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων και ξηρών καρπών (3,15%), και τεχνουργήματα από σίδηρο -χάλυβα (2,70%).
Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, τα κυριότερα εξαγόμενα αλβανικά προϊόντα στην Ελλάδα ήταν: ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης (19,93%), ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά (18,06%), παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων και ξηρών καρπών (8,41%), ορυκτά καύσιμα (6,06%), σίδηρος -χάλυβας (6,61%), χαρτί και χαρτόνια (5,03%), αλουμίνιο και είδη (4,39%), καπνός (4,25%), βρώσιμα λαχανικά και δημητριακά (3,07%) και ξύλο και τεχνουργήματα από ξύλο (2,99%).
Την περίοδο 2011-2015, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία καταγράφουν σταδιακή συρρίκνωση, οι άλλοι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας επιτυγχάνουν θεαματική αύξηση των εξαγωγών τους στην Αλβανία.
Η Ιταλία είναι ο κυριότερος ανταγωνιστής της Ελλάδος στην αλβανική αγορά, καθώς πέρα από το ισχυρό μερίδιό της επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών, διαθέτει πολλά ανταγωνιστικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και εκείνα, στα οποία η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως τα «τρόφιμα, ποτά και είδη καπνού», τα «ορυκτά καύσιμα», τα «χημικά και τα πλαστικά».
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Σχόλιο ΕΛΑ: Μετά από όλα αυτά ας μην απορούμε γιατί η Ελλάδα ξε-πούλησε το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα...
Το γεγονός ότι γίνονται επενδύσεις από επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην αλβανική επικράτεια δεν είναι από μόνο του κακό, αλλά το αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι καμία από αυτές (ίσως να υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις) δεν λειτουργεί προς όφελος του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.
Αν ένα μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων δραστηριοποιούνταν από Χιμάρα έως Δρόπολη και έδιναν δουλειά στους Έλληνες της περιοχής, τότε η μοίρα του τόπου μας θα ήταν διαφορετική προς το καλύτερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία προσβάλουν και θίγουν πρόσωπα θα διαγράφονται.
Ανώνυμα μηνύματα που θα θίγουν επώνυμα άτομα θα διαγράφονται.
Σας προσκαλούμαι σε έναν διάλογο απόψεων και θέσεων για ένα καλύτερο μέλλων της ιδιαίτερης πατρίδος μας.