Σελίδες

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Μετὰ τό «Αὐστριακό» καὶ τό «Γερμανικό» σειρά ἔχει τῶρα τό «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ»

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2017, ἀπεβίωσε, σὲ ἡλικία 87 ἐτῶν, ὁ μακροβιώτερος Καγκελάριος τῆς Γερμανίας ( 1982-1998 ), Χέλμουτ Κόλ, στὸ σπίτι του, στὴν γενέτειρά του Λουντβιγκσχάφεν. Κορυφαία στιγμὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς πολιτικῆς καριέρας τοῦ Κόλ, ἦταν ἡ 3η Ὀκτωβρίου 1990, ὅταν, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις καὶ τοὺς φόβους τῆς πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀγγλίας Μάργκαρετ Θάτσερ καὶ τοῦ Γάλλου προέδρου Φρανσουὰ Μιτεράν, κατάφερε νὰ ἑνώσῃ τὴν ( Ἀνατολική ) Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Γερμανίας μὲ τὴν Ὁμοσπονδιακὴ ( Δυτική ) Δημοκρατία τῆς Γερμανίας, ὕστερα ἀπὸ συγκατάθεση τοῦ τελευταίου ἡγέτη τῆς ( τότε ) Σοβιετικῆς Ἑνώσεως Μιχαὴλ Γκορμπατσόφ.
Ἀπὸ τὴν ἕνωση τῶν δύο Γερμανιῶν, τὸ 1990, ἔχουν ἤδη περάσει εἴκοσι ἑπτά ( 27 ) χρόνια. Κι᾿ ἐνῷ εἶχε προβλεφθῇ ἡ ἐπίλυση τοῦ « Βορειοηπειρωτικοῦ », μετὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Αὐστριακοῦ καὶ τοῦ Γερμανικοῦ θέματος, ἀτυχῶς δὲν ἔγινε, μέχρι τώρα, τίποτε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ πλευρά, γιὰ τὸ ἐθνικό μας αὐτὸ ζήτημα.
Ἀλλά, ἄν ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος ἐσιώπησε, ἀκούστηκε, ὅμως, τότε, ἡ δυνατὴ καὶ γενναία φωνὴ τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης, στὶς 25 Σεπτεμβρίου 1990, ἀπηύθυνε «ἀνοιχτὴ ἐπιστολή πρὸς τοὺς ἐξοχωτάτους Ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν» Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, Μεγάλης Βρετανίας καὶ Γαλλίας. Μὲ τὴν ἐπιστολή του αὐτὴ ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ὡς «Ἔξαρχος πάσης Βορείου Ἠπείρου καὶ Πρόεδρος τοῦ «Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος » καὶ ἐξ ἀφορμῆς τῆς ὑπογραφείσης εἰς Μόσχαν, τὴν 12.9.1990, συνθήκης εἰρήνης ὑπὸ τῶν νικητριῶν Δυνάμεων τοῦ Β´Παγκοσμίου Πολέμου, διὰ τῆς ὁποίας ἀποκαθίσταται ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς ἑνιαίας Γερμανίας », ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶχε καταθέσει, τὸ 1946, στὸ Συμβούλιο τῶν τεσσάρων ( 4 ) Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν νικητριῶν Δυνάμεων , τὴν ἐδαφικὴ διεκδίκησή της ἐπὶ τῆς Ἑλληνικωτάτης Βορείου Ἠπείρου. Πρόσθεσε ἀκόμη, ὅτι στὸ Συμβούλιο τῶν 4 Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, « κατὰ τὴν Σύνοδον αὐτοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ, ἀπὸ 4 Νοεμβρίου ἕως 12 Δεκεμβρίου 1946, συνεφωνήθη ὅτι ἀπόφασις διὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸν θὰ ἐλαμβάνετο ὑπὸ τῶν 4 Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς Συνθήκης Εἰρήνης μὲ τὴν Αὐστρίαν καὶ τὴν Γερμανίαν ». 
Στὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς του, ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης ἐτόνιζε τὸ αὐτονόητο: Ὅτι ἀφοῦ τὸ Αὐστριακὸ λύθηκε τὸ 1955 καὶ τὸ Γερμανικὸ τὸ 1990, ἦταν πλέον καιρὸς τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν 4 Μεγάλων Δυνάμεων νὰ δώσῃ τὴν δίκαιη λύση στὸ ἐκκρεμὲς Βορειοηπειρωτικὸ θέμα, προτοῦ νὰ λήξῃ ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου (Ὁλόκληρο τὸ κείμενο τῆς βαρυσήμαντης ἐπιστολῆς τοῦ μακαριστοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ βρίσκεται στὸν τόμο: «ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ – Γιὰ τὴν Ἀνάσταση τῆς Βορείου Ἠπείρου», σελ. 388 – 391).
Ἀτυχῶς, ἡ Ἑλλάδα οὐδὲν ἔπραξε καὶ γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό. Ὁ μακαρίτης Χέλμουτ Κόλ, μὲ θάρρος καὶ ἀποφασιστικότητα, ἔγινε ὁ ἀρχιτέκτονας τῆς Γερμανικῆς ἐπανενώσεως. Κι᾿ ἔτσι θὰ μείνῃ γνωστὸς στὴν Ἱστορία. Καιρός, νὰ κινηθοῦν καὶ οἱ ἡμέτεροι κυβερνῶντες. Νὰ τρέξουν, νὰ διαμαρτυρηθοῦν, νὰ ζητήσουν τὴν δικαίωση τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ Ἑλλάδα, ποὺ ἀντιστάθηκε στὸν φασισμὸ καὶ στὸν ναζισμὸ καὶ ἔγινε λαμπρὸ παράδειγμα σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο, δικαιοῦται νὰ τὸ πράξῃ. Τὸ ἀπαιτοῦν οἱ ἀγνες καὶ οἱ θυσίες της.
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία προσβάλουν και θίγουν πρόσωπα θα διαγράφονται.
Ανώνυμα μηνύματα που θα θίγουν επώνυμα άτομα θα διαγράφονται.
Σας προσκαλούμαι σε έναν διάλογο απόψεων και θέσεων για ένα καλύτερο μέλλων της ιδιαίτερης πατρίδος μας.