Σελίδες

Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Σκέψεις από την ιστοσελίδα της ΣΦΕΒΑ πάνω στην επίσκεψη του υφυπουργού Παιδείας στη Βόρειο Ήπειρο

Σκέψεις πάνω στην επίσκεψη του υφυπουργού Παιδειας στη Βόρειο Ήπειρο
 Κατά τήν πρόσφατη  τετραήμερη ἐπίσκεψη τῆς ΣΦΕΒΑ  στό χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου  γιά τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῆς  ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας, εἴχαμε τήν χαρά νά συναντήσουμε τόν Ὑφυπουργό Παιδείας τῆς Ἑλλάδας κ. Κωνσταντῖνο Γκιουλέκα ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στήν περιοχή γιά νά ἐκπροσωπήσει  τήν κυβέρνηση, ἀλλά καί γιά νά ἐπισκεφτεῖ τά ἑλληνικά σχολεῖα πού λειτουργοῦν στίς περιοχές  Κορυτσᾶς, Ἁγίων Σαράντα, Ἀργυροκάστρου καί Χειμάρρας.

             
Μέχρι τώρα συνήθως τέτοιου εἴδους ἐπισκέψεις  περιορίζονταν σέ τυπικό ἐπίπεδο καί σέ ἐπαφές μέ ἡγετικά στελέχη τῆς μειονότητας καί δέν ἔφερναν οὐσιαστικά ἀποτελέσματα. Στή συγκεκριμένη περίπτωση ὡστόσο ὑπῆρξε μιά διαφορετική συμπεριφορά πού χαροποίησε τούς ὁμογενεῖς μας καί μᾶς ἔδωσε τήν ἐλπίδα ὅτι ἴσως ἀλλάξει κάτι στόν τρόπο πού ἀντιμετωπίζει ἡ πατρίδα μας τό εὐαίσθητο αὐτό  τμῆμα τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Κάτ΄ ἀρχήν ἦταν μιά πολύ καλά προετοιμασμένη  περιοδεία ἀπό τίς διπλωματικές μας ἀρχές τόσο στά Τίρανα ὅσο καί στήν Κορυτσά καί στό Ἀργυροκάστρο, οἱ ὁποῖες ἔτσι καί ἀλλιῶς δικαιοῦνται συγχαρητηρίων γιά τήν ὅλη ὀργάνωση τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων πού πραγματοποιήθηκαν σέ κλίμα ἑνότητας καί  μέ τήν λαμπρότητα πού ταίριαζε στήν περίσταση. Πέρα ὡστόσο ἀπό τίς διάφορες ἐπαφές μέ ἐπισήμους της μειονότητας ἀλλά καί ἐκπροσώπους τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης καί τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους, αὐτό πού ἔκανε ἐντύπωση στούς  βορειοηπειρῶτες και ἐλλαδίτες ἐκπαιδευτικούς ἦταν τό γεγονός ὅτι γιά πρώτη φορά ἁρμόδιος ἀπό τό  ὑπουργεῖο Παιδείας ἄκουσε πραγματικά τά προβλήματά τους. 


Σέ 4 ξεχωριστές συναντήσεις μέ τούς δασκάλους κάθε περιοχῆς (παρά τό πολύ πιεστικό πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων), εἶχε τή δυνατότητα  σέ πολύωρες ἐπαφές νά ἐνημερωθεῖ ἀναλυτικά γιά τίς συνθῆκες διδασκαλίας καί τά ποικίλα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ διδάσκοντες στά ἑλληνικά σχολεῖα. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὅπως μᾶς ἐνημέρωσαν οἱ διδάσκαλοι στό ἑλληνικό σχολεῖο τῶν  Ἁγίων Σαράντα (συστεγάζεται μέ ἀλβανικό καί ἀριθμεῖ 230 ἕλληνες μαθητές), ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ἐπίσημος εἴτε ἀπό τήν Ἑλλάδα  εἴτε ἀπό τό χῶρο τους, τούς ἐπισκεπτόταν στά 20 χρόνια λειτουργίας τοῦ σχολείου. Εὐχή καί ἐλπίδα μας εἶναι τά ζητήματα πού τέθηκαν στόν  ὑφυπουργό νά μεταφερθοῦν στίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου καί νά δοθοῦν λύσεις πού θά στηρίζουν τό ἡρωικό ὅσο καί δύσκολο ἔργο τῶν δασκάλων καί τῶν μαθητῶν πού πράττουν τό καθῆκον τους κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες.
Σκέψεις πάνω στην επίσκεψη του υφυπουργού Παιδειας στη Βόρειο Ήπειρο
             Αὐτό ὡστόσο πού μᾶς συγκίνησε ἰδιαίτερα ἦταν τό γεγονός ὅτι μέ πρωτοβουλία τοῦ κ. Γκιουλέκα καί πέρα ἀπό τό ἐπίσημο πρόγραμμα καί τά φῶτα τῆς δημοσιότητας, ἔγιναν συναντήσεις μέ ἄτομα πού ἔχουν γράψει τήν δική τους ἱστορία ἀντίστασης στό χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου κατά τά χρόνια ἰδιαίτερα τοῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος τοῦ Χότζα ἀλλά καί τήν περίοδο τῆς μεταπολίτευσης. 

 Ὁ ὑφυπουργός συνάντησε ἰδιωτικά στό περιθώριο τῶν ἐκδηλώσεων ἀλλά καί μέ ἐπισκέψεις στό σπίτι τους,  ἄτομα πού ἔχουν ἀφήσει τό στίγμα τους στό χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου ὅπως ἡ κ. Ἐρμ. Ἀντρέα στήν Κορυτσά, οἱ κ.  Ἠρ. Σύρμος καί Μιχ. Μάνος στή Δερβιτσάνη, οἱ πρώην ἡγέτες τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ στή δίκη τῶν Τιράνων κ. Β.Παπαχρῆστος καί θ. Βεζιάνης, ἐνῶ ἰδιαιτέρως συγκινητική ἦταν ἡ ἐπίσκεψη στή Χειμάρρα στήν οἰκογένεια τοῦ ἐθνομάρτυρα Ἀριστοτέλη Γκούμα ἀλλά καί ἡ συνάντηση μέ τήν κ. Ἔρμ. Μπρίγκου πού ἔχει περισώσει 3 τάφους ἑλλήνων στρατιωτῶν ἀπό τόν πόλεμο τοῦ 1940. 

Ἄν σέ αὐτά προσθέσουμε καί τήν ἐπίσκεψη στή Μητρόπολη τοῦ βλαχόφωνου ἑλληνισμοῦ, τή Μοσχοπόλη ἀλλά καί τήν κατάθεση στεφάνου στό νεκροταφεῖο τοῦ ἑλληνοιταλικοῦ πολέμου στό χωριό Βουλιαράτι, ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι γιά πρώτη φορά  ἕλληνας ἐπίσημος μέ τίς συναντήσεις αὐτές, τίμησε στό πρόσωπο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων,  ἔστω καί συμβολικά, ὅλους ἐκείνους πού στά δύσκολα χρόνια του Χότζα ἔδωσαν τά νιάτα τους, τήν περιουσία τους καί τή ζωή τους ἀκόμη, γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα. Ἐλπίζουμε κάποια στιγμή τό ἑλληνικό κράτος νά τιμήσει πιό οὐσιαστικά καί μέ πιό ἐπίσημο τρόπο ὅλους τους γνωστούς καί ἄγνωστους ἥρωες τοῦ γένους, ὅπως πρέπει νά πράττει κάθε λαός πού σέβεται τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό του.  

Ἀπό τόν κ. ὑφυπουργό ἐπίσης περιμένουμε τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἔρευνας πού ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, σχετικά μέ τούς φυλακισμένους Ἕλληνες στά κολαστήρια τοῦ Χότζα στό Σπάτς , τό Μπουρέλλι καί σέ ἄλλα κάτεργα τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία εὐελπιστοῦμε νά ρίξει φῶς σέ μιά ἄγνωστη στούς πολλούς, τραγική ἀλλά καί ἔνδοξη σελίδα ἀντίστασης  τῆς ἱστορίας τῆς Βορείου Ἠπείρου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία προσβάλουν και θίγουν πρόσωπα θα διαγράφονται.
Ανώνυμα μηνύματα που θα θίγουν επώνυμα άτομα θα διαγράφονται.
Σας προσκαλούμαι σε έναν διάλογο απόψεων και θέσεων για ένα καλύτερο μέλλων της ιδιαίτερης πατρίδος μας.