Σελίδες

Τρίτη 1 Απριλίου 2014

1η Απριλίου 1955: Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ

1η Απριλίου 1955: Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ
Η 1η Απριλίου 1955 σηματοδοτεί μία από τις κορυφαίες σελίδες στην Ιστορία του Ελληνισμού.
Η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) υπό την εμπνευσμένη ηγεσία του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή γονάτισε τη βρετανική αποικιοκρατία της αγχόνης και των βασανιστηρίων και διεκδίκησε ενόπλως την Ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα.

Ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ - ένας αγώνας με ανυπέρβλητο ηθικό περιεχόμενο - αποτελεί φωτεινό οδοδείκτη για κάθε ελεύθερο άνθρωπο.
Η μη εκπλήρωση του εθνικού πόθου οφείλεται στην ολέθρια πολιτική της τότε ελλαδικής και κυπριακής ηγεσίας και όχι, όπως είναι προφανές, στους χιλιάδες Έλληνες της Κύπρου που έδωσαν τον υπέρ πάντων αγώνα σε όρη, σπήλαια και οπές της γης, αντί δε της πολυπόθητης Ενώσεως βίωσαν αρχικά την ψευδεπίγραφη «Ανεξαρτησία» και στη συνέχεια την εθνική ήττα του 1974.

Σήμερα, δέκα χρόνια από το εθνοκτόνο σχέδιο Ανάν, νέα νέφη σκιάζουν απειλητικά τον ελληνικό ορίζοντα της Κύπρου μας.
Το αγωνιστικό μήνυμα του ύμνου της ΕΟΚΑ είναι και πάλι επίκαιρο στους νέους αγώνες που καλείται να διεξάγει ο Κυπριακός Ελληνισμός ενάντια στα τετελεσμένα και την κατοχή.
«…Εμπρός κανείς στη γη μη σκύψει…
      Να η ασπίδα! Η ταν ή επί τας…»
 
ΚΔΣ ΣΦΕΒΑ
Αθήνα, 30-3-2014


ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΟΚΑ

Με την βοήθειαν του θεού, με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας, με την συμπαράστασιν ολοκλήρου του Ελληνισμού και με την βοήθειαν των Κυ¬πρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα δια την αποτίναξιν του Αγγλικού Ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέλειπαν οι πρόγονοί μας «Ή ταν ή επί τας».

Αδελφοί Κύπριοι.
Από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι εκείνοι, οι οποίοι ελάμπρυναν την Ελληνικήν Ιστορίαν δια να διατηρήσουν την ελευθερίαν των: Οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι Τριακόσιοι του Λεωνίδα και οι νεώτεροι του Αλβανικού έπους. Μας ατενίζουν οι αγωνισταί του 21, οι οποίοι μας εδίδαξαν ότι η απελευθέρωσις από τον ζυγόν του δυνάστου αποκτάται πάντοτε με το αίμα. Μας ατενίζει ακόμη σύμπας ο Ελληνισμός, ο οποίος και μας παρακολουθεί με αγωνίαν, αλλά και με εθνικήν υπερηφάνειαν.
Ας απαντήσωμεν με έργα, ότι θα γίνωμεν «πολλώ κάρρονες τούτων».
Είναι καιρός να δείξωμεν εις τον κόσμον ότι εάν η διεθνής διπλωματία είναι άδικος και εν πολλοίς άνανδρος, η Κυπριακή ψυχή είναι γενναία. Εάν οι δυνάσται μας δεν θέλουν να αποδώσουν την λευτεριά μας, μπορούμε να την διεκδικήσωμε με τα ίδια μας τα χέρια και με το αίμα μας.

Ας δείξωμεν εις τον κόσμον ακόμη μια φορά ότι και του σημερινού Έλληνος «ο τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει». Ο άγων θα είναι σκληρός. Ο δυνάστης διαθέτει τα μέσα και τον αριθμόν.
Ημείς διαθέτομεν την ψυχήν. Έχομεν και το δίκαιον με το μέρος μας. Γι' αυτό και θα νικήσωμεν.

Διεθνείς Διπλωμάται.
Ατενίσατε το έργον σας. Είναι αίσχος εν εικοστώ αιώνι οι λαοί να χύνουν το αίμα των για ν' αποκτήσουν την λευτεριά των, το θείον αυτό δώρο για το οποίον και εμείς επολεμήσαμεν παρά το πλευρόν των λαών σας και για το οποίον σεις τουλάχιστον διατείνεσθε ότι επολεμήσατε εναντίον του ναζισμού και του φασισμού.

Έλληνες,
Όπου και αν ευρίσκεσθε ακούσατε την φωνήν μας: Εμπρός, όλοι μαζί για την λευτεριά της Κύπρου μας.

Ε.Ο.Κ.Α.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία προσβάλουν και θίγουν πρόσωπα θα διαγράφονται.
Ανώνυμα μηνύματα που θα θίγουν επώνυμα άτομα θα διαγράφονται.
Σας προσκαλούμαι σε έναν διάλογο απόψεων και θέσεων για ένα καλύτερο μέλλων της ιδιαίτερης πατρίδος μας.