Σελίδες

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

Τά προβλήματα ἐγγραφῆς ἀκίνητης περιουσίας στήν Χειμάρρα

Φωτογραφία του Ηλίας Θανάσης- Δικηγόρος.

Οἱ βασικότεροι νόμοι μεταβίβασης ἀκίνητης περιουσίας στην Ἀλβανία ἀπό τό κράτος στούς πολίτες εἶναι οἱ ἑξῆς:

1. Πρῶτος καί πιό γνωστός εἶναιὁ περίφημος νόμος ἀρ. 7501 ἡμ.19/7/1991. Αὐτός πού μοίρασε την καλλιεργήσιμη γῆ στίς ἀγροτικές περιοχές, σέ ὅλους τούς πολίτες ἰσότιμα ἀνά κεφαλή.
2. Καί οἱ νόμοι ἀρ. 7698 ἡμ. 15/4/1993 καί ἀρ. 9235 ἡμ. 29/7/2004, πού προβλέπουν τήν
ἐπιστροφή τῶν περιουσιῶν στους πρώην ἰδιοκτῆτες μετά ἀπό αἴτησή τους.
Στή Χειμάρρα ἡ ἐφαρμογή αὐτῶν τῶν νόμων φέρνει σέ ρήξη ἀπό τήν μιά τους νόμιμους πρώην ἰδιοκτῆτες πού ζητοῦν τήν ἐγγραφή τῶν περιουσιῶν βάσει τοῦ νόμου ἐπιστροφῆς, καί ἀπό τήν ἄλλη αὐτούς πού ἐγκαταστάθηκαν ἀργότερα στή Χειμάρρα (μέχρι το 1991) καί ὠφελήθηκαν ἀπό τόν νόμο 7501.


Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ πλειονότης τῶν Χειμαρριωτῶν δέν δέχεται την ἐφαρμογή τοῦ νομοῦ 7501.
Τό πρόγραμμα τοῦ ΟΑΣΕ, πού χρηματοδοτεῖται ἀπό τό 2011 ἀπό τρεῖς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (Ἑλλάδα, Ἐλβετία καί Τσεχία), σταμάτησε γιά ἀδιευκρίνιστους λόγους.


Αὐτό τό πρόγραμμα θά ὁλοκλήρωνε τήν ἐγγραφή τῆς ἀκίνητης περιουσίας καί στήν Χειμάρρα μέ πλήρη διαφάνεια. Ὁ τρόπος ἐγγραφῆς θά ἦταν βάσει τῆς ἀπόφασης τῶν ἰδίων τῶν Χειμαρριωτῶν. Τό πρόγραμμα ὅμως δυστυχῶς σταμάτησε ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκε ἡ πρώτη φάση καταγραφῆς κτισμάτων.


Διευκρινίζω ὅτι τό πρόγραμμα τοῦ ΟΑΣΕ θά ὁλοκλήρωνε τό μηχανικό σκέλος τῆς ἐγγραφῆς, το νομικό θά λυνόταν δικαστικά. Στις περιπτώσεις πού γιά τήν ἴδια περιουσία δήλωναν κατοχή ὁ πρώην ἰδιοκτήτης καί ὁ ἰδιοκτήτης με τόν νόμο 7501, αὐτή ἡ περιουσία θά σημειώνονταν ὡς προβληματική καί ἡ λύση της θά ἀποφασίζετο δικαστικά.


Στίς 18/4/2012 ψηφίστηκε στη Ἀλβανική Βουλή ἡ τροποποίηση τοῦ νόμου ἀρ. 9948 ἡμ. 7/7/2008 «Γιά τήν ἐπανεξέταση τῆς νομικῆς ἐγκυρότητας τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας στήν γεωργική γῆ». Μέ τήν τροποποίηση αὐτή, καλεῖται ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση νά βρεῖ λύσεις καί νά δώσει τίτλους ἰδιοκτησίας στούς νόμιμους ἰδιοκτῆτες, πού γιά διάφορους λόγους δέν ἔχουν πάρει ἤδη. Ἐνῶ ὅλη ἡ διαδικασία ἀπαιτεῖτο νά ἔχει τελειώσει μέχρι τις 31/12/2013.


Εὐνοϊκές γιά τήν λύση τοῦ προβλήματος καί τῆς Χειμάρρας ἀκούγονται οἱ δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Καινοτομίας καί ἐπί κεφαλῆς τῆς Κυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς γιά την Γῆ, Genc Pollo στίς 16/3/2012. Ὁ ὑπουργός μεταξύ ἄλλων δήλωσε ὅτι «[…] σύντομα μετά τήν ψήφιση τοῦ νόμου στήν Βουλή, θά ἀνακοινωθοῦν καί οἱ ὁδηγίες γιά την ἐφαρμογή τῶν τροποποιήσεων τοῦ νόμου. Ἡ κυβέρνηση ἐνέκρινε ἕνα σχέδιο νόμου γιά τίς περιοχές, κυρίως σέ ὀρεινές, λόφους καί βουνά, ὅπου, γιά τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο λόγο, τά τελευταῖα 20 χρόνια, ἡ γῆ ἦταν μοιρασμένη, ἀλλά οἱ τίτλοι δέν ἔχουν ἐκδοθεῖ. Σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, αὐτή ἡ γῆ μοιράστηκε ἀπό τήν ἀρχή ὡς ἡ γῆ τῶν προγόνων […]».


Γιά τήν ἐγγραφή τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῶν πολιτῶν τῆς Χειμάρρας ὑπάρχει λύσις;
Ὑπάρχουν δυό τρόποι γιά την λύση τοῦ προβλήματος.
Ὁ πρῶτος εἶναι μέσω Δημαρχείου Χειμάρρας
Ὁ δεύτερος ἡ ἰδιωτική πρωτοβουλία τῶν πολιτῶν


1. Γιά τόν πρῶτο τρόπο χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ἀπό τίς Δημοτικές Ἀρχές, Δήμαρχος καί Δημοτικό Συμβούλιο, πού, τό συντομότερο, πρέπει νά ὁλοκληρώσουν ὅλη τήν διαδικασία ἐγγραφῆς περιουσιῶν. Τό Δημοτικό Συμβούλιο καί ὁ Δήμαρχος πρέπει νά ἀπαιτήσουν δυναμικά ἀπό τήν Ἀλβανική Κυβέρνηση την λύση τοῦ νομικοῦ κωλύματος πού ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει ἐδῶ και 20 χρόνια. Ὅπως ἡ περίπτωση τῆς Χειμάρρας, ὅπου ἡ πλειονότης τῶν πολιτῶν ἀπαιτεῖ τήν ἐγγραφή περιουσιῶν σύμφωνα μέ τίς περιούσιες πού κληρονόμησαν ἀπό τούς προγόνους τους καί ὄχι με τόν νόμο 7501. Ὑπάρχουν ἀρκετές τέτοιες περιπτώσεις καί στα χωριά τῆς βορείου Ἀλβανίας.
2. Ὁ δεύτερος τρόπος εἶναι ἡ διεκδίκηση τῆς ἐγγραφῆς περιουσίας ἀπό τόν πολίτη νομικά. Γιά το σπίτι του καί τό οἰκόπεδο (κῆπος) γύρω ἀπό τό σπίτι, ὁ πολίτης διεκδικεῖ νά ἐγγραφοῦν ὡς περιουσία του μέ δυό τρόπους:
– Μέ τόν νόμο ἐπιστροφῆς περιουσίας ἐάν ἔχει τά ἀπαιτούμενα παλαιά χαρτιά ἰδιοκτησίας.
– Δικαστικά, βάσει τοῦ Ἀστικοῦ Δικαίου πού εὐνοεῖ τήν νομιμοποίηση κατοχῆς τῆς περιουσίας (μόνον γιά τό σπίτι καί τόν κῆπο γύρω ἀπό τό σπίτι).


Ἡ ἐγγραφή τῆς καλλιεργήσιμης γῆς δέν μπορεῖ νά γίνει μέ τους δύο αὐτούς νόμους. Δικαστικά δίνουν προτεραιότητα στόν κάτοχο τῶν χαρτιῶν πού δόθηκαν ἀπό τόν
νόμο 7501.


τοῦ Ἠλία Θανάση
Δικηγόρος
στούς Ἁγίους Σαράντα


εφημερίδα ΕΣΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία προσβάλουν και θίγουν πρόσωπα θα διαγράφονται.
Ανώνυμα μηνύματα που θα θίγουν επώνυμα άτομα θα διαγράφονται.
Σας προσκαλούμαι σε έναν διάλογο απόψεων και θέσεων για ένα καλύτερο μέλλων της ιδιαίτερης πατρίδος μας.