Σελίδες

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Από το 1934 τίποτε δεν άλλαξε

Τίποτε δεν άλλαξε
Τὸ Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 1934, στὴν παλαίμαχη ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» καὶ στὴν στήλη «Τὰ Σημερινά», δημοσιεύθηκαν 
«Αἱ διαμαρτυρίαι τῆς Ἑλληνικῆς Νεολαίας: Ὁ Ἐθνικὸς Παμφοιτητικὸς Σύλλογος ἐκυκλοφόρησε σήμερον προκήρυξιν πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, διὰ τῆς ὁποίας διεκτραγωδῶν τοὺς διωγμούς, τὰς πιέσεις καὶ τὰς ἀτιμώσεις ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἐπάγεται: 
«Ἡ ἀπάντησις τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πρέπει ν᾿ ἀποτελέσῃ ἕνα ἀνηλεὲς μαστίγωμα κατὰ θρασέος καὶ ἀναιδοῦς κρατιδίου καὶ πρέπει νὰ εἶναι μία ἐπιβλητικὴ διαταγὴ ποὺ θὰ κάμῃ τὸ πνευματικῶς καὶ ὑλικῶς ὑποθηκευμένον κρατίδιον ν᾿ ἀποσύρῃ περίτρομον τὰς χεῖρας ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρώτας».Ἐπίσης ἡ «Ἑλληνικὴ Νεολαία» διαμαρτύρεται ἐντόνως διὰ τὰς ἐναντίον τῶν Βορειοηπειρωτῶν διώξεις. Ἐλπίζει ἐν τούτοις, ὅτι ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνησις, ἐκτιμῶσα κατ᾿ ἀξίαν τὴν Ἑλληνικὴν Φιλίαν, δὲν θὰ θελήσῃ νὰ διακινδυνεύσῃ αὐτὴν μὲ τὴν συνέχισιν τῶν πιέσεων κατὰ τῶν ὁμογενῶν τῆς Β.Ἠπείρου».

Κι᾿ αὐτὰ μὲν ἀπὸ τὸν φοιτητόκοσμο πρὶν ἀπὸ 81 χρόνια. Ἀπὸ τότε, ὅμως, τίποτε δὲν ἄλλαξε: Οὔτε ἡ ῥαστώνη τῆς Ἑλλάδας, οὔτε ἡ ἀλβανικὴ μισαλλοδοξία. Νομίζουμε ὅτι εἶναι πιὰ καιρὸς νὰ δείξουμε ὅλοι συμπαράσταση στοὺς ἀδελφούς μας, μιᾶς καὶ ὁ ἀλβανικὸς μισελληνισμὸς συνεχίζεται ἀμείωτος.

ΣΦΕΒΑ - δημοσίευση στο Βορειοηπειρωτικό Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία προσβάλουν και θίγουν πρόσωπα θα διαγράφονται.
Ανώνυμα μηνύματα που θα θίγουν επώνυμα άτομα θα διαγράφονται.
Σας προσκαλούμαι σε έναν διάλογο απόψεων και θέσεων για ένα καλύτερο μέλλων της ιδιαίτερης πατρίδος μας.