Σελίδες

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

Προτάσεις του Κόμματος ΕΕΜΜ για τον Νόμο περί Μειονοτήτων

Το Κόμμα των Ελλήνων για ακόμη μία φορά αποδεικνύει ότι είναι παρόν στις εξελίξεις που σχετίζονται με τα προβλήματα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, εκφέρει ανεπηρέαστα  τη δική του άποψη και επιμένει ώστε η αλβανική πολιτεία να μην προσπεράσει τα αντικειμενικά αιτήματα της μειονότητας σχετικά με την συμμετοχή της στο δημόσιο βίο και τη διασφάλιση της πραγματικής απόλαυσης των δικαιωμάτων. 
Κατέθεσε εγγράφως κείμενα και πριν και μετά την έγκριση του νόμου, τα οποία σε συνέχεια θα τα δημοσιεύουμε. Στις 16 Φεβρουαρίου 2018 ο πρόεδρος του κόμματος κύριος Χρήστος Κίτσος έκανε εξ ονόματος του προεδρείου τις ακόλουθες επισημάνσεις σχετικά με το πλαίσιο των νομικών διατάξεων και ρυθμίσεων που ανέλαβε το ΥΠΕΞ προς εφαρμογή του νόμου 96/2017 ημερομηνίας 13.10.2017 «Περί προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Αλβανίας». 
Μερικές επισημάνσεις του Κόμματος των Ελλήνων για το πλαίσιο των νομικών διατάξεων και ρυθμίσεων που απορρέουν από το νόμο 96/2017 ημερομηνίας 13.10.2017 «Περί προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Αλβανίας»
Τίρανα 16.02.2018
Ως κόμμα έχουμε καταθέσει τις παρατηρήσεις μας άρθρο προς άρθρο σε συνεργασία με την οργάνωση της Ομόνοιας ή ξεχωριστά και θα θέλαμε να λαμβάνονταν υπόψη πριν ακόμα συνταχτεί και ψηφιστεί ο νόμος. Παρόλα αυτά νομίζουμε ότι στη συνέχεια προς ανάλυση του νόμου να ρυθμιστούν αρκετές υποθέσεις.
  1. Κατ’ αρχήν πρέπει να συνταχτούν διατάξεις και να δημιουργηθούν συνθήκες που να επιτρέπουν τον αυτόβουλο και  ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας των ατόμων που ανήκουν στις εθνικές μειονότητες. Εσείς τονίσατε ότι αυτό είναι μέρος του πλαισίου των νομικών διατάξεων που καταρτίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και υπογραμμίσατε ότι το έντυπο του αυτοπροσδιορισμού θα στηρίζεται στον υποκειμενικό παράγοντα που είναι η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αλλά και στον αντικειμενικό παράγοντα που είναι το έγγραφο της εθνικότητας. Εμείς δεν θέλουμε να επαναληφθούν δυσάρεστες πράξεις του παρελθόντος όπως εκείνη της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού όπου τα άτομα έπαιρναν ένα συγκεκριμένο πρόστιμο αν τα στοιχεία τους δεν ταυτίζονταν με εκείνα του ληξιαρχείου. Εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι επί  του απολυταρχικού καθεστώτος αρκετοί μειονοτικοί υποχρεώθηκαν να αλλάξουν την εθνικότητά τους. Κρίνουμε ότι πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες με σκοπό οι άνθρωποι να δηλώσουν ελεύθερα και χωρίς συμπλέγματα την καταγωγή τους. Και αυτό πρέπει να απεικονίζεται και στα βιβλία του ληξιαρχείου.
  2. Δεύτερον, πρέπει να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα που σχετίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου σχετικά με το πώς θα πραγματοποιηθεί και ποιες θα είναι οι δικλείδες που θα διασφαλίσουν τη συμμετοχή των μειονοτήτων στη δημόσια πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.
Εμείς ως μειονότητα ζητούμε να απολαύσουμε αυτό το δικαίωμα στο ποσοστό που μας ανήκει:
Στην νομοθετική εξουσία
  • Πως θα διασφαλιστεί η μόνιμη συμμετοχή στο κοινοβούλιο ή στα δημοτικά συμβούλια όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και για τις μειονότητες;
  • Εμείς συμμετείχαμε στις συζητήσεις πριν την έγκριση του νόμου και διαπιστώσαμε ότι ξένοι εμπειρογνώμονες και βαθιοί γνώστες των μειονοτικών δικαιωμάτων έφεραν και συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών της περιοχής τα οποία μπορεί να εφαρμοστούν και στην Αλβανία, παρεμβαίνοντας στον Εκλογικό Νόμο. Πρότειναν να βελτιωθεί το εκλογικό δικαίωμα και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο και να οριστούν προκαθορισμένες έδρες στα συμβούλια και στη βουλή και να καθαιρεθεί  για τις μειονότητες το εκλογικό όριο εισδοχής στη βουλή.
  • Θα γίνουν αλλαγές στον Εκλογικό Νόμο για την εκπροσώπηση των μειονοτήτων;
  • Πώς θα λυθεί πρακτικά αυτό το θέμα;
  • Αν θα παραμείνει σε ισχύ ο παρόν Εκλογικός Νόμος, θα μπορέσουν να έχουν ανάλογη εκπροσώπηση στις περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές οι μειονότητες ή την εκπροσώπηση αυτή θα την καλύπτουν τα δύο ή και τρία μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα;
Στην εκτελεστική εξουσία
Η συμμετοχή στην εκτελεστική εξουσία κυρίως στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού, της διαχείρισης των περιουσιών, της διασφάλισης της τάξης κλπ, πρέπει να είναι ρητά αντίστοιχη με το ποσοστό της πληθυσμιακής παρουσίας  και ο διορισμός στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας να περνάει μέσα από αξιοκρατικά και όχι πολιτικά κριτήρια. Αλλά σε καμία περίπτωση οι προκαθορισμένες θέσεις δεν πρέπει να καλύπτονται από ειδικούς ή υπαλλήλους της πλειοψηφίας χωρίς την έγκριση της μειονότητας. Στις υψηλές ιστάμενες θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας η εκπροσώπηση είναι απαραίτητη στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης, Εργασίας και στα αντίστοιχα ιδρύματα που ασχολούνται με πολιτικές προγραμματισμού και ανάπτυξης.
Στα τοπικά όργανα της τάξης όπου η μειονότητα έχει το βασικό κορμό της η εκπροσώπηση με ειδήμονες και διαχειριστές πρέπει να είναι ανάλογη με το ποσοστό του πληθυσμού.
Στη δικαστική εξουσία
Στις δικαστικές περιφέρειες όπου μια μειονότητα έχει σημαντική παρουσία πρέπει να προκαθοριστούν με νόμο οι έδρες με δικαστές και εισαγγελείς με αρμόδιους του τομέα από την ίδια τη μειονότητα.
Ταυτόχρονα πρέπει να συγκροτηθούν πρωτοδικεία και στους δήμους με πλειοψηφία μειονοτικό πληθυσμό, στάτους το οποίο απέκτησαν χάρη στην πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση.
Εκπροσώπηση η Εθνική Ελληνική Μειονότητα πρέπει να έχει και στους θεσμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Συνηγόρου του Κράτους, του Ανώτερου Κρατικού Ελέγχου, του Συνηγόρου του Πολίτη, του Πρακτορείου της Διευθέτησης των Περιουσιών ή στα άλλα ιδρύματα που ασχολούνται με τη διαχείριση και την κατανομή των περιουσιών, των φυσικών πόρων ή των κονδυλίων για ανάπτυξη.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αφιερωθεί  στο ζήτημα της παιδείας και κυρίως πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στο νόμο για την προπανεπιστημιακή και πανεπιστημιακή παιδεία για τη δημιουργία αντικειμενικών προϋποθέσεων για την εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των μειονοτικών παιδιών στη μητρική γλώσσα ανάλογη και συμπορευόμενη με τις εξελίξεις αυτής της γλώσσας στα ομόγλωσσα ή ομοεθνή  κράτη, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τα καλύτερα διεθνή μοντέλα σ’ αυτό το πεδίο.
Η κατάρτιση πολιτικών για την παιδεία των μειονοτήτων δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συγκρότηση παρά του Υπουργείου Παιδείας αλλά και στα αρμόδια ιδρύματα ανάπτυξης της παιδείας, δομών εξειδικευμένων για την παιδεία των μειονοτήτων και χωρίς τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού από την αντίστοιχη μειονότητα.
Αυτές είναι προκαταρκτικά μερικές από τις δικές μας απόψεις σχετικά με το πλαίσιο των νομικών διατάξεων και ρυθμίσεων που απορρέουν από το νόμο 96/2017 ημερομηνίας 13.10.2017 «Περί προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Αλβανίας». Εντωμεταξύ απαιτούμε να έχουμε τακτική ενημέρωση σχετικά με τις διεργασίες και προτάσεις των αρμοδίων υπουργείων  για το πλαίσιο των νομικών διατάξεων. Είναι υπόθεση που μας αφορά και θα είμαστε πάντα παρόντες στις συζητήσεις επί αυτού του θέματος. 
ΕΕΜΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία προσβάλουν και θίγουν πρόσωπα θα διαγράφονται.
Ανώνυμα μηνύματα που θα θίγουν επώνυμα άτομα θα διαγράφονται.
Σας προσκαλούμαι σε έναν διάλογο απόψεων και θέσεων για ένα καλύτερο μέλλων της ιδιαίτερης πατρίδος μας.